دانلود کتاب«برنامه رشد فردی»

کتاب برنامه رشد فردی

دانلود کتاب«برنامه رشد فردی»

این کتاب الکترونیکی رایگان به شما کمک میکند تا بتوانید یک برنامه راهبردی، ساختیافته و هماهنگ را در زندگی خود طرحریزی و اجرا کنید و به پیشرفتهای فوقالعاده و چشمگیر دست یابید. این برنامه شامل نه مرحلهی رسالت، تحلیل، نقشه، کارت، همسویی، فعالیت، پایش، ارزیابی، و تغییر در زندگی است.

برنامه رشد فردی به شما میگوید که شما چطور بتوانید برنامه ای را طرح ریزی کنید که در پنجاه سالگی غبطه ضایع شدن زندگی خودتان را نخورید و همواره در مسیر رشد و کمال قرار داشته با شید. بنابراین، از اینجا آغاز کنیم که خیلی وقتها وقتی حرف از تغییر یا موف یت زده میشود قوانین و اصول زیادی به ذهن ما میرسد، مثل قانون جذب، مثل هدفگذاری، مثل پشتکار و تلاشی که باید انجام بشود یا بسیاری از قوانین و اصولی که معمول از کتابها، نوشته ها و نکات یا خیلی از نوارها یا فایلهایی که ما گوش میدهیم آنها را بارها گفته اند یا کتابهای زیادی در این مورد خواندهایم؛ یا حرفهای زیادی را در این حوزه یعنی موفیت و تغییر شنیده ایم

 

در این دوره میخواهیم طی 10 جلسه برنامه رشد فردی(برف) را مرور کنیم و ببینیم چطور می توانیم یک برنامه زنده، پویا، ساخت یافته و راهبردی را برای زندگی خود بنویسیم. انتظار می رود که در این برنامه، برنامه 10 جلسه ای شما بتوانید یک برنامه رشد فردی را برای اینده تان بسازید.

همین ابتدا اجازه بدهید تا چند توصیه را برای خواندن این کتاب آموزشی – تعاملی برای شما داشته باشم.

نکته اول این هست که اگر چه این کتاب کوتاه و مختصر است، یک برنامه 10 روزه برای خواندن آن طرح ریزی کنید. یعنی اصلا عجله نکنید. زیرا این کتاب یک کتاب فقط آموزشی نیست. این کتاب علاوه برآموزش دادن، تعاملی نیز هست. تعاملی یعنی چه؟

یعنی اینکه از شما میخواهد تا حین آموزش، تمرین های عملی نیز انجام دهید.

نکته دوم این هست که هر روز فقط یک قسمت از این کتاب را با دقت در یک محیط آرام و با تمرکز کامل بخوانید و به تمرین های آن عمل کنید.

قصه سه مرد چاق(۱)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!