دربی برای ورود و دربی برای خروج احساسات خود بسازید

psych-hypnotism-85638765846

گام خیلی مهم  و اساسی  در تغییر و تبدیل تغذیه عاطفی،پرورش توجه و مراقبت طبیعی است.

توجه داشتن و مراقبت از احساسات مثل یک فیلتر عمل میکنند و اجازه نمیدهند تحت تاثیر هیجانات منفی به سراغ خوراکی ها بروید.

در زیر تمرینی ارائه می شود که با خودتان احساس صمیمیت و همبستگی و پیوند خواهید کرد.

هیجانات تحت تاثیر زندگی قرار دارند.دلسوز و مهربان باشید… بگذارید زندگی در شما به حرکت بیفتد و نفوذ نماید.

توصیه میکنم در جستجوی زیبایی و افسوس هایی باشید که در اطراف شما هستند. بگذارید قلب شما را لمس کنند طوریکه حضورشان را کاملاً احساس کنید.

بازشناسی، پذیرش، علاقمندی و بدون شناسایی

شناسایی:

تشخیص دادن اینکه هم اکنون احساس من به جنبش در آمده است. درحال جوشش است. فقط توجه کنید. واقعاً هم اکنون چه احساسی داری؟

پذیرش:

پذیرش و خوش آمد گویی به احساس. اجازه میدهید که وجود داشته باشد. اجازه میدهید این احساس بخشی از زندگی شما باشد. آنرا به حال خود تنها میگذارید. با آن نمی جنگید.

احساس دوست دارد که شما خانه  دو درب باشید تا ازیک در وارد شود وازدردیگر خارج. هرکدام از احساسات طول عمر مشخصی دارند. بعضی نسبت به بعضی دیگرعمرطولانی تردارد.

پس آنچه بعنوان احساس ملاقات میکنید، تحت کنترل و اختیار شما نیست.

رضا به داده بده وز جبین گره بگشای

که برمن تو در اختیار نگشوده است.

مولوی

انسان دامنه کاملی ازهیجانات و عواطف میباشدکه درطول زندگی روزمره هرکدام راتجربه میکنیم. ویژگی عواطف این است که دائماً بازتابی ازتجربیات گذشته هستند.

به محض خطورخاطره ای برذهن، عاطفه و هیجان آن برجسم تزریق می شود.

ذهن وقلب خودراکاملاًبه روی عواطف بازکنیدوآنهارااحساس نمائید وهنگامی که تغییرکردند،اجازه بدهیدتابروند،درست شبیه پرنده ای می نشیند وبلند میشودوپروازمیکند.

خطر زمانی است که به هیجان یا عاطفه ای خاص می چسبید و آنرا به هردلیلی نگهمیدارید.

مخصوصا عواطف تاریخ گذشته و سپری شده که به یک بافت روانی سفت شده(عقده) تبدیل می شود و گاه گاهی به وسیله محرک های خاصی به سطح آمده و زندگی و شور آنرا در شما تلخ می سازد.

بنابراین عواطف اعم از گذشته و اکنون را بگذارید بیایند و بروند. سینه خود را وسعت ببخشید و پذیرا باشید بعنوان میزبانی برای این میهمان زودگذر.

علاقمندی به احساس:

با احساس تان صمیمی باشید. همانطور که اشاره کردم نسبت به پذیرش آن مواظب باشید. با آن ستیزه نکنید. در مقابل آن مقاومت نکنید.

سعی کنید رمز و راز آنرا یا پیام آنرا کشف کنید. چه پیامی به شما دارد؟ چون عواطف فقط پیامی از اعماق ذهن و فکر شما را در خود دارند.

پرهیز از همسان انگاری خود با احساسات:

فقط احساس را تجربه کنید. آنرا بخودتان نچسبانید و مالک آن نشوید. احساس جزوی ازهویت شما نیست.

فقط یک انرژی عاطفی جنبان و متحرک است. درست مثل رودخانه درحال گذراست.

احساسات همیشه درحال تغییرمی باشد. هدف احساسات را حس کنید.

برخلاف کسانی باشید که یکجور تعلق خاطر به هیجانات منفی دارند. مثلاً با فردی ۱۰ سال بخاطر موضوعی اختلاف پیدا کرده است و در آن زمان رنجش و ناراحتی بین آنها بوجود آمده است.

اکنون هر وقت آن شخص را می بیند آن خاطره و هیجان منفی اش را زنده میکند. و کینه و نفرت نسبت به آن آدم را نوعی حق برای خودش به حساب می آورد، درحالیکه نمیداند با این کینه و نفرت فقط خود شخص است که آسیب می بیند و سلامتی جسمی و روانی اش بخطر می افتد، نه طرف مقابل.

توجه:

جمع کردن افکار(مسیر داستان سازی ذهن) روی محور یک نقطه مشخص در هم اکنون.

بهترین توصیه این است که درلحظه اکنون حضور داشته باشید

  چرا که انرژی زندگی فقط در لحظه اکنون وجود دارد، آینده و گذشته که ذهن علاقمند به دنبال کردن آن است، فقط موجب به هدر دادن انرژی زندگی در دنیای مرده و یا توهمی و خیالی می باشد.

در لحظه اکنون باشید و به آنچه واقع می شود توجه کنید.

به داستانی که اطراف آن موضوع خاص در لحظه اکنون شکل میگیرد،توجه کنید.

ببینید که چگونه گرایش ذهنی خاص شما نسبت به یک موضوع، انرژی هیجانی و احساسی خاصی مثل نفرت- شعف، حسادت –تمجید، شرمساری-تهاجم- خشم- صبرو لبخند- اخم، را بوجود می آورد.

سعی کنید ناظر و حاضر و تماشاگر باشید، بدون قضاوت، بدون نظر، خوب وبد کردن!

که تو آن هوشی و باقی هوش پوش

خویشتن را گم مکن یاوه مکوش

مولوی

منبع: سامانه تغذیه هوشمند

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!