خصوصیات اپیزود افسردگی در اختلال دو قطبی-بخش دوم

do-gotbi-87164871326488786

اپیزود افسردگی
افسردگی روحیه ایست که با افت یا کاهش قابل ملاحظه درخلق  وخو، دل و دماغ، حوصله و روحیه فرد ارتباط دارد. شدت، پایداری، ومقاومت نشانه های خاص، میتواند به اپیزود افسردگی اساسی مرتبط باشد، دربعد دیگر اختلال شدید دو قطبی مربوط به افسردگی، اپیزود افسردگی ملایم قرار دارد.
شایع ترین نشانه های افسردگی عبارتند از:
استمرار غم، اضطراب، یا تخلیه روحی
اغلب مردم افسردگی را بعنوان یک نوع احساس غرق شدگی درنومیدی وغمگینی توصیف میکنند.آنهااغلب انگیزه و میل به خوردن را از دست میدهند و درفعالیت های زندگی روزمره احساس لذتی را تجربه نمیکنند و ازدرگیر شدن در اموری که پیش ازاین موجب لذت بود دوری میکنند.

خواب ضعیف یا اختلال در خواب
وقتی که فرد دچار افسردگی می شود، با اختلال خواب مواجه خواهد شد، و این میتواند منجربه افزایش اضطراب او بشود. اغلب این افراد بخواب رفتن برایشان دشوار است، و یا بطور مکرر دربین خواب بیدار می شوند درحالیکه راجع به رخدادهای زندگی روزمره نگرانی دارند یا اینکه صبح اول وقت بیدار می شوند و بعد از آن نمی توانند مجدداً به رختخواب برگردند.
احساس بی ارزشی کردن
گاهی اوقات درحس ناتوانی و بی عرضگی غرق می شوند که نمیتوانند شخص مفید و موثری باشند. خود را  متقاعد ساخته اند  که آدم بی ارزش و بی ثمری هستند. این افکار ممکن است به احساس نومیدی نسبت به شرایط موجود و آینده بیانجامد.
کاهش تمایلات جنسی فرد افسرده
وقتی شخصی دچار افسردگی می شود، بتدریج نسبت به فعالیت های اجتماعی و روابط جسنی بی علاقه و بی میل می شود.
ضعف تمرکز فرد افسرده
قدرت تفکر فرد کاهش می یابد و تصمیم گیری کردن برای او سخت می شود.  تمرکز براموری مثل کتاب خواندن، مطالعه و یا انجام وظایف روزمره مثل داد وستد و کاسبی برایش دشوارمی شود. که البته نتیجه این وضع ایجاد آشفتگی و اضطراب میباشد.
فکر کردن به خودکشی، یا تلاش برای خودکشی
هنگامی که شخصی در احساس نومیدی، یاس وبی پناهی غرق می شود، ممکن است افکاری به ذهن او خطور نماید که بخواهد به زندگی خود خاتمه بدهد یا مشغول نقشه ای برای خودکشی باشد.
do-gotbi-8716487132632487687

ترکیب اپیزودها
ترکیب اپیزود با هردوی نشانه افسردگی و مانیا بطور تقریباً روزمره دریک دوره زمانی تجربه می شود. شخص بسرعت شاهد چرخش یا دگرگونی روحیات خود می شود، بطور مثال، زودرنجی، نشاط، غمگینی، وبیخوابی احتمالی، اضطراب و آشفتگی، توهمات و هذیان، افکار خودکشی، و…. ازجمله وضعیت روحی فردی درحالت ترکیب اپیزودی میباشد.

تشخیص اختلال دوقطبی
شناسایی صحیح یک بیماری میتواند کمک کند تا بتوانید  برای مدیریت کردن بهتر بیماری،گزینه های مناسب معالجه را دراختیاربگیرید. همینطور، داشتن یک تشخیص صحیح آغاز یک بهبودی خوب میباشد. بیاد داشته باشید که تشخیص های صحیح فقط باید بوسیله یک متخصص انجام شود، یا بوسیله یک درمانگر بهداشت روان صورت پذیرد، نه خود شما یا اطرافیان تان.
اطلاعاتی که ما در اینجا برای شما ارائه میکنیم برای تشخیص بیماری شما دقیق وکافی نیست تا شما را از رجوع به متخصص بهداشت وروان، بی نیاز سازد.
اختلال دو قطبی نوع اول عام ترین وشایع ترین شکل اختلال دو قطبی بوده و با اپیزود های مانیک شدید – ضعیف و  افسردگی شدید مشخص می شود. الگوهای حالات روحی ضعیف بسیار متنوع هستند و درافراد مختلف ممکن است دوره بیماری بصورت کاملاً متفاوت تجربه شود. درواقع تفاوت های فردی درتشخیص بیماری فوق العاده مهم است.  بیشترپزشکان به اختلال دوقطبی اول بعنوان بیماری عود کننده و رمیتینگ(remitting) نگاه میکنند، وضعیتی که نشانه های مرضی در آمد و رفت هستند. بنابراین اهمیت دارد جهت حصول اطمینان درمان شکل مستمرداشته باشد حتی اگر بطور موقت نشانه های مرضی متوقف شوند، ولی برای جلوگیری از بازگشت مجدد اپیزود تداوم آن ضروریست.
اختلال دوقطبی نوع دوم بصورت اپیزود های افسردگی شدید- ضعیف و اپیزودهای هایپومانیا تجربه می شود(یعنی  با نشانه های مانیای ضعیف وخفیف) که تقریباً هیچوقت به سطح مانیای کامل نمیرسد.
اختلال روحیه ادواری  مشخصه پیزودهای افسردگی خفیف و هایپو مانیای تکراری میباشد، با دوره های کوتاه مدت و با ترکیب در روحیه معمول ونرمال خود را نشان میدهد. هرچند بیمار دارای اختلال رو

حیه ادواری دچارافسردگی شدید یا مانیا نمیشود، ولی روحیه چنین بیماری بین اختلال دوقطبی درجریان است.
بیماران بااختلال نوع یک ودو ممکن است تحرک یا جابجایی مکرر در حالات روحی وروانی را تجربه کنند. بیمارانی که بیش از چهار مرتبه در طول سال اپیزود هایپومانیا، مانیا، و/ یا افسردگی را تجربه میکنند، گفته می شود دارای چرخش یا جابجایی سریع روحیه هستند. این بیماران به حالت های روحی مانیای شدید وحالت روحی خیلی خوب(که البته ممکن است اصلاً تجربه نکنند) درطی دوره های کوتاه مدت دچار می شوند.

ادامه دارد….

اختلال دو قطبی و روش های شناخت و بهبود آن-بخش نخست

ترجمه بهمن ابراهیمی

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!