تحمل پریشانی عاطفی : پذیرش پریشانی (۱۴)

 

سوم: تعهد برای کنارگذاشتن رفتارگریز و انجام رفتار متضاد
به محض اینکه تایید کنید که الان دچار پریشانحالی و ناراحتی هستم، بواسطه همین هوشیاری از تحریک کننده هایتان و نشانه های هشدار دهنده، در موقعیت بهتری قرار دارید تا جهت حذف کردن یا کنار گذاشتن روش های«گریز» معمولی(یعنی،

گریزازموقعیت، جستجو یا چک کردن های اطمینان بخش، حواسپرتی یا چشمپوشی و سرکوب، مصرف الکل یا داروها، تغذیه بینج یا تغذیه عاطفی، خواب زیاد، برون ریزی یا تخلیه خطرناک و غیره)، بیشتر متعهد شوید.

درمدل سوم دیدیم که انجام دادن رفتاری کاملاً متضاد با روش های گریز، تا چه اندازه با اهمیت است.روشهای گریزهمیشه عادت های خودکارواتوماتیک یا شرطی شده درانسان هستند که به سرعت درهنگامی که دچاراحساس پریشانی و ناراحتی می شویم، ازآنها استفاده میکنیم.

ازاینروتصمیم گیری برای نلغزیدن درچنین مسیری،حتی گاهی اوقات از گذشته نیز انسانرا دور می سازد. باآگاهی هرچه بیشتر نسبت به تحریک کننده های خودمان، علائم هشداردهنده و پریشان کننده خودمان، میتوانیم شیوه متفاوت از رفتار متضاد مربوط به آنرا دنبال کنیم.

گاهی اوقات، التزام وتعهدی که درخودتان ایجاد می کنید، از این قسم است :

“سعی خواهم کرد این پریشانحالی را تحمل کنم، بجای اینکه طبق عادت قدیمی به سراغ مصرف الکل بروم تا درد و ناراحتی خود را پنهان کنم و برآنها سرپوش بگذارم.”
یا
” تلاشم بر این است تا با این احساس دردناک کناربیایم و همراه شوم، بجای اینکه تصمیم بگیریم از موقعیت ایجاد کننده آن احساس، فرار نمایم.”

تعهد داشتن برای زدودن یا حذف روش های معمول گریزوانجام کارمتضاد، میتواند فعالیتی کاملاً ذهنی باشد مانند با صدای بلند با خود حرف زدن، یا روی کاغذ نوشتن، یا تماس تلفنی با یک نفر دیگر. این به خودشما مربوط می شود. مهمترین نکته هوشیار بودن و حضور ذهن زنده داشتن در هنگامیست که کاری یا رفتاری را انجام میدهید، تا اینکه بخواهید بصورت خودکار و ناآگاهانه واکنش نشان دهید.

 

تمرین:
اکنون دقایقی وقت بگذارید و توضیح بدهید که برای کنار زدن و حذف رفتارهای شرطی شده مطابق عادت ومتقابلا استفاده ازکنش های متضاد هوشیارانه وانتخابی چه التزامی دارید؟وچطوری ازآن استفاده میکنید؟ شایدلازم باشد با الگو برداری از تمرین مبحث مدل سوم که «چکار بکنیم، چکارنکنیم» استفاده کنید.
……………………………………….

چهارم: پذیرش پریشانی
اساساً این گام بکارگرفتن آموخته هایتان درمدل دوم می باشد. دست نوشته های تمرین خود آگاهی مخصوص خودتان، مناسبت ترین الگو برای پذیرش پریشانی است.
دستنوشته ها و تمریناتی که به انجام رسانده اید، کمک خواهند کرد تا:

I. احساسات وعواطف را شناسایی و سپس رها سازید؛
II. با جدا ساختن هوشیاری زنده خود از هیجان و احساس،آنرا تماشا کنید، توصیف نمائید و از قدرت تخیل تان استفاده نمائید؛
III. با تمرکز کردن روی کاری که اکنون انجام میدهید یا تمرکز روی جریان تنفس خودتان، حضور خود را درلحظه اکنون حفظ کنید و از رفتن به درون افکار و ماندن در آن دوری کنید؛ و
IV. و با رفت و برگشت های احساسات اجتناب ناپذیر، کنار بیائید.

 

پنجم: بهبود پریشانی

دراصل این گام بکاربستن تمام آنچیزهایی می باشد که در مدل سوم آموختید.همه فعالیت های ایجاد پریشانی(فعالانه ونرم و آرام) را فهرست کنید که درتمرین خودتان کشف و شناسایی کردید، ازجمله سخنان و کلمات تشویق آمیز که کمک می کنند تا از لحظه پریشانی عبور کنید، و جنبه هایی از حل مسئله راکه میتواند مناسب باشد موقعی که برروی وضعیت پریشان کننده خودتان، قدری کنترل داشتید.

اکنون ما میخواهیم همه این پنج گام را با همدیگر دریک صفحه نمایش بدهیم که مهمترین صفحه تمام این مدلها خواهد بود. سعی کنید این صفحه را در جایی قرار بدهید که براحتی در دسترس تان باشد. مقصود از طرح این ایده آن است که وقتی بشکل هیجانی و احساسی در مواقع دشوار و مسئله دار قرار میگیرید، بتوانید جهت هدایت توجه تان به فرایند جدید «تحمل پریشانی» به سراغ این برگه بروید، بجای اینکه ناخواسته و مطابق عادت، به الگوهای کهنه، قدیمی و شرطی شده پناه ببرید.

مثل همیشه، یک نمونه نقشه عمل تحمل پریشانی را ارائه کردایم تا با مطالعه و دقت در آن بتوانید نمونه خالی که مخصوص خودتان می باشد را تکمیل کنید، از همان نمونه هایی که قبلاً درمدلهای ۲ و ۳ ارائه گردید.جهت تکمیل « نقشه عمل تحمل پریشانی» خودتان باید وقت و تلاش کافی اختصاص بدهید. پس از هر باراستفاده کردن از آن، آنرا پالایش کنید، تا اینکه صاحب نقشه ای باشیدکه بطور واقعی و بخوبی درمورد شما کارایی داشته باشد.

ادامه دارد…

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!