درس هایی برای زندگی؛حس شوخ طبعی خودتان را توسعه دهید(۹)

 

 

? حس شوخ طبعی خودتان را توسعه دهید

خنده ازصمیم قلب وخوش خلقی همیشه مورد تقدیر هستند.

درهمه حوزه های زندگی  بذله گوباشید.

سعی کنید طنز گوی خوبی باشید واغلب اوقات این کار را تجربه کنید و به نتایج آن درخود ودیگران دقت کنید.

درجمع افسرده دلان شما که ذوق طنزگویی دارید فرصت غنیمت شمارید و باطرح طنز باعث جاری شدن  شمیم شادی در آن جمع شوید.

سعی کنید آثاری که عرضه میکنید ازجذابیت  لازم برخوردارباشد.

یادتان باشد اکثرشوخیها وطنزها تحقیرکننده خود شخص اند.

یعنی شما با بیان چنین طنزهایی درواقع به خودتان میخندید.

درجاده موفقیت، لغزشگاههای زیاد وجود دارند،از هرفرصتی استفاده کنید با بیان طنز فشار واسترس روحی خود ودیگران را کاهش دهید.

دربرابرمشقات و رنج های متداول زندگی، خنده رویی را فراموش نکنید.

خوشخوومهربان باشید چرا که  خوش مشربی برجذابیت شما می افزاید.

 

 

 

?حق شناس باشید

زندگی دقیقاً آنچیزی نیست که شما آرزویش را در دل می پرورانید.

زندگی شما همیشه متحمل درگیریست.

مملو از پستی ها وبلندیهاست.

بااینحال، چون شما برتصویربزرگتری اززندگی توجه دارید، میتوانید بررخدادهای روزمره زندگی نیز نگاهی بیاندازید.

سپاسگزارهمه آنچیزیهایی باشید که دراختیاردارید.

درطرحواره وسیعترامور شما میتوانید بخاطرداشتن سلامتی، همسرحامی وپشتیبان، امتیازداشتن حرفه، حرف شنوی، فرزند سالم، کارکنان وظیفه شناس، موفقیت وکامیابی،اعتقاد قلبی، دوستان وفاداروحتی تیم های ورزشی برنده، شکرگزار و قدردان باشید.

چرا به افرادی که موجبات تغییرو تحول در زندگیتان شده اند نامه ای نمی نویسید و تشکر نمی کنید؟ بدینوسیله هردو احساس خوبی خواهید داشت.

هنگامی که شما میتوانید منتظر بمانید و سپاسگزار، بدینوسیله به خود و دیگران کمک رسانه اید. شمع فروزانی باشید برای اینکه بتوانید شمع های دیگران را روشن کنید.

قدرشناسی را با آغوش باز بپذیرید.

 

❤️وفاداری را نشان بدهید

ثابت قدم باشید.

بخاطرخانواده، کشورودوستانتان ثابت قدم باشید.

اگررنج و زحمتی پیش آید، طوری رفتارنکنید که دیگران نسبت به کمک وحمایت شما دچار تردید شوند.

تعهدات شما با خلق وخوی لحظه ای دچارتزلزل نمیشود.

درکار، درکمک وحمایت به دیگران، تردید نکنید.

درکار وفعالیت، شما مصرف کننده را بوسیله تمرکز برخدمت گزاری مورد تکریم قرار میدهید، چراکه با داشتن نگرش روشن به هرکسی که مشتری را حفظ میکند، برای شما بسیار مهم است.

شما منحصراً  با وابسته ساختن خود به یافتن مصرف کنندگان جدید، به تجارت ادامه دهید.

شما ثابت قدم، جانسپار، مومن و راستگو هستید.

شما بر روی باورها و ارزشهایتان پایداری میکنید.

شما ازپایبندی به اجرای چیزی که درست است، هراسی ندارید، این یعنی وفاداری.

 

 

?بخشندگی را تمرین کنید  

خشم،کینه،تندی وتلخی کردن،تنفروتفکرات انتقام جویانه، همگی وزنه های سنگین بردست وپای شما هستند و شما را یا از حرکت می اندازند یا قدرت حرکت شما را کند می سازند.

این احساسات منفی را از وجودتان پاک سازید، درغیراینصورت میتوانند بطورگسترده ای بخش اعظم زندگی شما را به تصرف خود در آورند.

خودتانرا آزاد ورها سازید

به این افکار بی اهمیت باشید.

شخص بخشنده همیشه قوی دست است.

شبیه صخره ای درمقابل سیلاب باشید، اجازه دهید تفکرات انتقام جویانه را از پیکر شما بزداید.

بعنوان یک پیرو درس زندگی، خودتانرا اصلاح کنید وبه دیگران یاری رسانید، ازکارهای اشتباهی که انجام میدهید، درس بگیرید.

یادتان باشد ممارست و استمرار به بخشش کردن، اساسا بخاطرخوتان میباشد.

کسانی را در نظر بگیرید که ممکن است به آنها صدمه ای زده اید وتوهینی روا داشته اید، ازآنها بخواهید که شما را ببخشند.

دراین مواقع گفتن یک جمله ساده : « متاسفم و اگر موجب رنجش شما شده ام معذرت می خواهم».

حتی اگر عذرخواهی شما رد شود، شما بااین اقدام، بارمسئولیت خودتان را کم کرده اید.

درتلاش  جسورانه برای اصلاح خویشتن، ثابت قدم باشید و استمرار بدهید.

 

ادامه دارد…

ترجمه و ویرایش بهمن ابراهیمی

درس هایی برای زندگی: به چیزهای اندکی دل ببندید!(۷)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!