جریان عزت نفس ضعیف در یک نمودار(14)

دراینجا میخواهیم مجموع عوامل مرتبط با عزت نفس ضعیف را در قالب یک نمودار کلی نمایش بدهیم. هدف این است که شما بتوانید با یک نگاه کلی نسبت به چیزهایی که باعث تولید و استمرار عزت نفس ضعیف در شما می شوند، شناخت اجمالی حاصل کنید.

برای درک کاملتر و مفصلتر این نمودار لازم است مطالب پیش و بعدی ما در ارتباط با عزت نفس ضعیف را بخوانید.

نمودا عزت نفس ضعیف

نمودار نشان دهنده چرخه تشگیل عزت نفس ضعیف که رابطه عوامل مختلف تاثیر گذار را نشان میدهد

 

بخش نخست نمودار نشان میدهد که عزت نفس ضعیف ممکن است بعلت وجود برخی تجربیات منفی درزندگی ما شروع شود و بر روی طرزنگاه و کیفیت ارزیابی و ارزشگذاری ما روی خودمان یا جنبه هایی ازخودمان،تاثیر بگذارد.

اگر سایه تاریک و سیاه ما برخودمان قوی باشد و برخودمان نور عزت و افتخار انسانیت نتابانیم و بهاء و حرمت قائل نشویم، یعنی راجع به خودمان، نتیجه گیری ضعیفی بعمل آورده ایم، و این یعنی باورهسته ای منفی.

در راستای حفاظت از عزت نفس و تداوم عملکردهای روزمره زندگی، ما به ایجاد یا پرورش یکسری قواعد و پیشفرض هایی می پردازیم.

این قوانین یا قواعد ما را راهنمایی میکنند تا چگونه رفتار کنیم، ولی در پایان کار، چون به حفظ و ماندگاری باورهای هسته ای منفی کمک میکنند، بی فایده و بی ارزشند.

تا هنگامی که درجریان زندگی روزمره به این قوانین پایبندیم،احساس مثبت و رضایتبخشی ازخودمان داریم، ولی  این روند به حفظ عزت نفس ضعیف کمک میکند و مثل آتش زیر خاکستر خواهد بود.

بخش دوم  نمودار نشان میدهد که در زندگی ما نقاطی هستند که ما را با موقعیت های تهدید کننده یا در معرض خطر مواجه می سازند و در اینصورت زندگی طبق قوانین و پیشفرض های غیر واقعی و سفت و سخت، بسیار دشوار می شود. هنگامی که این قوانین درمعرض شکسته شدن قرار میگیرند یا اصلاً شکسته می شوند، باورهای هسته ای منفی ما نیز فعال می شود و ما را با افکار منفی درگیر میکند.

انتظار داریم که کارها درست پیش نرود(انتظارات سودار یا انحرافی) یا خودمان را سرزنش و سرکوفت می زنیم(خود- ارزشیابی های منفی).

همچنین به رفتارهای بی فایده و در مجموع افکار بی فایده می پردازیم، به عواطف و هیجانات بی فایده سوق می یابیم و باورهای هسته ای منفی ما همچنان فعال باقی میماند. از اینرو عزت نفس ضعیف برنده تر و تندتر  از قبل می شود.

 

خود تصوری

تصویر زشت ازخویشتن نتیجه افکار و باور های کهنه و بی اعتبار می باشد.

 

خبرهای خوب وامیدبخش

با آگاهی و شناخت نسبت به این حقیقت که مشکلات امروز من در تجربیات زندگی گذشته ام بالاخص در دوران کودکی من ریشه دارد، در نگاه نخست باعث یاس و دلسردی می شود، چونکه کاملاً منطقیست ما نتوانیم اتفاقات گذشته را عوض کنیم یا پاکسازی نمائیم.

ولی این همه حقیقت نیست؛ یعنی جنبه دیگری هم وجود دارد که خارج از کنترل ما نیست و ما میتوانیم با اختیار خود شرایط را عوض کنیم.

 

طبق آنچه که ما در مباحث این مدل و نمودار کلی شاهدش هستیم، در زندگی همگی ما مخصوصا کسانی که دچار عزت نفس ضعیف هستند، اتفاقاتی هم اکنون رقم میخورد که باورهای هسته ای خفته و خاموش گذشته را بیدار می سازد و  این مار سمی را به جان همان شخص می اندازد.

چیزی که مسلم است و شکی در آن وجود ندارد، این است که اتفاقات در درون و براساس مدلهای زندگی روزمره ما واقع می شوند و ما میتوانیم، آنها را کاملا تغییر بدهیم.

بدیهی است که این قابلیت تغییر به ما «حس کنترل» بر سرنوشت مان را میدهد و نکته کاملا امید بخش برای ما همین است.

بر همین اساس شما میتوانید دیدگاههای منفی راجع به شخص خودتان را تغییر بدهید. یعنی میتوانید متفاوت بیاندیشید و عمل کنید و بر ضعف های عزت نفس تان غلبه کنید.

هر فکر و باور به آن، یک پدیده ذهنی یا سابجکتیو است؛ یعنی درست مثل توده های ابر در آسمان می باشد و براحتی با آمدن یک نسیم حرکت میکند و می رود. افکار و باورها اعم از اینکه ساخته ذهن خودماباشند یا کسان دیگری در گذشته های دور  برما  تلقین کرده باشند، ماهیتاً هیچ تفاوتی  با هم ندارند، چون در برابر شواهد و دالایل معتبر و محکم، فوق العاده سست و شکننده هستند.

البته سیستم باورهای ما بگونه ای عمل میکنند که بقای خودشان را حفظ کنند، ولی چون این سیستم ذهنی زیر چتر هوشیاری اصیل انسان فعالیت میکند، خیلی زود نحوه فعالیتش بر ما آشکار می شود و ما با اندکی دقت و تمرکز و نظارت برآن، متوجه شرایط و دلایل ماندگاریش می شویم.
بر مبنای همین اصل هوشیاری حضور که بر همه اجزا و عناصر وجود انسان جاری و مسلط می باشد، شما میتوانید، صد در صد امیدوار به رهایی از چنگال باورها و افکار منفی تان باشید.

اکنون موضوعی که اهمیت دارد میزان تعهده شما برای تلاش جهت شناخت طرزتفکرورفتارهای بی فایده در زندگی روزمره، و رهایی از آن می باشد.

بنابراین با تعهد سپردن به خودتان برای تلاش و استقامت، با کمک مباحثی که در قالب مدلهای این پکیج به شما عرض می شود، بزودی شاهد تاباش خورشید حضور در دل و زندگیتان خواهید بود.

کسب دانش و کوشش برای اجرای تکنیک بصورت متعهدانه، نیروی هوشیاری حضور شما را وارد میدان مبارزه با تاریکی و جهل می سازد. شبح خوفناک و خوار کننده باورهای ترسناک و محدود کننده، بزودی با تابش نیروی زنده حضور در یک چشم به هم زدن ناپدید خواهد شد.

رویکرد مورد استفاده ما در این پکیج برای شناسایی و تغییر دادن طرزتفکر و رفتارهای بی فایده جهت غلبه بر عزت نفس ضعیف،حول محور معالجه رفتاری-شناختی (cognitive-behavioural therapy) یا سی بی تی(CBT)  استوار است.

البته این شیوه با الگوی درمانی فرا شناختی ترکیب خواهد شد که قدرت اثر بخشی سی بی تی را صد چندان می سازد!

شیوه سی بی تی یک نوع معالجه روانشناختی کاملا پذیرفته شده از جنبه علمی بوده و در سرتاسر دنیا برای معالجه تعداد بسیار زیادی از اختلالهای روانشاختی مورد استفاده قرار میگیرد و نتایج رضایت بخشی را بدنبال داشته است.

معالجه رفتاری- شناختی، تغییر الگوهای تفکر وباورهای غیرمفید و بی ثمر(بخش شناختی)، وهمینطور هرگونه سبک بی فایده رفتار(جنبه رفتارشناختی) شخص را هدف میگیرد. این روند نحوه مشاهده و احساس شما از خودتانرا دچار تغییر و دگرگونی می سازد.

ما در برنامه خودمان ضمن محور قرار دادن روش سی بی تی، الگوی درمانی «هوشیاری حضور» را که یک عامل فراشناختی، در مهار و کنترل ساختار کلی شناخت بشری محسوب می شود را نیز به آن اضافه کرده ایم و یک ترکیب درمانی معجزه آسا را تقدیم حضور می نمائیم.

 

هوشیاری حضور

هوشیاری حضور شبیه دریایی می باشد که همه کشتی ها و تحولات و امواج فقط در سطح آن قرار دارند

هوشیاری حضور که بعد اصلی و مبنای همه فعالیت های ذهنی و عاطفی و جسمی بشر محسوب می شود، متاسفانه تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است. هوشیاری حضور شبیه دریایی می باشد که همه کشتی ها و تحولات و امواج فقط در سطح آن قرار دارند. حتی وجود وعدمشان نیز به دریا بستگی دارد.

درباب هوشیاری حضور مطالعات رواشناختی صورت نگرفته است اما در وادی دیگری به نام «عرفان» و معرفت عرفانی، بزرگان و اوتادی زیادی ازجمله «مولانا» به طرز قابل ستایش، فوق العاده موشکافانه و شگفت آوری زوایای هوشیاری حضور را درقالب شش دفتر مثنوی، کاویده و به بشریت تقدیم داشته است.

هر چند در این پکیج قصد آموزش و یا توضیح اندیشه های بلند عرفانی آنحصرت را نداریم، ولی ممکن است به فراخورموضوع که هم ذهن شما را با عمق اندیشه های این عارف و اندیشمند کشورمان و جهان بیشتر آشنا بسازد و نیز برای تسهیل شناخت مفاهیم بحث، لاجرم، تمسکی به اندیشه های ایشان خواهیم داشت باشد که روزنه بسته دلمان را با انوار قدسی، دُرّافشانیهای او باز نماییم و به دریای عزت انسانی قدم بگذاریم و نفس خود را شرف و عزت تازه ببخشیم.

ادامه دارد…

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!