درس هایی برای زندگی؛ هدف گزاری کنید(۱)

psych-sucss-2497529838

 

هدف گزاری کنید

اگرخودتان به زندگی تان سامان نبخشید، شرایط و روزگار آنرا برایتان شکل میدهد.شما مجبورید برای کسب نتایج دلخواهتان کارکنید، فداکاری نمائید، سرمایه گذاری نمایید و  پافشاری و سماجت به خرج دهید.آنها را بخوبی انتخاب کنید. اگر ندانید به کجامی روید نمی توانید برای رسیدن به آن برنامه ریزی نمایید.

شما تندیس تصورات خودتان را می سازید. آیا آنچه دیگران قبلاً  انجام داده اند را میخواهید انجام دهید؟ اگراینطوریه، آنها را مطالعه کنید و کاری را که آنها قبلاً انجام داده ند را، انجام بدهید. هروقت وهرکجا که هستید دست بکار شوید و پافشاری نمایید.

 

جلوی این نگرانی خود را بگیرید که که مردک چی فکر میکنند اگر این کار را بکنم یا نکنم. داشتن اعتماد به نفس شرایط کنونی شما را به چالش می کشد. این زندگی شماست، زندگی کنید؛ روز به روز و گام به گام، نگران حرف این و آن نیزنباشید.

 

اهداف خودتانرا روی کاغذ بیاورید. اهداف شما رویاهای تاریخی شماهستند. فقط وقتی صاحب بزرگی و خوشبختی خواهید شد که اهداف تان را انتخاب کنید.

 

psych-sucss-2497529830

 

 

تقسیم بندی کنید و به پیروزی دست یابید

مخرج مشترک موفقیت آن است که براجرای بلادرنگ چیزهای مشخص تمرکز کنید. امورمهم را از امور فوری فوتی جدا کنید و برای هرکدام وقت معینی اختصاص دهید.

 

هروظیفه بزرگ را به یکسری از وظایف کوچک خرد کنید و فعالیت خود را شروع نمایید. درشروع کار، اصلاً نگران این موضوع نباشید که چطوری خواهید توانست این اهداف را بدست آورید.

 

با تعهد،تحقیق و شکیبایی وسایل اجرای کار فراهم می شود. وقتی واقعیت ها جمع آوری شده باشند پاسخ ها جامه عمل می پوشند.

 

اهداف شما شامل مجموعه ای ازکنش های هدایت شده هستند، که یکسری کارها می باشند.

حالا وقت تقدم وتاخر بخشیدن به کارهاست. اگر به کارهایتان تقدم وتاخر نبخشید به معنی این است که همه چیز برای شما علی السویه یا برابر است.

 

یعنی مهم و غیرمهم برای شما معنا ندارد! اهمیت ندارد که یک کار انجام شده است یا نه، کاری که انجام میدهید اگر برای شما اهمیت دارد، مجبورید برای آن هدفی مشخص داشته وآنرا بخوبی تعریف کنید. درهمین راستا فهرست کارهای روزانه  را بنویسیدوسپس به آنها تقدم وتاخر بدهید.

 

حداقل یک هدف روزانه را به چالش بکشید یا آنرا زیر سئوال ببرید.

 

در پایان هرروز، از احساس شگفت تمام شدن وظایف وکارهای معین شده  آرامش خواهید یافت وبا خیال آسوده با یک دوش آب گرم، شب را به روز خواهید رساند.

 

Image result for ‫هدف گذاری کردن‬‎

 

حکم ماموریت شخصی تان را صادر کنید

برای خودتان  سندی بازکنید  که طرح کلی هدف زندگی تان می باشد.

 

اینکه شما کی هستید؟ ارزشهای شما چیست؟ با وقتی که دراختیارخود دارید میخواهید چکار کنیدتا زندگی خود را پربارتر و معنی دار بسازید؟

 

یادتان باشد در این دنیا بجز خداوند، این خود شما هستید که آینده ی خودتعیین میکنید. به آن عده آدمهای منفی نگر که می گویند شما پیر هستید، شما هنوز خیلی جوان هستید، خیلی فقیر هستید، خیلی زشت هستید،

 

خیلی بی سواد هستید یا بطور ناصحیحی راجع به رنگ، جنسیت و ملیّت شما نظرمیدهند اصلاً گوش نسپارید. آنها کسانی هستند که ازاصول رفتار موکد در این کتاب تبعیت نمی کنند.

 

درکتاب ها، مجلات یا روزنامه هاهمینکه به مطلب مهمی مواجه می شوید آنرا یاد داشت کنیدیا آنرا ببرید برای خودتان نگهداری کنید.

 

نوشته ها و مطالب جمع آوری شده خود را در یک فولدر یا پوشه یا فایلی قراربدهید. اینها ذخایر انگیزش شما هستند و به شما جهت ایجاد دستورالعمل ماموریت شخصی کمک خواهند کرد.

 

بیانیه ماموریت شما تنها چند تا جمله یا عبارت خواهد بود. به بیانیه ماموریت خود بصورت دوره ای رجوع کنید وازتغییردادن آنها برحسب پیشرفتی که تحصیل می کنید، اصلاً واهمه ای به خود راه ندهید.

بیانیه ماموریت به شما کمک خواهد کرد تا پایه اجرایی کردن رویاها و اهدافتانرا و پایه هدف های موجود در فهرست روزانه را بسازید.

ادامه دارد…

 

بخش دوم:

فقط به قدرت برترتمکین کنید

چهارقدم از استرس تا موفقیت

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!