خود زشت پنداری؛ پرورش توجه زنده!(۱۰)

ظاهر، تصاویر ذهنی

نسبت به اینکه ظاهرتان چطوری بنظر می رسد، یکسری تصاویر ذهنی ناراحت کننده و بد درست میکنید.

پرورش توجه زنده

جای امیدواریست که اکنون ذهن شما نسبت به این ایده بازتر و روشن شده است که حقیقتاً تمرکز کردن روی وضع ظاهریتان نه فقط مفید نیست و کمکی به شما نمی کند، بلکه آثار و عوارض بدی نیز بدنبال دارد. پس اگرحقیقت بر این است، ما چطوری میتوانیم از مشغولیت ذهنی به وضع ظاهریمان عبورکنیم، وتوجه زنده خود را به لحظه اکنون که زمانی واقعی و حقیقی است،و غیر از ظاهرمان برگردانیم ؟

برای اینکه منظور ما از پرورش توجه زنده را خوب درک کنید، به این موضوع مثل یک برنامه تمرینی برای پرورش عضلات بدن فکرکنید. وقتی که چنین قصدی دارید، حتماً زیر نظر یک مربی حرفه ای، با تمرینات دقیق روزانه، ابزارهای خاص و بصورت مستمر و در طول هفته چندین روز، فعالیت میکنید. و اگر شما برای مدتی تمرینات پرورش اندام را کنار بگذارید، بتدریج عضلات بدنتان کارایی و اثر بخشی خود را از دست میدهند و بدن شما از شکل و قیافه می افتد. بنابراین برای اینک عضلات نیرومند،ستبر و برجسته داشته باشید، باید به تمرینات مخصوص، علمی و منظم مشغول شوید.

درموضوع پرورش توجه زنده، وقتی میخواهید تمرینات ذهنی مربوطه را انجام دهید، حتماً به این نکته توجه داشته باشید که سرگردانی یا رفت و آمد ذهن بین موضوعات مختلف یک جریان نسبتاً طبیعی در انسان می باشد. اساساً پرورش ذهن در شرایط معمول و در بین اکثریت قاطع انسانها به همین شکل می باشد که ذهن بطور مستمر بین خاطرات، نگرانی ها، احساسات،تصاویر گشت و گذار میکند و به رویا پردازی و برنامه ریزی و فعالیت فکری لازم مشغول می شود.

 

بنابراین وقتی خودتان را در مقابل یک چنین چرخش بدون توقف ذهن می بینید نباید دچار دلسردی و یاس بشوید و یا خود را سرزنش کنید که چرا نمی توانید ذهن تانرا روی یک موضوع تثبیت کنید. بجای سرزنش خویش، به تنها کاری که میتوانید انجام دهید، مشغول شوید یعنی هربار که ذهن دچار«سرگردانی» شد و به سراغ موضوعی غیراز آنچه که هم اکنون منظور و هدف تان می باشد، رفت، فقط توجه زنده خود را به لحظه اکنون برگردانید.

ممکن است این رفت و برگشت در هر دقیقه دهها مرتبه تکرار شود.

دراین مرحله هدف شما کسب مهارت مطلق و کامل درتوجه ورزید نیست (چون این یک هدف پایانی خوش بینانه است)، بلکه هدف شما فعلاً تمرین برای پرورش توجه ورزی است و تا کسب توانایی در کنترل نسبتاً خوب روی توجه خویش و پرهیز از سرگردانی ذهن، مسیر نسبتاً طولانی در راه است.

به این ترتیب، واقعاً اهمیتی ندارد که درجریان هرکدام از تمرینات توجه شما چندین مرتبه سرگردان می شود، چونکه فقط بخشی از تمرین شماست.

جهت پرورش توجه ورزی زنده دوشیوه مطرح است؛ الف) شیوه تمرین نگهدارنده توجه روی کار و فعالیتی که هم اکنون مشغول انجام آن هستیم. ب) تمرین توجه ورزی بوسیله تمرینات مدیتیشن رسمی تنفس عمیق

 

افکار منفی، تصویر ذهنی

نگهداشتن توجه ثابت خودتان روی اینگونه افکار منفی اغلب باعث شده است تا دچار احساس اضطراب،…بشوید

 

ادامه دارد….

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!