جان بخشیدن به زندگی بعد از یک فقدان!(۷)

?❤️گام نوزدهم:لمس کردن و بغل نمودن

❤️قدرت شفا بخش لمس کردن را نمیتوان ارزیابی نمود.

❤️اگر فردی پرسید،«چکارمیتوانم برایت بکنم؟» شاید تمام چیزی که شما نیاز داشته باشید گفتن این جمله است، «دستم را توی دستت نگهدار» یا «مرا درآغوش بگیر»

❤️بغل کردن سه بار در روز برای بقا لازم است، پنج بار برای سالم زیستن وهشت باریا بیشتر! برای رشد و تعالی.

❤️هنگامی که کسی برای درآغوش کشیدن وجود ندارد. خود را درآغوش بگیر.

❤️اکنون وقت بزرگیست برای ماساژ پرورنده.

❤️بیشترتماس شفا بخش میتواند نوازش صادقانه خودتان باشد. اگر بخشی از بدنتان آسیب دیده، آنرا لمس کنید و بگویید، «من پیش توام. دوستت دارم.»

❤️یک بار لمس کردن ده هزار مرتبه ارزشمند تر از حرف زدن است.

 

 

??گام بیستم : افراد درد کشیده مثل خود را پیداکن

?برخورداری ازپشتیبانی کسانی که میدانند برشما چی میگذرد، میتواند فوق العاده گرانبها باشد.

?دوستان شما ممکن است کسانی را بشناسند که فقدانی همانند شماداشته اند، ولی همچنان ازمیان طوفان غم واندوه بیرون آمده و اکنون زندگی میکنند.

?حتی گروههای انسان دوستانه وجود دارندکه به افراد دچار فقدان خدمت و یاری میکنند. در شهر و محله خود، سراغ اینجورگروهها را بگیر.

?کسانی که با وجود فقدانی همانند شما همچنان زنده اند و زندگی میکنند، میتوانند شما را حمایت وراهنمایی کنند و گواه براین حقیقت باشند که شما نیز زنده خواهید ماند.

 

دززندگی من نیکی و خوبی پرکشیده

اول شما وبه همراه شما

لذت و عشق وآزادی

وبعد رنگ ها ونواهای موسیقی و سبزی درختان.

 

??گام بیست و یکم:راهنمای معقول را جستجو کنید

?فرزانگی سه عنصر دارد؛عشق،ثبات ومعرفت.این خصوصیات را در کسانی جویا باشید که راهنمایی آنانرا می پذیرید.

?افراد خردمند و فرزانه میتوانند به شما دراجرای برنامه  وظایف تان کمک کنند.

?شما میتوانید چنین افرادی را در محیط های مختلف دانشگاهی، ادارات، خانواده، یاگروههای یاری کننده دیگر بیابید.

?بهرحال آگاهی ازاندرزخیرخواهانه هرفردی متضمن یکسری دستورالعمل یا پیشنهاد توام با

باید
بهتراست شما
وقتش رسیده
فکرمیکنم باید شما… این کار را انجام دهید، همراه باشد.

 

??گام بیست ودوم : خود را درمحاصره موجودات زنده قرار بده

?خودت را از زندگی جدا نساز

?به جمع خانواده ودوستان بچسب

?اگر جدا از جمع دوستان و خانواده قرار داری، سایرموجودات زنده را وارد زندگیت کن

?گل وگیاه تازه

?حیوان خانگی مثل سگ یا گربه

?تُنگ ماهی با تعدادی ماهی زیبا در داخل آن

?حتی یک دیس مملو از انواع میوه های تروتازه برای خوردن و تماشا کردن

ادامه دارد….

ترجمه بهمن ابراهیمی

جان بخشیدن به زندگی بعد از یک فقدان(۶)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!