حمله پانیک : باورهای هسته ای (۲۴)


یک توضیح محتمل برای این «دشوار بودن رهایی از» یک تفکر بی فایده آن است که شاید یک «باور هسته ای» نیرومند در ریشه آن تفکر بی فایده قرار دارد. یعنی باوری در اعماق ذهن تان وجود دارد که بصورت افکار منفی جوانه زده و رشد کرده اند.

بنابراین هدف از این بسته آموزشی آن است که اطلاعاتی را در خصوص باورهای هسته ای بی فایده بنیادین و همینطور راهبردهایی را جهت به چالش کشیدن آنها، به شما معرفی نماید.

باورهای هسته ای، جوهره،اساس و اصل مشاهده خودمان، دیگران، جهان و آینده میباشد.گاهی اوقات این باورهای هسته ای در موقعیت های خاصی «فعال» می شوند.

این باورها ممکن است بطور خاصی به نشانه های حمله پانیک مربوط باشند، ولی در عینحال میتواند به خود ادراکی یا خود پنداره شخص (خودآگاهی در واقع گرایشی شخصی نسبت به اینکه من کی و چی هستم.

دارای مجموعه ای از باورهای مختلف در باره خود شخص و عناصری بیشمارش همچون قابلیت علمی، هویت جنسی، هویت نژادی و… می باشد )، خانواده ایشان یا هربخشی از زندگی مربوط باشد که برایش «حائز اهمیت» یا «ارزشمند» است.

به یک مثال توجه کنید:

«محسن» بیشتر اوقات میتواند تفکر بی فایده اش راجع به واکنش ها یا عوارض بدنی را به چالش بکشد، اما متوجه این نکته شده است که مشکل اصلی او زمانیست که درجمع خانواده اش حضور دارد. حتی وقتی که راجع به موضوع (خانواده اش)فکرمیکند، علائم حمله پانیک را تجربه میکند. با وجود همه تلاشها و تمریناتی که با استفاده از«دفتر ثبت تفکر» انجام داده است،به باور کردن نظرات منفی گرایش دارد واحساس منفی چنین باوری همچنان استمرار می بخشد

او به این نکته پی برده است که در این موقعیت(هنگام حضور در جمع خانواده و فرزندان)، نسبت به اینکه فرزندانش نسبت به او چه نظری دارند، دچار نگرانی شدید میشود. درواقع، هنگامی که تفکر خودش را بدقت زیر نظر می گیرد و آنرا بررسی میکند، متوجه می شود که نوعی « پنداشت یا عقیده» در اعماق ذهنش، جریان دارد:

« من باید پدر خوبی باشم و همیشه در چشم فرزندانم فردی قوی، با اراده و مستحکم بنظر برسم» ، «متاسفانه فردی ضعیف و پدری بد برای فرزندانم هستم».

باورهای هسته ای، مانند نمونه ای که ذکرشد، معمولا در طول زمان شکل می گیرند، مخصوصا ازدوران کودکی و از طریق تجربه رخدادهای مهم زندگی یا مقتضیات زندگی خاص، بوجود می آیند.باورهای هسته ای بصورت هوشمندانه ای خودشان را حفظ میکنند؛

آنها بسیار نیرومند، سفت وسخت، تعصب آلود و انعطاف ناپذیر هستند وبخاطر تمایل آدم ها به تمرکز براطلاعات و مدارک و شواهدی که از این باور ها پشتیبانی میکنند، و متقابلا از رفتن به سراغ شواهدی که متضاد یا مخالف این باورها هستند، به حیات خودشان ادامه میدهند.

به زبان خیلی ساده باورها، با هدایت میل و توجه ما به سوی یکسری شواهد و اطلاعات تایید کننده خودشان، و غفلت و ندیده گرفتن شواهد مخالف خودشان، به بقای خود ادامه میدهند.

بطور مثال، وقتی که «محسن» درجمع خانواده و فرزندانش قرار دارد، طبق باور هسته ای خودش، بیشتر تمایل دارد روی حالت ها یا واکنش های درون بدنش تمرکزمیکند و با حساسیت فوق العاده زیادی هرگونه تغییر در وضعیت بدنی اش را پایش کند تا بتواند از افزایش نشانه های بدنی حمله پانیک، در جلوی خانوده اش پیشگیری نماید.

حتی برخی حسیات یا واکنش بدنی کاملا طبیعی و معمولی را نیز بصورت منفی تفسیر و تعبیر میکند. بعد از گذشت سالها، این تمرکز بسته و محدود فقط روی نشانه های جسمی، به او باورنیرومندی بخشیده بدون اینکه ایشان چنین باوری را به چالش بکشد و راجع به آن سئوالی بپرسد.

این باور را بصورت مطلق و کلی پذیرفته است. بنابراین شگفت انگیز نیست که چرا متزلزل ساختن و از بین بردن چنین باورهایی دشوار است.

شناسایی باورهای هسته ای با استفاده از«دفتر ثبت تفکر»
حالا، شما چطوری میتوانید باورهای هسته ای خودتان را شناسایی کنید؟ اولین قدم این است که به دفترثبت افکارتان نگاهی بیاندازید و افکار «داغ» در میان آنها را شناسایی کنید.ممکن است در افکار خودتان، الگوهای خاصی را پیدا کنید(شبیه افکاری که در قسمت «باورهای» دفتر ثبت تفکر نوشتید). بطور دقیقتری آنها را نگاه کنید تا الگوها را شناسایی کنید. احتمالا از یک یا دو الکوی کلی و عمومی راز گشایی میکنید که در باره خودتان و مردم، چیزهایی برای گفتن دارد.

 

تمرین: جدول تهیه کنید تا انواع کلی این الگوهای فکری را بصورت مجزا در ستون های متفاوت آن یادداشت کنید:

باورراجع به خودم…

مثال:« آدم خارج از کنترلی شده ام»

باور راجع به جهان…

مثال: «جهان به مکان خطرناکی تبدیل شده است»

باور راجع به آینده…

مثال: «کم کم دارم دیوانه میشم»

باور راجع به دیگران…

مثال:« مردم فرصت طلب و سواستفاده گر شده اند»

 

ادامه دارد…

حمله پانیک : مروری بر فرایند تغییر تفکر(۲۳)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!