برای جلوگیری از شروع مانیا(حالت شیدایی) در اختلال دو قطبی(۱۵)

 تشخیص نشانه های ذهنی تشخیص نشانه های رفتار تفکر متعادل

رویکرد رفتاری- شناختی برای جلوگیری از مانیا(شیدایی و سرخوشی شدید)

در ادامه مبحث شناسایی و پیش گیری از شدت یافتن اپیزود مانیا یا شیدایی، اکنون میخواهیم رویکرد رفتاری- شناختی را برای مدیریت کردن هر گونه تغییررفتار و حالت های ذهنی مرتبط با مانیا یا هایپو مانیا را بررسی و تمرین کنیم.

مهمترین رویکردهای رفتاری-شناختی در این زمینه عبارتند از:

تشخیص تغییرات باریک روحیه، وضعیت شناختی و رفتاری، مداخله بموقع و زودهنگام را فراهم می سازد.

ارزیابی یا تغییردادن تفکرات و باورهای مخرب یا بی فایده، یا ایده هایی مثل بدبینی وسوء ظن یا بزرگنمایی.

سازماندهی و برنامه ریزی فعالیت ها، ایده ها، یا طرح هایی با اهداف محدود کننده و دربرگیرنده فعالیت های رویهمرفته تحریک کننده.

 

براینکه بتوانید تفکرات خودتانرا جهت جلوگیری از مانیا،مدیریت کنید؛

اولین ومهمترین گام این است که تشخیص بدهید به کدام قسم یا نوع از افکاری اکنون درگیر شده اید که معمولا درهنگام شدت یافتن بیماری شیدایی یا مانیا، عمدتا به آنها دچار می شوید.

 

هنگامی که افکار و  روحیه عالی دارید، در مجموع نمیتواند برایتان کمک مفید وموثری باشد چرا که  موجب چرخش مارپیچی رو به بالا درجهت روحیه مانیک می شود.

 

درست شبیه افکار منفی درهنگام افسردگی که بی فایده ومضر تلقی می شوند، افکار رویهمرفته مثبت  نیز درهنگام  دچارشدن  به هیجان ارتقاء روحیه، بی فایده به حساب می آیند.

 

کاربرگی بنام کاربرگ “فکر متعادل ” فراهم دیده شده، همراه با یک مثال و نمونه که پس از مطالعه جدول مربوط به آن می بایست کاربرگ خالی را خودتان تکمیل کنید.

 

کاربرگ ساخت تفکر متعادل در حالت شیدایی

برای مشاهده در اندازه بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

 

 

این کاربرگ برای ثبت کردن افکار رویهمرفته مثبت شما میباشد که در هنگام  بالا رفتن شدید یا درحد متوسط روحیه، تجربه میکنید.

شما قادر نیستید مفید بودن یا نبودن آنها را تشخیص بدهید و همین موضوع یاد داشت کردن ایده ها را توجیه میکند.

در این برایند احتمال دارد متوجه شوید برخی از افکار شما ظاهراً کمی بزرگنمایی دارند و درنحوه مشاهده نرمال ومعمول یک موقعیت کاملاً متفاوت میباشند، و یاغیر مفید یا بی فایده بنظر می رسند.

 

درگام بعدی، تفکر متعادل تر را بجای تفکر بی فایده اولیه، پرورش میدهید.

 

با سئوالاتی که ازخودتان می پرسید، میتوانید زمینه ایجاد یک تفکر متعادل را فراهم سازید:

 

چه شاهدی دارم که افکار من حقیقی هستند؟

از کدام واقعیت ها یا جزئیات ممکن است غفلت کرده یا چشم پوشی کرده باشم؟

برای مشاهده این موقعیت آیا شیوه های دیگری  هم وجود دارد؟

وقتی روحیه و احساس من افزایش می یابد، چه افکاری در ذهن من جاری می شود؟

در خصوص این موقعیت، دیدگاه متعادل چیست؟

 

اجرای این تمرین درهنگامی که هنوز روحیه شما افزایش نیافته، بسیارمفید وموثر واقع خواهد شد.

 

یادآوری میکنم که جلوگیری از اپیزود تمام عیارمانیا، دراصل به تشخیص اولیه علائم هشدار دهنده و مداخله سریع قبل از اینکه تشدید شوند، مربوط می شود.

 

تشخیص اولیه علائم مانیا فوق العاده اساسی و تعیین کننده است چونکه معالجه رفتاری – شناختی وقتی که شخص در حالت اپیزود شدید مانیک قرار دارد، نمیتواند خیلی موثر باشد.

ادامه دارد….

 

تشخیص نشانه های مانیا در افراد دچار اختلال دو قطبی! (۱۴)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!