حمله پانیک بر اثر طرز تفکر شخصی سازی(۱۳)

حمله پانیک بر اثر طرز تفکر شخصی سازی

طرزتفکر بی فایده : شخصی سازی کردن

شخصی سازی یعنی پذیرفتن مسئولیت کامل درباره چیزهایی که ارتباط زیادی با فرد ندارند و یا اصلا مربوط به اونمی شود.آیا میتوانید به موقعیت هایی  فکر کنید که اتفاقی برخلاف آنچیزی که میخواستید وانتظار داشتید واقع شده باشد وخودتانرا بخاطراین وضعیت تماماً مقصر بدانید و سرزنش کنید؟

“فرد افسرده ای که نتوانسته درهنگام گذر از خیابان، نگاه دوستش را بسوی خود جلب کند، ممکن است فکر کند؛ حتماً از دست من ، ناراحت شده است”

 

“هنگام گرم کردن نان تست می سوزد و شما خودتانرا سرزنش میکنید که برای صبحانه بچه ها نان گرم ندارند”

” فرزندتان در هنگام اجرای کنسرت نت اشتباه می نوازد و شما خودتان را سرزنش میکنید که چرا تمرین بیشتری با او انجام ندادید”.

 

بدون اینکه به اتفاقی شناخت کافی داشته باشید، رخداد های منفی خارجی را به کاری که انجام داده یا نداده اید، مرتبط می سازید. هنگامی که چیزی را بخودتان میگیرید یا شخصی می سازید، درواقع یک مسئولیت کلی درمقابل رخدادهای بیرونی بعهده میگیرید، واز فاکتورها وعوامل مهم دیگر دخیل درموضوع، چشم پوشی میکنید.خودتان را بخاطر هرکاراشتباهی که صورت میگیرد یا میتواند صورت بگیرد، سرزنش میکنید. حتی هنگامی که فقط بخشی از مسئولیت آن کار بعهده شماست،یا اصلاً هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارید. درنتیجه شخصی سازی و سرزنش،منجر به احساس گناه، خجالت و ناشایست بودن میشود.

اگر دائماً به خودنات بگویید؛ “من مقصرم، این تقصیر منه، باید خجالت بکشم…” فکر میکنید چه احساسی در شما بوجود می آید؟

پذیرش ۱۰۰% مسئولیت هرکار یا اتفاقی، بمراتب بیش از ظرفیت تحمل شماست، و این تصمیم به احتمال زیاد شما را دچار احساس دلسردی و یاس ، وتحت فشار شدید قرار میدهد.

درمورد بعضی افراد، قضیه کاملاً برعکس یا متضاد می باشد، یعنی اینها سایرین و/ یا شرایط را علت مسائل و مشکلات خود تلقی می کنند و توجهی ندارند که شاید خود اونیز در ایجاد این گرفتاری سهمی داشته باشند. مثلاً می گوید: علت مشکلات زناشویی من و شوهرم این است که او آدم منطقی نیست.

تمرین:

آیا میتوانید موقعیت هایی را بخاطربیاورید که از یک چنین طرزتفکری در آنجا استفاده کردید؟ چه جورافکاری در ذهن تان جریان داشت؟ بدنبال این فکر چه نوع احساساتی را تجربه کردید؟
 

 

 

 

   

 

حمله پانیک بر اثر طرز تفکر شخصی سازی

 

طرز تفکر بی فایده فاجعه نمایی

هنگامی که شخصی می گوید،« بیش از اندازه موضوع را بزرگ »، یا«داری از کاه کوه می سازی» یا «داری یک کلاغ- چهل کلاغ میکنی»، احتمالاً منظورش این است که شما یک موضوع را بصورت اغراق آمیز یا به  کاتستروفیسم مطرح میکنی.

دراین سبک تفکرخودکار، اغلب تکیه کلام هایی پرشور و هیجانی مانند« وای خدای من…!!!» یا« نه بابا مگه میشه… !!» شروع می شود.

لطفاً به چند مثال توجه کنید:

« وای خدای من سینه ام درد میکنه… همین حالاست که سکته بزنم.»

«اگر سراین موضوع با نامزدم مخالفت کنم چه میشه… حتماً همه چیز بین ما تمام میشه»

«امروز صبح بی حالم، اگروضع همینطورادامه پیدا بکنه و من دچار افسردگی بشم، چی میشه؟»

همه این مثالها درقالب سبک تفکر بزرگ نمایانه هستند که  شخصی یک موضوع یا وضعیت بی اهمیت و نه چندان مسئله دار را بصورت وحشتناک، رنج آور وبا عاقبت هولناک تصور میکند ومی بیند.

آیا هیچوقت  در کارتان پیش نیامده که پروژه ای را به اتمام رسانده و تحویل داده اید و بعداً معلوم شده که اندکی مرتکب خطا شده اید،  در این مواقع احتمال دارد اینطور فکر کردید« عجب بدبختی، خدای من!! نمیتوانم باور کنم که این اشتباه را من مرتکب شده ام…. اینطوری اعتبارکاری ام را از دست میدهم، شاید هم شغلم  را ازدست بدهم. اگراینطور شود، شاید هیچوقت در این شهر نتوانم شغل دیگری پیدا کنم!»

بنظر شما کسی که یک اتفاق معمولی در زندگی را اینطور تفسیر میکند، ازچه نوع طرزتفکری برخوردار است؟

گرچه مشکل بوجود آمده یک واقعیت شغلی معمولی و جزئی است، اما وقتی که دچار کاتستروفیس یا فاجعه نمایی هستیم، از کاه، کوه می سازیم. درست مانند گلوله برف کوچکی که از بالای تپه ای غلتیده و دربین راه هرلحظه بزرگتر و بزرگتر می شود و وقتی به پایین می رسد که به یک توپ عظیم الجثه بدل شده است.

وقتی دچار تفکر کاتستروفیسم باشیم، مشکل را خیلی سریع بزرگترو هیولایی می سازیم و خودمانرا به نقطه ای می رسانیم که همه چیز فراتر از کنترل ما بنظرمیرسد و ما در مقابل آن هیچ قدرت و تاثیر گذاری نداریم.

تمرین:

آیا میتوانید موقعیت هایی را بخاطربیاورید که از یک چنین طرزتفکری در آنجا استفاده کردید؟ چه جورافکاری در ذهن تان جریان داشت؟ بدنبال این فکر چه نوع احساساتی را تجربه کردید؟
 

 

   

 

ادامه دارد….

تاثیرذهن خوانی یا طالع بینی در حمله پانیک(۱۲)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!