جان بخشیدن به زندگی بعد از یک فقدان(۶)

??گام شانزدهم: انجام حرکات با سرعت اندک

☀️ممکن است تمام فعالیت هایتانرا طوری انجام دهید که گویی درون یک ژله گرم قرارگرفته اید.

☀️ممکن است دردست ها و پاهای خود سنگینی احساس کنید.

☀️ممکن است به چیزی تکیه بزنید تا بتوانید سنگینی بدنتان را حفظ کنید.

☀️ممکن است بالا نگهداشتن سرتان سخت باشد.

☀️صحبت تان آهسته وتوام با لکنت زبان باشد.

☀️احساس میکنید که گویا درخلسه هستید.

☀️خودتان را تحت فشارنگذارید. راحت باشید. برای مدتی، آرام و آهسته حرکت کنید.

 

psych-6565443543543535354354

گرچه ممکن است همه این حالت ها خوفناک باشند،ولی بهرحال لازم است بدانید که این وضعیت بخشی از فرایند معالجه شماست. به این دلیل بدن شما حرکات واعمال بیرونی اش را کند وآهسته می سازد که بتواند انرژی لازم را برای معالجه درونی تامین وذخیره کند.

 

یاد دارم قبلاً خیال میکردم، خیلی خوب میشداگر

تو میرفتی ازپیشم

تا بتوانم کارهای مهمی انجام دهم

وتو رفتی از برِ من،

ومن هیچ کاری نکردم، هیچ کاری که

بقدرحضورتومهم باشه.

 

psychology-depress-2437852837403

 

⚡️?گام هفدهم: نیاز به حمایت

⚡️برای مدتی استراحت مطلق داشته باشید.

⚡️ازرای و نظر و حمایت

⚡️دوستان

⚡️خانواده و فامیل

⚡️همکاران بهره بگیرید.

⚡️جراحت عاطفی وارد شده برشما یک واقعیت است، این جراحت ناتوان کننده و دردناک است. وتو نیازمند آسایش وآرامش هستی.

⚡️برخی افراد هستند که دربرقراری آسایش وراحتی فوق العاده خوب وماهرهستند،ازجستجوی کمک ومراقبت های دیگران امتناع نکن.

⚡️درپذیرش کمک های دیگران شجاع باش.

 

هنوز دوستانم اینجا هستند:

هنگامیکه همه لحظات گرانبهایم با شما را

غافل شدم،رد کردم.

آنها هنوزاینجا هستند! خدا خیرشان دهد.

 

?☀️گام هیجدهم: درجستجوی پشتیبانی دیگران باشید

☀️گرچه ممکن است از تقاضای کمک ترس داشته باشید، ولی با وجود این، حتماً کمک بخواهید. تقاضای کمک یک رفتارکاملاً بشری و جسورانه است.

☀️دوستانت را دور خود جمع کن، خانواده وهمکاران خویش را وارد یک سیستم حمایتی کن. شما نیاز دارید بدانید که دیگران نگران هستند و اگر کمک بخواهید حتماً به یاری تان خواهند شتافت.

☀️تلفن یک ابزارحیرت آور برای کمک خواستن است. با دوستان و خانواده تماس بگیروتقاضای کمک کن.

☀️ازدوستی دعوت کن تا شب دیروقت پیش شما بماند.

☀️از دیدار و ملاقات آشنایان، دوستان و صرف ناهار و شام با آنها استقبال کن.

☀️کمک همسایگان دراینگونه مواقع، می تواند شگفت انگیز باشد.

☀️وغریبه ها نیزصرفاً دوستانی هستند که شما هنوز ملاقاتشان نکرده اید و میتوانید به کمک آنها حساب کنید

 

کمکم کن تابلند شوم ای دوست

گردوغبار از لباسم برگیرای دوست

بامحبت وگرمی غذایم بده

تو تسلی بخش من هستی

کمکم کن تا به تو تکیه بدهم و بلندشوم وبه تنهایی روی پایم بایستم.

….

ادامه دارذ…

ترجمه بهمن ابراهیمی

عیبی ندارد که مرتکب اشتباهات «احمقانه» شوید!(۵)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!