خود فریبی مانع مهم موفقیت!(۶)

موانع موفقیت

 

 

مواظب خود فریبی باشید

هرچقدر درکامل ساختن این گام ها، تمرین و تکرار بیشتری بعمل آورید، فرایند کار طبیعی تر و شهودی تر خواهدشد. به این ترتیب اندک اندک روحیه پرسشگری(به چالش کشیدن) و مواجه با ترس، تحمل عدم قطعیت وشرایط مبهم، شک وتردید، تکانه های تنبلی وبیحالی … را پرورش میدهید.

از این پس عذر و بهانه ها را بعنوان واقعیت نمی پذیرید و مطالبه بیشترازخویشتن را شروع میکنید. به چالش کشیدن تلخی ها و ناکامی ها را با گام های لرزان شروع میکنید وباهرگام یاد میگیرید درمسیر خویشتن پروری احساس پیشرفت را دوست داشته باشید.

حتی حس خود- انضباطی وصبوری یا شکیبایی را بیشتر پرورش میدهید، چون به بینشی دست می یابید که ارزش انجام هرکاری دراجرای خوب و کامل آن می شناسید. می آموزید به لحظه لحظه های این سفر ارزش بگذارید، نه فقط رسیدن به مقصد و سرمنزل.

بالاخره به نقطه ای می رسید که عقب راندن محدودیت ها به یک واکنش یا بازتاب کاملاً خودکاردرشما تبدیل می شود.

افکارمحدود کننده و موانع گسترده با مشت های آهنین را به تمسخرمیگیرید(بله، شاید اندکی اغراق گویی باشد اما نسیم خنک آنرا می شود احساس کرد، اینطور نیست؟).

نهایتاً همه اینها بدان معناست که بخودتان اجازه نمیدهید چیزی شما را از دست یافتن به خواسته واقعی تان کناربزند یا دور سازد!

شما چمدان خود را بسته  وعازم سرزمین اختیار و اراده خویشتن هستید، آزادترین سرزمین دراین جهان برای زندگی کردن. واقعاً بعهده شماست انتخاب کنید، میخواهید بیشترعمر خود را درکجا سپری کنید؛ عاقلانه انتخاب کنید.

علاوه براینها، هیچوقت جلوی پرورش خود- آگاهی را نبندید. خود آگاهی یک اصل کلیدی در هرنوع خویشتن سازی است. هنگامی که دارای بینش و جسارت صادق ورو راست بودن با خود هستید، هرگز نمی توانید خودتان را اغفال کنید،فریب بدهید، یا به خودتان خیانت کنید.

خود- فریبی زندانی است که هرنوع کوشش شما برای ارتقاء زندگی تان را به اسارت می کشد ونابود می سازد. اجازه ندهید پیشرفت های شما را تخریب سازد!

موانع موفقیت

خود فریبی علائم هشدار دهنده روشنی دارد، با حواس جمع و اندکی مراقبت آنها را  می توانید شناسایی کنید:

 

هر وقت که مشغول توجیه کردن رفتار غیرخلاقانه و مخرب و غیر سازنده خود شدید، بدانید که سرو کله زشت خود-تخریبی  پیدا شده است. عذر و بهانه تراشیدن هایی مشابه اینها، تیر خلاصی بر پیشرفت شماست:
خیلی خسته ام،

خیلی سخته،

هیچ شانس موفقیتی ندارم،

همینطوری هم میتوانم بدون کار و تلاش بی وقفه  در رسیدن به اهدافم، موفق شوم.

 

شما طبق آموزش هایی که قبلا دیده اید، میدانید که برای دست یابی به موفقیت، چکار باید بکنید.، پس فقط کافیست که به اجرای آنها پشت کار نشان بدهید؛ بدون هیچ عذر وبهانه ای.

اگر بخواهید شهود خود را ازنو حدس بزنید، ممکن است مشغول فریب دادن خود باشید- یا سعی کنید در تلاش های خویش خرابکاری کنید. گاهی اوقات ما برای انجام دادن یک کار، شهودی را دریافت میکنیم و “میدانیم” که درست نیز است، اما ازلحاظ منطقی نمیتوانیم دلیلی برای شک کردن به آن ارائه کنیم.

اگر تاکنون چنین حالتی به شما دست داده است، احتمالاً نیش تلخ افسوس را برایتان یاد آوری میکند که به شهود خودتان درجایی اعتماد نکرده اید. ازهم اکنون به شناخت شهودی خود بپردازید و بطورمکرر آنرا تمرین کنید؛ ازآن پس قادر خواهید فهمید چه موقعی با قوت  وقدرت به آن اطمینان کنید.

 

موانع موفقیت

 

اگر انرژی وتوان خودتانرا در جهت ها و مسیرهای زیادی تقسیم کنید، بجای اینکه به نقشه اصلی و اولیه خودتان پایبند باشید، ممکن است درحال فریب دادن خودتان باشید البته بوسیله جستجوی بی پایان برای یافتن “کاربزرگ بعدی” یا “آسانترین کار”. برایتان اطمینان میدهم که هیچ کار بزرگ دیگری یا آسانترین کار، درهیچ کجا وجود ندارد، وشما هم پیدا نخواهید کرد.

تنها “کار” شما این است که مسیر زندگی خودتانرا در پیش بگیرید. درزمان خاص به یک وظیفه پایبند باشید و تمرکز تانرا روی آن حفظ کنید. نتایج و دستاوردهای شما حرف خودشانرا خواهند زد.

بطورکلی، هوشیاری نسبت به یک خود فریبی احتمالی، اغلب کافیست تا جلوی آنرا بگیرد، یا وارونه اش سازید، اما گاهی اوقات نیز نیاز است شما دست به کاراساسیتری بزنید. پس، به غرایز خودتان اعتماد کنید و درهنگام ضرورت ونیاز آنرا شارژ کنید.

آیا یادتان هست که در شروع مطالب خود از شما خواستم تا فهرستی از کارهایی که میدانید “هرگز” ازعهده انجامشان برنمی آئید، را یاد داشت کنید؟ حالا به آن فهرست نگاهی بیاندازید و مجدداً آیتم های آنرا  مورد ملاحظه قرار دهید.

آیا هنوز همان احساس اولیه را نسبت به آنها دارید؟ یا به شناختی رسیده اید که قابلیت شما خیلی بیشتر از آنچیزیست که فکر میکرده اید؟ نگران نباشید اگرهنوزاندکی تردید دارید، حتی اگر یک ذره  دردرجه امیدواری و باورتان افزایشی صورت گرفته باشد، اتفاق مبارکی است. وتبریک صمیمانه مرا بپذیرید.

این فهرست را همراه داشته باشید و با مرور و ملاحظه در آنها  بصورت دوره ای، تغییرات حاصله بوسیله تمرینات این کتاب  روشن تر و شفافتر شود.  این کار را مخصوصاً هنگامی شروع کنید که در عقب راندن موانع و محدودیت های خود پیشرفت قابل اندازه گیری بدست آورده اید، چون شما احتمالاً احساس خیلی متفاوتی در باره مفهوم “هرگز” خواهید داشت.

شاید شما واقعاً نخواهید به آیتم هایی از آن فهرست دست یابید، یا اینکه آنرا بخواهید ولی بالاخره وقت مناسب نباشد.امابا انجام دادن برخی از آن کارها، حتماً موجب تعجب و شگفتی خود خواهید شد.

ادامه دارد…

 

فقط یک گام دیگر تا موفقیت!(۵)

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!