درس هایی برای زندگی:ازقاعده عزت وشرف پیروی كنيد!(۱۵)

ازقاعده عزت وشرف پیروی كنيد

درمقام یک انسان پیرو روح زندگی یا اصل خودتان که ازجنس زندگی است و نه از جنس فگر ومصنوعات فکری،‌ تلاش می کنید رفتارهای خودتان را طبق قاعده شرافت تنظیم کنید:

شرافت شما ازشما محافظت ميكند.

شما نياز نداريد توانايي تان را به رخ کسی بکشید.

شما برای اینکه بدانید کی هستید،‌ به ديپلم افتخار، پاداش يا تحسين وآفرين ديگران نياز نداريد.

شما براي اینکه کارتان را درست و صحيح انجام دهید،‌ لزومی به حضارو تماشاگر ندارید.

شما احتياج نداريد درصف اول بايستيد، بالای مجلس بروید،

شما براي رفتار مودبانه نيازبه تعليم نداريد.

شما به تلقين و رهنمودنيازنداريد تا به یک انسان نيازمند،ياري برسانيد.

شما برای خوبی کردن، نیازمند خوبی دیگران نیستی. دنبال مقابله به مثل در خوبی نیستید.

 

ازاوقات فراغت لذت ببريد

هركسي درزندگي روزمره خود به اوقات فراغت وآرامش نياز دارد تا بتواند درآن هنگام افكار و ذهنيات خود را مرور كند.

اين ها افكارپوچ وخيالات نيست.

آرامش كامل ميتواند به شيوه هاي مختلفي لذت بخش شود.

ميتواند ذن سنتي يا مديتيشن يا مراقبه متعالي باشد، بلكه همچنين ميتواند صحبت كردن هنگام راه رفتن، باغباني، دم كردن چاي يا دراز كشيدن،دوش آب گرم گرفتن،باشد.

شما ممكن است به عبادت ودعا مشغول شويد.

درهرشبانه روز براي درنگ، تامل و لذت بردن با هركسي كه دوست داريد، بيست دقيقه وقت بگذاريد.

درباره گذشته،اكنون،آينده يا بطور خاص درباره هيچ چيز مشخص بيانديشيد.

با خودتان راحت باشيد و احساسات را تجديد نمائيد.

آرامش وسكون در شما تجديد قوا خواهد كرد.

بدون اينكه تلاش بكنيد، درشگفت خواهيد شد چگونه ذهن شما بي اختيار اينهمه ايده هاي زيبا تراوش ميكند.

همچنانكه شما احساس حقيقي تانرا بر تجربه خويش انعكاس ميدهيد، با دشواريها بهتر ميتوانيد رابطه برقرار كنيد.

درست همانطور كه شما با انجام تمرينات ورزشي جسم تانرا تقويت ميكنيد، دقيقاً بازتاب آن روح تانرا تقويت ميكند.

وقت آرامش همچنين براي شما فرصتي مي بخشد تا تجارت متعلق بخودتانرا بصورت ذهني تمرين كنيد.

يك نفس عميق بگيريد و به آرامي و بصورت يكنواخت تنفس را ادامه دهيد.

به اطراف نگاه كنيد.

به اين ترتيب درتنهايي وخلوت خود شما رضايت وخرسندي را خواهيد يافت.

ادامه دارد…

درس هایی برای زندگی:برای آینده سرمایه گذاری کنید(۱۴)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!