حمله پانیک براثر طرز تفکر تعمیم کلی(۱۵)

حمله پانیک براثر طرز تفکر تعمیم کلی

اکنون نوبت پرداختن به طرز تفکر انحرافی و بی فایده دیگری رسیده که متاسفانه اکثر مردم بواسطه اندیشیدن در این قالب، احساس خوشبختی و آرامش و شادمانی را از دست میدهند و با استرس های مداومی که تحمل میکنند، زمینه شکل گرفتن اختلال حمله پانیک را بوجود می آورند.

عنصرکلیدی طرزتفکرتعمیم دادن، این است که  یک نمونه ازاینجا واکنون را میگیرید، وآنرا به همه موقعیت ها درآینده تحمیل می کنید.

یک نوع نمونه برداری ناقص از یک واقعیت گسترده می باشد. شادی درگذشته به خودتان گفته باشید

مثلا شخصی مدعی شود که «واکسن ضد سرطان ساخته ام»، وقتی که از بپرسند که چه شواهد و مدارکی براین ادعای خود دارید،بگوید، که آنرا در مورد یکی از بیماران امتحان کرده ام! ایا میتوان با یک مورد نمونه، نتیجه حاصله را به همه افراد سرطانی تعمیم داد! این افراد با قانونمندسازی «چند حادثه منفی»، تفکر خود را از طریق تعمیم افراطی، تحریف می کنند.

شاید درگذشته عبارت «این واقعا دلالت دارد بر…!» را با چنین افکاری بخودتان تلقین کرده باشید؛ «چطوریه که همیشه کارها اینطوری میشه…»، «هیچ وقت اوضاع به نفع من پیش نمی رود»، «همه آنرا دوست دارند»، درهنگامی که واقعاً فقط یکی دو مورد اینطوری اتفاق افتاده باشد.

مثلا دانش آموز دبیرستانی را درنظر بگیرید که چون درامتحان این ترم درس جبر نمره ضعیفی گرفته است، نتیجه میگیرد؛ « ترم بعد دردرس ریاضی یا جبر نمره خوبی نخواهم گرفت».

نتیجه گیری جهانشمول، کلی وگسترده فقط برپایه چند نمونه کوچک و جزئی، هر کسی را که اینطور فکر کند، بصورت ناهوشیارانه به این باور خواهد رساند که اتفاقات زندگی واقعاً «کنترل ناپذیر»، «اجتناب ناپذیر» و همیشه «خارج از اراده و خواست ما»، اتفاق می افتند.

 

حمله پانیک براثر طرز تفکر تعمیم کلی

 

احساس نومیدی،بی پناهی و عجز  همانند سایه ایست که به طرزتفکرتعمیم بخشی کلی، چسبیده است.

وقتی  شما چنین طرز تفکری را باور کنید که «هیچوقت کارها به خیروصلاح من تمام نمی شود»، با هر اتفاقی یا رخدادی که چنین فکری در ذهن تان فعال بشود، بدنبالش احساس یاس و تاریکی بر قلب و ذهن شما مستولی می شود.

اگر درباره روابط شخصی تان با دیگران چنین طرز تفکری را بپرورانید، نباید توقع رابطه ای سالم و آرامشبخش با دیگران داشته باشید؛

وقتی خانمی خطاب به شوهر خودش براساس طرزتفکرتعمیم کلی میگوید:«تو هیچ وقت  برای من  کاررمانتیک انجام نداده ای»، یعنی آب سردی بر روی اندک شعله محبت و عشق همسرش می ریزد و آنرا خاموش میکند.

یا مردی که به همسرش میگوید« همیشه چیزهای بدرد نخور و بی ارزش به من کادو داده ای»، یعنی ضربه کشنده ای به تمام تجربیات و احساسات زیبای همسرش وارد می سازد که درگذشته با عشق و علاقه برایش کادو خریداری کرده است.

یا شخصی که فکر میکند؛ « همه مردم مال و ثروت شانرا به رخ من میکشند»، درحقیقت براساس رفتار تظاهرمابانه یکی دو مورد از اقوام و آشنایان به چنین تعمی کلی دست میزند که «همه مردم» اینجوری هستند. در نتیجه چنین تفکری دچار احساس حسادست، خود کم بینی، احساس شکست، ناکامی، مقبونیت می شود.

یا اگر شما اینطور فکر کنید و آنرا باورکنید«هرشب که وارد خانه میشم، قوم وخویش زنم منزل ما چترانداخته اند» آیا بجز احساس بیزاری و تنفر از خانواده همسرتان، و بالمال از خود همسرتان، حس بهتری نصیبتان خواهد شد.

یا وقتی می گویید« همه  مردم او را دوست دارند» واقعا نظر همه مردم را جویا شده اید؟ احساس خودفریبی برخواسته از این فکر، باعث می شود، نیاز به بررسی و سنجش واقعی نظر دیگران در شما بوجود نیاید. او آن شخص دوست شما باشد، دچار شیفتگی و علاقمندی کاذب به او می شوید و اگر با حس رقابت و چشم و همچشمی داشته باشی، به حسادت گرفتار می شوید.

بنظر شما وقتی انسانی دائما با چنین طرزتفکری اتفاقات و جریانات زندگی را قضاوت میکند، میتواند از آرامش و آسایش روانی برخوردار باشد. تفسیر غلط و اشتباها از هر رخدادی، در قالب هایی که گفته شد سبب می شود، بدن چنین شخصی همیشه در حال استرس و دروضعیت آماده باشد و احساس خطر قرار بگیرید. بدیهی که در چنین حالتی باید منتظر حمله پانیک بود.

هیچ شانسی ندارم، محکوم به شکست هستم،

همیشه همینطوری بوده و خواهد بود

هرچه سنگه مال پای لنگه

مردم همیشه دوست دارند…

خدایا مردم هم بچه دارند، من هم بچه دارم….

 

حمله پانیک براثر طرز تفکر تعمیم کلی

 

این کلمات نشان دهنده یک حکم کلی و فراگیر می باشد و گویند یک «قانون کلی» را بیان میکند.قانونی که می گوید، یک اتفاق یا یک تجربه بد، درگذشته و یا اکنون، برای همیشه بد خواهد بود.

دقت داشته باشید که درجملات افرادی که طرزتفکر تعمیم بی فایده را بکار می گیرند، ازعبارت ها و کلمات خاصی مانند؛همه، هیچ، هرگز، همیشه و اگثراً مورد استفاده قرارمیگیرد.

این کلمات نشان دهنده یک حکم کلی و فراگیر می باشد و گویند یک «قانون کلی» را بیان میکند.

رایج ترین احساس  مربوط به این طرز تفکر، احساس افسردگی، احساس عجز و درماندگی، نومیدی و دلمردگی، احساس به ستوه آمدن می باشد.

اکنون نوبت شماست که بررسی کنید در طی هفته گذشته، چند مورد از اینگونه طرزتفکر را در رابطه خود با دیگران استفاده کرده اید. و یاهرگونه تفکرتعمیم کلی را شناسایی و در جدول زیر بنویسید.

 

تمرین:

آیا میتوانید موقعیت هایی را بخاطربیاورید که از یک چنین طرزتفکری در آنجا استفاده کردید؟ چه جورافکاری در ذهن تان جریان داشت؟ بدنبال این فکر چه نوع احساساتی را تجربه کردید؟
 

 

 

 

   

 

ادامه دارد….

 

اثرباید و نبایدهابرحمله پانیک!(۱۴)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!