حساسیت بیش از حد به نشانه های مرضی توسط افراد دارای اضطراب سلامتی(۵)

حساسیت به نشانه های مرضی

 

برای مثال هنگامی که در درون بوته هاوگیاهان جنگلی قدم برمیدارید، با یک مار افعی روبرو شوید، به احتمال خیلی زیاد توجه شما به سوی مار متمرکز می شود. حتماً درآن لحظه ملاحظه کرده اید که توجه کردن بجز مار، برایتان تقریباً سخت وغیر ممکن می شود، مگر اینکه بخواهید در دور واطراف تان دنبال یک راه فرار باشید یا برای حفظ جان تان بدنبال وسیله  دفاعی بگردید.

در این لحظه، احتمالاً بر روی صدای گنجشک های روی درختان یا جیرجیرک های داخل بوته ها، به رنگ آبی آسمان و ابرها، یا به احساس درد و ناراحتی پایتان درکفش، یا حرکات پرندگان دربین درختان بالای سر، توجهی ندارید.

توجه شما قبل از هرگونه تلاش برای حفاظت ازخودتان در برابر آسیب، به سمت نقطه تهدید کننده کشیده می شود. شاید برای ادامه مسیر و پیاده روی تان در میان بوته ها، زمین و اطراف خود را بطور مکرر با دقت نگاه می کنید و جستجو میکنیدوبطورکلی از درجه هوشیاری بسیار بالاتری برخوردار شده اید.

ممکن است حتی با شنیدن صدای بوته ها و شاخه های زیر پایتان بترسید و اندکی به هوا بپرید.

 

بخش کاملاً مفید سیستم پاسخ جنگ یا گریز در بدن این است که شما را مجبور می سازد توجه تانرا بر روی تهدیدهای احتمالی و شیوه های گریز از خطر، متمرکز بسازید.

اکثر اوقات مردم به ناراحتی اندک و ضعیف، تغییرات در عملکردهای بدنشان(مثل میزان ضربان قلب، تولید بزاق دهان)، سروصداهای بدنی، برجستگی و فرورفتگی های مختصری که گاه گاهی درزیر چشم  هادیده می شوند، وافزایش وکاهش در میزان انرژی بدنشان، توجه چندانی نشان نمی دهند.

چرا که اکثر ما قبول داریم بدن ما مانند ماشینهای کهنه و قدیمی  گاه گاهی غیژ غیژ صدا میدهد؛ گاهی خوب کار میکند و گاهی کمی دردسر و زحمت بوجود می آورد، ولی دراکثر مواقع وقتی خوب سوخت بزنیم و تعمیر ومراقبت کنیم،  تا هرکجا که بخواهیم سفر کنیم، این ماشین بی دردسر به ما سرویس میدهد.

هرچند، بنظربرخی از ما درست مانند مثال مار  این علائم و تغییرات تهدید آمیز میرسد و نسبت به حضور آنها در اطراف خودمان حساسیت نشان میدهیم و برای حفاظت ازخودمان دست به یکسری کارها می زنیم؛

افراد دارای اضطراب سلامتی باور دارند که سلامتی شان درمعرض تهدید قرار دارد، و نسبت به تامین سلامتی شان  حساسیت زیاد دارند.

حساسیت بیش از حد به نشانه های مرضی توسط افراد دارای اضطراب سلامتی

افرادی که اضطراب سلامتی دارند درتوجه کردن هرچه نزدیکتر روی عوارض جسمی یا تغییرات بدنی شان حساسیت خاصی نشان میدهند و روی چیزهایی توجه و تمرکز میکنندکه بقیه مردم به سادگی و بدون توجه از کنارش رد می شوند.

متاسفانه،تمرکز داشتن برروی نشانه های مرضی میتواند گاهی اوقات دلالت بر شدت نشانه باشد. به مثال قبلی مان در باره مار برگردیم، هرچقدر شما بیشتر بر مار توجه کنید هوشیاری تان نسبت به رنگ، اندازه، و شکل مار افزایش می یابد.

درست به همین شکل، تمرکز بیشتر شما بر روی نشانه های مرضی، آگاهی بیشتری نسبت به صفات و خصوصیات ویژه آن نشانه خواهد بود، و به احتمال بیشتر راجع به آن نگران تان بیشر خواهد شد و بریافتن نشانه بیشتری تمرکز میکنید.

 

نشانه های مرضی

 

تمرین:

دقایقی وقت بگذارید و راجع به نشانه ها و علائمی که تمایل به جستجویشان دارید یا راجع به آنها نگرانی دارید، یاد داشت کنید. آیا شما دارای نشانه مرضی و عوارض جسمانی خاصی دارید که روی آن تمرکز کنید، یا چیزهای شدید تری که راجع به آنها نگران باشید و دقت و توجه کنید؟ در طول روز چقدر وقت برای تمرکز وتوجه کردن برآن نشانه یا عارضه وقت میگذارید؟

ادامه دارد….

 

چرا من دچاراضطراب سلامتی هستم؟(۴)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!