خصلت های بوجود آورنده کمالگرایی-بخش چهارم

the-perfectionist-کمالگرایی

ممکن است فکر کنیدکه شما ازهمان روزی که بدنیا آمدید یک فردکمالگرا بودید و این خصلت ذاتی شماست

 

 

☀️?خصلتهای بوجود آورنده کمالگرایی

ممکن است فکر کنیدکه شما ازهمان روزی که بدنیا آمدید یک فردکمالگرا بودید و این خصلت ذاتی شماست:

«وقتی که بچه بودم اگر اسباب بازیم را گم می کرد، ساعت ها بخاطر آن گریه می کردم، هرچند مامانم بهم می گفت
چیز مهمی نیست یکی دیگه برات می خرم.».

?شواهدی وجود دارد که نشان میدهد خصلت یا مزاج فرد میتواند بر رشد کمالگرایی اثرگذار باشد.

خصلت به شیوه شخصیتی شما اشاره داردکه مطابق آن فکر میکنید، واکنش نشان می دهید و رفتار می کنید.

برخی خصلت ها درطول زمان نسبتاً مستحکم و استوار باقی می مانند که به احتمال زیاد ژنتیکی هستند.

??تحقیقات نشان داده اند افرادی که از جستجوی تازه گی یا نوگرایی گریزان هستند، به پاداش های بیرونی شدیدا وابسته اند و به همین دلیل احتمال بیشتری وجود که به کمال گرایی دچار شوند.

امابا وجوداینگونه خصلتهای ارثی نیز شما میتوانید کمالگرایی را تغییر بدهید.

نتیجه اینکه شما به هر علت یا دلیل  دچار کمالگرایی شده باشید، خواه ازطریق تشویق یا تنبیه یا الگوی برداری از اطرافیان یا بدلایل خصلتی و ذاتی، اگر از راهبردهای درمانی معرفی شده در این پکیج خوب استفاده کنید، قادر خواهید بود در مدت کوتاهی این روحیه را درمان نمائید و تعادل و توزان را به زندگی تان برگردانید.

⚠️توصیه مولد دارم بخاطر روحیه کمالگرایی، از هرگونه سرزنش یا انتقاد خودتان و دیگران پرهیز کنید.

این شیوه های بی فایده به هیچ وجه مشکل شما را رفع نخواهد کرد و بلکه آنرا بدتر می سازد.

بجای سرزنش کردن، وقت و انرژی خود را به یادگیری و پیگیری درمان به روش آموزشی این پکیج دنبال کنید تا هرچه سریعتر مشکل  را ریشه کن کنید.

در مقابل قوانین و پیش فرض های معقول، مواردی هم داریم که سازگاری و هماهنگی و دنباله روی از آنها بی فایده است و بلکه مضر و خطرناک.متاسفانه ما انسان ها آنها را نیز در بستر زندگی می آموزیم.

?به این نکته مهم حتماً دقت کنید که پیش فرض شما درحقیقت انتظار یا پیش بینی شما از نتیجه عدم پیروی از قوانین است. یعنی  پیش بینی می کنید اگر قانون مورد نظرتان رعایت نشود، چه اتفاقی ممکن است بیفتد!

the-perfectionist-%db%b2%db%b3%db%b4%db%b7%db%b6%db%b2%db%b3%db%b8%db%b7%db%b2%db%b1%db%b3%db%b4%db%b3%db%b200
?✅ قوانین و پیشفرضهای سازنده کمالگرایی

?تجربیات بسیار متفاوت و مختلفی وجود دارند که می توانند بر طرز نگاه مان نسبت به دیگران، جهان و خودمان تاثیر بگذارند. تاکنون این نکته را فهمیدیم که همه ما در زندگی مان دارای قوانین و پیش فرض های ذهنی هستیم و مطابق آنها زندگی میکنیم. مثلا ممکن است شما به چنین قانونی در زندگی تان باور داشته باشید و طبق آن زندگی بکنید

?«درشرایطی که ممکن و مقدور باشد، باید با مردم بامهربانی و احترام رفتارکرد»

یا دارای چنین پیش فرضی در ذهن باشید که

?«اگرجرمی مرتکب شوم، بدنبالش مجازات قانونی در انتظارم هست».

⛱قوانین وپیش فرض های ما در بستر زندگی جاری می باشند وما نیز همانجا آنها را می آموزیم.

یعنی جای خاصی وجود ندارد که شما بروید و قوانین و فرض های زندگی را تعلیم ببینید و آنها را بکار ببندید.

مثلا کسی که در مرحله آزمایشی استخدام در یک سازمان و شرکتی قرار دارد، احتمالاً با یک چنین قانونی رفتار میکند که :
?«من باید به سرعت کارها را یاد بگیرم و مهارت پیدا کنم»

وچنین پیش فرضی در ذهن داشته باشدکه:

?«اگر نتوانم مهارت پیدا کنم وآنرا نشان بدهم، مدیر شرکت نفر دیگری را جایگزین میکند و من کارم را از دست خواهم داد.»

قوانینی و پیش فرض هایی از این نوع نسبتاً مفید هستند چرا که بازتاب نسبتاً صحیح و درست ازواقعیت امور می باشند. چون هرعقل سلیمی میداند که برای هر جرمی، مجازاتی وجود دارد.

ادامه دارد…

من چطوری به یک کمالگرا تبدیل شدم؟-بخش سوم

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!