درس هایی برای زندگی:برای آینده سرمایه گذاری کنید(۱۴)

درس هایی برای زندگی

برای آینده سرمایه گذاری کنید

امروز، سرمایه گذاران فداکاری میکنند و ولخرج ها لذت میبرند. فردا، سرمایه گذاران لذت می برند و ولخرج ها درگیرکار وفعالیت اند.

اگرشما امروز خانه ای بخرید، ممکن است مجبور شوید دوشغله شوید تا هزینه اقساط منزل را بپردازید اما بدون شک در بیست سال آینده صاحب خانه ای خواهید شد.

اگرشما برنامه امشب تلویزیون را رهاکنید، میتوانید دریک رشته تحصیلی بعد از ظهر شرکت کنید، و بعد از شش سال با فارغ التحصیلی از دانشگده، صاحب درآمد شوید.

اگرامروز به کسب آموزش اقدام کنید، ممکن است دچار آسیب شوید، ودرچهار سال آینده صاحب کمربند مشکی باشید.

برای خودتان سرمایه گذاری کنید.

اکثرافراد ثروتمند بین ۱۵% تا ۲۰% درصد درآمدشان را سرمایه گذاری میکنند.

درحوزه هایی که شما دانش تخصصی بدست آورده اید سرمایه گذاری کنید.

اگردرخریدوفروش ماشین هستید، در صنعت خودرو سرمایه گذاری کنید.

اگردلال ملک هستید، ازاینطریق کسب درآمد کنید.

به تنوع دارایی خویش با سرما گذاری درطرحهای  بازنشستگی وصندوق تعاونی بدون بهره، اطمینان کنید.

به پول ارزش نهادن زمان دارد، هرچه زوتر شروع به سرمایه گذاری کنید بهتر است.

درچیزهایی که ارزش افزوده بیشتری دارد سرمایه گذاری کنید تا درچیزهایی که مستهلک  شدنی هستند. بازنشستگی خودتان را ایمن سازید.

 

هر چه زودترعقب بکشید

اگر نسبت به درآمدتان برای زندگی روزمره نگرانی ندارید، می توانید روی ظرفیت یا پتانسیل شخصی تان تمرکز کنید و به دیگران خدمت کنید.

شما مجبور نیستید که برای بازنشستگی زود هنگام حتما میلیونر باشید. در واقع، اگر به میزان قابل اطمینانی پس انداز کرده باشید یعنی پس انداز مطمئن، میتوانید بازنشسته شوید و درآمد معمولی داشته باشید که بسیار بالاتر ازپس انداز ۷۶% حقوق بگیران می باشد.

اکثر حقوق بگیران و کارمندان نه فقط پس اندازی ندارند، بلکه چشم شان به حقوق آخر ماه است.

طرح های تجاری و مالی محکمی ندارند.

اما شما متفاوت هستید.

درنظر داشته باشید: بعد از ۲۰ سال پس انداز ۲۰% حقوق یا درآمدتان، شما میتوانید با اطمینان خاطر انتخاب کنید که زندگی بدون کار را داشته باشید و از توانایی و تجربه شخصی تان به دیگران خدمت کنید.

درنظر داشته باشید: بعنوان جایگزینی برای پس انداز ۲۰% اگرجزو کسانی هستید که نق می زنند  حقوق شان کفاف زندگی را نمیدهد، میتوانید ۲۰% بیشترازمعمول کار کنید بجای ۸ ساعت در روز ۱۰ ساعت، بجای ۵ روز درهفته، ۶ روزکارکنند.

 

ایمان داشته باش

 

ایمان داشته باشید 

به اطراف خودتان در قطار، کلاس درس یا اداره نگاه کنید،احتمالاً افراد معمولی را  خواهید دید که طبق معمول به زندگی مرسوم و عادت واره خود مشغول هستند.

البته هیچ کس با این قضیه مشکلی ندارد، ما هم نداریم!اما

شما آدمی نیستید که مثل بقیه باشید، شما احساس میکنید انسان متفاوتی هستید.

شما مطالب مربوط به درس های زندگی  را می خوانید و احساس میکنید که به بسیاری از جنبه های  اتوماتیک زندگی تان، «صاحب اختیار» شده اید.

شما به سمت موفقیت گام برمی دارید.

خود را برای تعلیم وآموزش هرچه بیشتر آماده می کنید وذهن تان را با ایده ها مفید می سازید

مربی وناصح مشفق و مهربانی برای خودتان می یابید،

اهل تحقیق و جستجو هستید،

شهامت بخرج میدهید.

مقاومت و سرسختی می کنید.

دنبال کسب پول و درآمد هستید.

پس انداز می کنید.

سرمایه گذاری میکنید.

موفقیت کسب میکنید.

شما وقت آزاد و پول مازاد خود را برای استفاده های مفید وخوب هزینه میکنید.

بسیاری از آدم های اطراف شما دقیقاً می توانستند همین کار را بکنند، ولی نکردند، اما شما کردید. چرا؟

نمی توانید به همه پرسش های زندگی، پاسخ های ساده ای بیابید.بایستی صاحب ایمان بشوید. خدا را بخاطرفوق العاده بودنتان شکرگزار باشید.شکرگزار خدا باشید که به شما کمک میکند تا امکانات و فرصت های وسیع را خوب ببینید. خدا را شکر گزار باشید که شما را فردی اهل عمل و تلاش و کار قرار داده است.

ادامه دارد…

درس هایی برای زندگی:از افراد منفی نگر دوری کنید(۱۳)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!