تربیت اجتماعی و عاطفی کودکان پیش دبستانی

بخش سوم از مجموعه مباحث آموزش و تربیت کودکان پیش دبستانی

کودکان معمولاً مدرسه را با درجات متفاوتی ازبالندگی اجتماعی وعاطفی شروع میکنند. ودلیل این تفاوت هم بخاطرآن است که آموختن  کیفیت های فوق مستلزم صرف وقت و ممارست  ازجانب والدین و فرزندتان میباشد.

بنابراین لازم است درمنزلتان  فرصت هایی فراهم سازید تا کیفیت های مثبت زیربتواند درآنها رشد و پرورش یابد:

Image result for ‫اعتماد به نفس، کنجکاوی درکودکان‬‎

اعتماد بنفس برای کودکان یک نیاز مبرم است که درباره خودشان  احساس خوبی داشته باشند و باورکنند که میتوانند آدم موفقی باشند. معمولاً کودکان برخوردارازاعتماد بنفس، بیشتر برای انجام کارهای جدید رغبت نشان داده و تلاش میکنند، واگردرمرتبه اول موفق نشوند، یک باردیگرآن کار را ازنوشروع میکنند. وخود همین رفتار ملاکی برای معلمان و والدین است که توجه مناسب به رفتار آنها داشته باشند. اگر چنین رفتاری را کمتر شاهد بودید، سعی کنید حتماً آنها را به انجام تلاش های نو و استمرار و پایداری در به نتیجه رساندن آن تشویق نمایید.

استقلال کودکان لازم است کسب استقلال در برخی فعالیت های ساده زندگی را یاد بگیرند تا بتوانند به تنهایی آنها را انجام دهند. اگر مشاهده کردید که فرزندتان برای انجام برخی کارها بطور مستقل عمل میکند، حتماً ضمن دادن فرصت چنین رفتاری به او، به شیوه های مختلف تشویقش کنید.

انگیزش  کودکان نیازمند یادگیری هستند و بدین منظور نیازمند انگیزه. که هردوی این شرایط توسط شما فراهم می شود. انگیزه برای کودک موتور حرکت او جهت یادگیریست.

Image result for ‫اعتماد به نفس، کنجکاوی درکودکان‬‎

کنجکاوی کودکان طبیعتاً‌کنجکاو هستند و باید همینطور کنجکاو باقی بمانند تا ازعهده بیشتر فرصت های یادگیری برآیند. اگر درمسیرکنجکاوی دچار خطا می شوند یا دردسرهایی برایتان فراهم می کنند، صبور باشید و این فرصت خدا دادی شناخت و کسب آگاهی در آنان را، با برخورد ها و واکنش های شتاب زده و خطا، سرکوب نسازید.

سماجت و پافشاری کودکان باید یاد بگیرند کاری را که شروع میکنند به اتمام رسانند. ووظیفه شما دراین راه تشویق آنان به استقامت جهت رسیدن به هدف است. سعی کنید یکسری اهداف ساده و گام به گام برایشان فراهم سازید تا قابلیت آنها برای پافشاری و سماجت در کسب هدف را ارزیابی کنید.

همکاری وهمدستی  انسان موجود اجتماعی است وکودکان برای یافتن آمادگی برای زندگی اجتماعی می بایست بتوانند زندگی کردن با دیگران را یاد بگیرند، ودرتجربیات دیگران سهیم شوند وکارهایشان با دوستان وافراد دیگر بصورت نوبتی انجام دهند،… تمریناتی از این نوع کودک شما را آماده ارتباط مثبت و ثمربخش با دیگران می سازد.

Image result for ‫اعتماد به نفس، کنجکاوی درکودکان‬‎

خود کنترلی  یکی از مبانی ساختن شخصیت سالم درانسان است، و این خصوصیت از دوران کودکی باید پرورش یابد. معمولاً کودکان برسرتصاحب اسباب بازیهایشان باهمدیگر دچار عصبانیت و درگیری می شوند.ازاینرو نقش شما بعنوان والدین تفهیم  این مطالب است که صدمه زدن به وسایل وپاره کردن کتاب دوست، ازنظر شما مقبول نیست.

همدلی گرچه درسنین کودکی این ویژگی چندان قابل پرورش عمیق نیست. چونکه همدلی کردن مستلزم رشد ابعاد برتر ذهنی است، ولی میتوان با اجرای برخی تمرینات احساس علاقمندی و دلبستگی به دیگران را تقویت کرد.

ادامه دارد…

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!