تحمل پریشانی عاطفی : فعالیت های رفع پریشانی(۱۲)

تحمل پریشانی و فعالیت های رفع پریشانی

یافتن راههای کوچک برای تمرین و«فعال بودن» در لحظه ناراحتی و پریشانی، یا خود آرم سازی و بازپروری خویش درهنگامه پریشانی، برای بهبود و درمان تجربه عاطفی منفی اهمیت بسیار دارد.

فعالیت هایی که در مرکز مفاهیم فعال کردن و خود آرام سازی قرار دارد«فعالیت های رفع پریشانی» می نامیم، و فهرست این اقدامات را متعاقباً ارائه میکنیم. در جدول مربوطه، فعالیت هایی که در ستون سمت راست قرار دارند به مشارکت فعالانه در لحظه کنونی می پردازند(یعنی، مداخله کردن، فعال بودن و جذب شدن به کاری که پریشانی شما را بهبود می بخشد)، درحالیکه فعالیت های واقع در ستون سمت چپ بیشتر به خود آرام سازی اشاره دارد(یعنی فعالیت هایی که در ما احساس صمیمیت، محبت و عشق لطیف را بوجود می آورد و به ما کمک میکند، از ما مواظبت میکند تا کارهای خود را بخوبی انجام دهیم).

با دقت در این جدول احتمالاً متوجه خواهید شد تعداد زیادی از فعالیت ها بین این دو بخش مشترک هستند یا همپوشی دارند. یعنی فعالیتی که در بخش فعال بودن ذکر شده ، در زمره فعالیت های آرام سازی نیزمی باشد، از اینرو در فعالیت هایی که از ستون فعال بودن انتخاب میکنید، بیش از حد درگیر نشوید. همچنین بعضی از فعالیت های فعال کننده و آرام سازی را میتوانید بصورت فعالیت پاداش دهنده به حساب آوریدو درصورت لزوم از قابلیت آنها جهت پاداش دادن، بهره برداری نمائید.

هدف از طرح دو فهرست مجزا آن نیست که اجبارَ از فعالیت های یک فهرست به نفع دیگری استفاده کنید، بلکه ضروریست سعی کنید هر یک را که متناسب با شماست استفاده کنید و کاری به بقیه نداشته باشید.

همچنین با وجود داشتن فهرست بزرگی از فعالیت های فعال کننده و آرامبخشی، شما می توانید با طوفان ذهنی، فعالیت های رفع پریشانی دیگری را در هر دو مقوله کشف کرده و به این مجموعه اضافه کنید.

لطفاً نگاهی به فهرست بیاندازید و زیر فعالیت هایی خط بکشید که دوست دارید درهنگام احساس پریشانی آنها را آزمایش کنید، و در افزودن فعالیت های دیگری که به ذهن تان خطور میکند، ذهن باز داشته باشید. یادآوری میکنم، هدف این فعالیت ها دور ساختن پریشانی از شما نیست، بلکه افزایش ظرفیت شما و تحمل پذیر تر کردن پریشان برای شماست.

فعالیت های رفع پریشانی

فعال بودن 

نظافت کردن
ظرف شستن
شستشو
جارو کشیدن
گردگیری
باغبانی
آشپزی
صحبت تلفنی
بیرون رفتن برای شام، ناهار یاعصرانه
خریدن کردن
دیدن فیلم مورد علاقه
مطالعه کتاب مورد علاقه
گوش دادن به موسیقی مورد علاقه
رفتن به سینما
فیلم،کتاب، موسیقی که احساس متفاوتی را بوجود می آورد
مجلات
روزنامه
چیدن پازل
فعالیت داوطلبانه درگروهی
پاداش دادن به کسی
انجام یک کار فکری
برای کسی کاری را انجام دادن

 

خود آرامبخشی

خوردن یک غذای خوشمزه
خوردن یک میان وعده دوست داشتنی
نوشیدنی مورد علاقه بدون الکل
رفتن به پیک نیک
روشن کردن شمع
تماشای هنرهای زیبا یا مناظر
تماشای ستارگان
رفتن به مکان های زیبا
گوش دادن به موسیقی ملایم یا نیروبخش
لذت بردن از صدای طبیعت
آواز خواندن
آگاهی و هوشیاری داشتن و پذیرش
بوها و عطرهای خوش
کرم های مورد پسند
لذت بردن از طبیعت یا گلها
دوش گرفتن
زیرآبشاررفتن
ماساژ
داشتن سگ یا گربه خانگی
خیساندن پا
شانه کردن موها
گرفتن ناخن ها
تصورکردن یک صحنه زیبا،آرامبخش و امن
تجسم سازی غلبه براسترس، با دنبال کردن شیوه استرس زدایی
از پریشانی معنا و هدف درست کردن
به ارزش های معنوی فکرکردن
روی جنبه های مثبت زندگی فکرکردن
دعا و عبادت
دیدن و گوش دادن به نوار و ویدیویی آرامبخش
ایجاد تنش عمدی و سپس آرامبخشی عضلات
تنفس آرام
شمارش آرام تا ۱۰
لبخند زدن
خندیدن بلند یا قهقه
استراحت ودرازکشیدن به مدت ۲۰ دقیقه

 

تنها شیوه برای کسب اطمینان از اینکه آیا فعالیت های رفع پریشانی درمورد شما کارایی دارد یا خیر این استکه با کارهایی شروع کنید که بنظرتان نوید بخش می رسند، وسپس با ارزیابی اثربخش بودن آنها در موضوع پریشانی و ناراحتی،آنرا ادامه بدهید.

مسیرپیشنهادی جدول زیر را که برگرفته از تجربیات دیگران است دنبال کنید.

دفعه بعد که احساس پریشانی کردید میتوانید آنرا محک بزنیدکه کدام فعالیت به چه نتیجه ای انجامید.

منظورما ازنتیجه یا پیامداین است که عملاً درهنگام محک زدن یا آزمایش فعالیت خاص چه اتفاقی می افتد.آیا دربهبود روحیه پریشان وناراحت شما موثرواقع شدیاخیر؟یا اساساً هیچ تفاوتی بوجود نیاورد؟وشاید برعکس باعث پریشانی بیشترتان شد؟

براساس نتیجه حاصله، شما می توانید ارزیابی کنید چه چیزی از آن آموختید، آیا استراتژی ارزشمندی برای تکرار کردن می باشد، یا اینکه لازم است یکبار دیگرآنرا انجام دهید چون هنوزمطمئن نیستیدکه کارایی دارد یاخیر؟

 

 

اکنون که برخی ایده های کلی راجع به خودداری از انجام یکسری فعالیت های غیرمجاز(روشهای متعارف گریزازپریشانی)وانجام دادن یکسری فعالیت های مجاز(کنشهای متضاد وفعالیت های رفع پریشانی)،بهتر است ضمن روشن سازی،آنها را مطابق وضعیت خودتان شخصی سازی کنید.

درادامه دو نمونه فهرست شخصی سازی شده را نشان خواهیم داد. اولین نمونه مربوط به شخصی است که بدلیل دچار شدن به اختلال تغذیه بینج وپرخوابی به رفتارهای بی حسی،کرختی وگوشه نشینی و شیوه مضر تخلیه یعنی خاراندن بدن متوسل شده است.

نمونه دوم فردیست که بخاطرخانه نشینی به موقعیت گریزی دچارشده است، وقتی برای بیرون رفتن مخاطره میکند دچارپریشانی می شود، ازخانواده ونزدیکان جهت کنار آمدن با پریشانی می گریزد وبه جستجوی اطمینان بخش رو آورده است.

ادامه دارد…

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!