شعرها و تزئینات زیبای هدایای شب یلدا

نمونه هایی از زیباترین تزیینات هدایای شب یلدا به همراه اشعار طنز برای که میتوانید روی هدیه تان با خط خوش بنویسید و یلدای امشب را خاطره ساز نمائید

 

شب یلدا کـــه رفتم ســــوی خـانه              گرفتـــــــم پرتقـــــــــــــال و هندوانه

تزیین هدیه شب چله,هدیه شب چله

خیـــــار و سیب و شیرینی و آجیل              دوتـــــا جعبه انــــــــــــــار دانه دانه

تزیین هدیه شب یلدا,هدایای شب یلدا

گـــــــز و خربوزه و پشمک که دارم               ز هــــــــر یک خاطراتی جــــــاودانه

ساخت جعبه به شکل هندوانه, تزیینات هدایای شب یلدا

شب یلدا بــــــــوَد یا شـــــــام یغما              و یــــــــــــــا هنگــــــــام اجرای ترانه

تزیین هدایای شب یلدا, شیک ترین و زیباترین هدایای شب یلدا

به گوشم می رسد از دور و نزدیک             نوای دلکـــــــــش چنگ و چغــــــانه

هدیه شب چله, نحوه تزیین هدایای شب چله

پس از صرف طعام و چــــای و میوه             تقاضــــــــا کردم از عمّـــــــه سمانه

هدایای شب یلدا, تزیین هدیه شب چله

که از عهــــــد کهـــــــــن با ما بگوید            هم از رسم و رســــــــــوم آن زمانه

تزیینات هدایای شب یلدا, تزیین هدایای شب یلدا

چه خوش میگفت و ما خوش میشنیدیم    پس از ایشان مرا گـــــــل کرد چانه

تزیین کردن هدایای شب یلدا, شیک ترین و زیباترین هدایای شب یلدا

نمی دانم چـــــــرا یک دفعـــــه نامِ-            “جنیفر لوپز” آمــــــــــــــــد در میانه

شیک ترین و زیباترین هدایای شب یلدا,هدایای شب یلدا

عیالم گفت:خواهــــــــــان منی تو              و یا خواهــــــــان آن مست چمانه؟

تزیین کردن هدایای شب چله,تزیین هدیه شب یلدا

به او با شور و شوق و خنده گفتم             عزیزم با اجــــــــازه، هــــــــــر دُوانه!!

تزیین هدیه شب چله,هدیه شب چله

نمی دانی چه بلوایی به پـــــا شد            از آن گفتــــــــــــــــار پاک و صادقانه

تزیین هدیه شب یلدا,هدایای شب یلدا

به خود گفتم که”بانی” این تو بودی           که دست همســـــــرت دادی بهانه

ساخت جعبه به شکل هندوانه, تزیینات هدایای شب یلدا

خلاصه آنچنــــــــــــــان آشوب گردید           کـــــــــه از ترسم برون رفتم ز خانه

تزیین هدایای شب یلدا, شیک ترین و زیباترین هدایای شب یلدا

ز پشت در زدم فریـــــــــــاد و گفتم:            “مدونا” هم کنارش، هر سه وانه!!

هدیه شب چله, نحوه تزیین هدایای شب چله

و آن شب در به روی مــن نشد باز             شدم چـــــــــون مرغ دور از آشیانه

هدایای شب یلدا, تزیین هدیه شب چله

شب جمعــــــــــــه برای او نوشتم              ندامت نامـــــــــــــه، امّـــا محرمانه

تزیینات هدایای شب یلدا, تزیین هدایای شب یلدا

نمی دانم پس از آن نامــــــه دیگر              عیالم کینه بــــــــــــا من داره یا نِه

ولی بگذار- بــــــــــــــا صد بار تکرار-            بگویم آخرین حرفــــــــــــــم همانه!!

 

منبع:nariman1989.mihanblog.com

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!