حمله پانیک : تهیه کارت تفکر متعادل(۲۲)

 

شما میتوانید باورهای متعادل خود را روی یکسری کارت کوچکی بنویسید و همراه خود داشته باشید یا درکیف تان بگذارید تا بطور منظم به آنها رجوع کنید و در موقعیت هایی که ممکن است دچار ناراحتی و پریشانی شوید، همانجا فوراً مورد استفاده قراردهید. بخاطر بیاورید که ایجاد عادت جدید و استقرار آن به تمرین و صرف وقت نیاز دارد. با پافشاری به تمرین کردن باورهای مفید جدید، بزودی آنها را در قلمرو نظام باوری خودتان می گنجانید و یکی می سازید.

دفتر ثبت تفکر را هر زمان که احساس ناراحتی، تالم، فشاریا استرس داشتید، مورد استفاده قرار دهید. با استفاده از افکار متعادل بر روی فرایند هم هویت شدن با باورهای منفی وبه چالش کشیدن وتغییردادن کارکنید. وقتی با این فرایند بخوبی آشناشوید، مدیریت کردن روحیه و احساس تان روز به روز بهتر خواهد شد.

 

افکار خودتان را به عمل تبدیل کنید
یک شیوه مهم برای اینکه یک تفکر متعادل و مفید درنظام باورهای شما ادغام شود، استفاده کردن یا بکاربستن آنهاست! یعنی افکارمتعادل را درزندگی روزمره خودتان بکاربگیرید، یعنی کنش ها و رفتارهای روزمره شما در موقعیت های مختلف زندگی خانوادگی، شغلی تحصیلی و اجتماعی متکی به اندیشه متعادل جدید.

درواقع باید این افکار را به یکسری قوانین عملی تبدیل سازید.

در هر وضعیت جدید نخست ازخودتان بپرسید،«برای تقویت افکارمتعادلم چه تغییری باید در رفتار و گفتارم بوجود بیاورم؟وچگونه؟»
مثالی که درچندین مدل قبل مورد استفاده قرارداده ایم، می شود از یک چنین افکارمتعادلی بهره گرفت:

“ممکن است کمی احساس عجیب داشته باشم، ولی بدان معنا نیست که جنون دارم. بسیاری از نشانه ها در مورد اکثریت مردم مصداق دارد وقتی که آنها با ترس و اضطراب مواجه می شوند. راجع به کارم استرس دارم و همین دلیل وجود برخی واکنش های جسمی در من شده است. این واکنش های فیزیولوژیک در جریان ترس یا اضطراب کاملاً نرمال هستند و بعد از مدتی فروکش میکنند…”

بنظرتان این شخص برای تقویت افکار متعادل خود چه کارمیتواند بکند؟

گاهی اوقات، بررسی دقیق وضعیت «نتایج یا تبعات (مرحله C)» میتواند ایده هایی را به انسان بدهد. برای مثال، او میتواند تلاش کند بجای ترک موقعیت در آنجا بیشترحضورداشته باشد، یا شاید بتواند بدون قدم زدن نزدیک دیوار درداخل اتاق قدم بزند.

اگردفترثبت تفکررا کامل کرده باشید میتوانید احتمالاً به برخی از ایده های پیشین خودتان فکرکنید.

دنبال کردن «مسیر» مخصوصا اهمیت دارد اگر شما اغلب از چیزهای خاصی یا موقعیت خاصی می گریزید. پرهیز از اعمال یا موقعیت ها میتواند اضطراب را حفظ و دائمی بسازد چونکه شما هیچ وقت به خودتان این شانس را نمی دهید که واقعاً می توانید در یک موقعیت بمانید ومضطرب نشوید. راجع به این موضوع در مدلهای بعدی بیشتر بحث خواهیم کرد، ولی برای اکنون سعی کنید چند تغییرکوچک ایجاد کنید که افکار متعادل شما را بطور نیرومندتری تقویت نماید.

ما تاکنون بخش قابل ملاحظه ای از راه را برای تغییرتفکرجهت غلبه براضطراب اجتماعی طی کرده ایم. اکنون، فقط باید آنها را پیگیر باشیم. تداوم راه، مرور کردن و تکرارتمرینهای مربوط به افکار مفید و متعادل و عمل کردن به آنها را مواکداً توصیه میکنیم.

ادامه دارد….

حمله پانیک : روش ایجاد تفکر متعادل(۲۱)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!