درس هایی برای زندگی؛ محبت خود را اثبات کنید!(۱۰)

محبت خود را اثبات کنید

ازتعلیمات اولیای خدا،کتب مقدس یاد میگیریم که عشق معادل شکیبایی و مهربانی است.
نه حسادت ورزی و رشک،

نه لاف زدن و مباهات فروختن،

غرور وتکبر هم در عشق جایی ندارد،

عشق زمختی وجسارت نمی شناسد،

در عشق خود خواهی جایی ندارد،

انسان عاشق به همین براحتی و با انگشت اشاره ابلیس خشمگین نمی شود؛

سینه عاشق قبرستان خطاها و گناهان دیگران نیست،

همیشه حمایت میکند،

همیشه اعتماد میکند،

همیشه امیدواراست،

همیشه ثابت قدم است،

مسئولیت پذیراست،

و به حل مشکلات دیگران علاقمند است

وبا این اوصاف،

حبس و زندانی ساختن عشق خیلی عجیب است، و قدرت زیادی میخواهد!

اجازه دهید عشق بواسطه لبخندهایتان،

با کلمات تان،

با سبک وسیاق زندگیتان،

با شور و هیجان تان،

و با استمرار کردارهای محبت آمیزتان، در زمین خشکیده دیگران جاری شود.

بخاطرعشق ممکن است شما درمعرض خطرات قرار گیرید،

هنگامی که عشق را پیدا کردید، آنرا گرامی بدارید وحفظ کنید.

و عشق در این معناست که اگر به یک ازدواج عاشقانه بیانجمد، ارزش هرگونه تلاشی را دارد!

 

Related image

خردمندان با همدیگرنمی جنگند

اینکه شما مستحق و سزاوار پیروزی هستید، شکی نیست!

اما به این معنانیست که:

درهرمبارزه ای، بازیی یا بحثی پیروز میدان باشید.

ممکن است هرکسی دارای امتیاز تاکتیکی بهتر و هوشمندانه تری باشد.

ولی شما با داشتن «اعتماد بنفس»، «خود باوری» و«عزت نفس نیرومند»، میدانید که وقت جنگ نیست.

هوشمندانه ترین شیوه کنش، کنش و واکنش مطابق با اراده وانتخاب خودتان است، نه واکنش هیجانزده،

آیا میتوانید یک روز دیگرپس از آماده ترشدن، مجرب ترشدن و قویترشدن،به میدان مبارزه برگردید؟

سکون وعدم واکنش انسان خردمند، به معنای تنبلی وتعلل او نیست،

هیچ چیزی نمی تواند او را متزلزل سازد،

درقلب و روح انسان خردمند آرامش عمیقی مثل اعماق دریا، برقرار است،

او آیینه سپهر و زمین است،

تهی،خاموش،آرام،و راحت،…

خردمندان هرگز با هم نمی جنگند!

 

Image result for ‫کشف استعداد‬‎

قابلیت های مخصوص خود را کشف کنید و توسعه بدهید

شما با استعداد ویژه ای متولد می شوید،

میتوانید خواننده، نویسنده، معلم،استاد دانشگاه، نقاش، مربی، واعظ،…. بشوید.

شما میتوانید چیزهای منحصربفرد به دنیا عرضه کنید،

بعضی چیزها را شما میتوانید حتی بهترازده ها هزارنفردیگر، انجام دهید.

بریادگیری پافشاری کنید

تلاش کنید چیزهای جدیدی را مطابق استعداد خاص خودتان پیدا کنید

شک نکنید که دنیا به استعداد شما نیازدارد، والا آنرا به شما نمیداد!

انسان بی استعداد خلق نمی شود،

مطمئناً شما دارای استعداد خاصی هستید که اگر آنرا پیدا نکنید، صیقل ندهید، به هدر خواهد رفت.

ازآنجائیکه همه چیز رو به پیشرفت است،تلاش کنید استعدادها ومهارت هایتانرا به روزکنید.

هیچ مزیت وامتیازی، بدون بهره گیری پایدارنخواهد ماند.

شیوه هایی برای بکارگرفتن استعداد و دست یافتن به اهدافتان پیداکنید.

با شناخت «قابلیت ها» و«محدودیت ها» و سپس با تلاش درخورومناسب،تاثیرمحدویت ها را به حداقل برسانید.

بخاطرداشته باشید مزیت ها وقابلیت های شما انتقال پذیرنیستند.

یعنی دقیقاً بدلیل اینکه شما دریک حوزه استعداد دارید، بمعنی بااستعداد بودن شنا درهرکاری نیست.

یک سرمایه گذار املاک میتواند با گشودن رستوان به سهولت پول خود را از دست بدهد

به مزیت های خودتان محکم بچسبید و بدون توجیه معقول ازآنها دورنشوید.

ادامه دارد…

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!