خوشحالی مگه….(طنز)

عکس هایی بسیار خنده دار و شادی آور از همه جا

رشته مهندسی کشاورزی
با توجه به ازدیاد نعمت های مختلف و تسهیلات تولید کود توسط مسئولین، این رشته از آینده خوبی برخوردار خواهد بود و فارغ التحصیلان این رشته به شکوفایی خواهند رسید!

 

 

عکس هایی بسیار خنده دار و شادی آور از همه جا

رشته ادبیات
خوشبختانه زمینه کاری این دانشجویان زیاد و به تعداد تمام چهارراه های ایران است. اینان می توانند به فروش فال سر چهارراه ها بپردازند و به صورت زنده، فال عابران را بگیرند. گویا درآمدش هم خوب است!

عکس هایی بسیار خنده دار و شادی آور از همه جا

رشته گردشگری
فارغ التحصیلان این رشته در زمینه های مختلفی می توانند کار کنند، از مسافرکشی با تاکسی، اتوبوس و ون گرفته، تا راهنمایی زائرین قبول جهت نشان دادن گورهای مورد نظر مراجعه کننده ها.

عکس هایی بسیار خنده دار و شادی آور از همه جا

رشته روزنامه نگاری

برای اینکه فارغ التحصیلان این رشته دچار مشکل نشوند و کار کم دردسر داشته باشند، پیشنهاد می شود هرکدام یک کیوسک مطبوعاتی اختیار کنند و در آن پفک و نوشابه و تنقلات عرضه کنند.

 

عکس هایی بسیار خنده دار و شادی آور از همه جا

رشته هتلداری
در این رشته، فارغ التحصیلان می توانند با صحبت با دارندگان خانه های خالی، تکه مقوایی در دست بگیرند و مشتری جذب کنند.

عکس هایی بسیار خنده دار و شادی آور از همه جا

رشته زمین شناسی
فارغ التحصیلان این رشته می توانند در شهرداری و موسسات مشابه مشغول به کار شوند و با شناسایی زمین های مرغوب جهت اهدا و واگذاری، به مراکز خود خدمت برسانند.

عکس هایی بسیار خنده دار و شادی آور از همه جا

رشته موسیقی

خوشبختانه در این رشته قانون کمترین چارچوب را برایش در نظر گرفته است و می توان هر موسیقی را با هر ترانه ای تولید کرد. فقط تنها مشکل فارغ التحصیلان عزیز این رشته این است که باید در زیر زمین کار کنند. بالایش همان طور که قبل گفته شد، مال شهرداری است.

 

عکس هایی بسیار خنده دار و شادی آور از همه جا

عکس هایی بسیار خنده دار و شادی آور از همه جا

عکس هایی بسیار خنده دار و شادی آور از همه جا

عکس هایی بسیار خنده دار و شادی آور از همه جا

عکس هایی بسیار خنده دار و شادی آور از همه جا

عکس هایی بسیار خنده دار و شادی آور از همه جا

عکس هایی بسیار خنده دار و شادی آور از همه جا

عکس هایی بسیار خنده دار و شادی آور از همه جا

عکس هایی بسیار خنده دار و شادی آور از همه جا

عکس هایی بسیار خنده دار و شادی آور از همه جا

عکس هایی بسیار خنده دار و شادی آور از همه جا

عکس هایی بسیار خنده دار و شادی آور از همه جا

عکس هایی بسیار خنده دار و شادی آور از همه جا

عکس هایی بسیار خنده دار و شادی آور از همه جا

عکس هایی بسیار خنده دار و شادی آور از همه جا

عکس هایی بسیار خنده دار و شادی آور از همه جا

عکس هایی بسیار خنده دار و شادی آور از همه جا

عکس هایی بسیار خنده دار و شادی آور از همه جا

عکس هایی بسیار خنده دار و شادی آور از همه جا

عکس هایی بسیار خنده دار و شادی آور از همه جا

عکس هایی بسیار خنده دار و شادی آور از همه جا

عکس هایی بسیار خنده دار و شادی آور از همه جا

عکس هایی بسیار خنده دار و شادی آور از همه جا

عکس هایی بسیار خنده دار و شادی آور از همه جا

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!