تحمل پریشانی عاطفی درموقع رفت و برگشت های مکررآنها(۸)

درنظر داشته باشید که اهمیت ندارد شما در انجام تمرینات پیش گفته چقدر مهارت پیدا کرده اید، ظهور مجدد عواطف منفی بصورت گاه گاه کاملاً طبیعی و نرمال است.

این اصلاً بدان معنا نیست که شما درکنترل هوشمندانه وآگاهانه عواطف تان شکست خورده اید. کلید قضیه در آگاه بودن شماست که احساس شما هم اکنون برگشته است،

خودتان را به پذیرش این امرو کنار آمدن با آن مهیا سازید بجای اینکه سعی کنید در برابر عاطفه خود بایستید و مقاومت کنید یا از آن طفره بروید و فراری بشوید،

یا خود را درآن غرق سازید، چرا کهبه چنگ گرفتن و تماشا کردن عواطف، خودش به تنهایی یک کارمهمی است.

گاهی اوقات مردم درباره هوشیاری نسبت به عواطف دچار تفکراشتباه و نادرست می شوند؛

آنها فکر میکنند هدف این است که کاملاً غرق در لحظه کنونی بشوند طوری که هیچ گونه عاطفه یا احساسی را تجربه نکنند،

و به همین دلیل وقتی با تجدید عاطفه مواجه می شوند،گرفتارناکامی  و یاس می شوند.

وقتی که عاطفه ای برای لحظه ای مجدداً برمیگردد شبیه یک موج، باد،قطار اکسپرس، یا ابر یا مشابه هرچیز دیگری، به شما اجازه میدهد تا یک بار دیگر عواطف خود را تماشا کنید.

و یادآوری می کنم، اگر شما در مواجه شدن مجدد با عاطفه خودتان ناکام باشید یا وقتی که تمرین ذهنی تان را اجرا میکنید دچار خستگی بشوید، فقط بدانید که این رخدادها نیز جزو عواطف هستند که شما میتوانید با تماشای ذهنی، آنرا تمرین کنید.

تمرین پذیرش عواطف

یک شیوه رشد مهارت در زمینه پذیرش پریشانی عاطفی این است که بطورکلی هنگامی که احساس پریشانحالی و ناراحتی می کنید، نسبت به عواطف تان آگاه و هوشیار باشید.

دراینجا تمریناتی جهت مهارت در تماشای عواطف تحت شرایط سهل تر و آسان تر(یعنی موقعی که آشفته و پریشان نیستید) ارائه می دهیم برای اینکه  بتوانید پیشا پیش مهارت خودتان را بهبود ببخشید تا درمواجه با شرایط سخت تر و واقعی که دچار پریشانی شدید، بدون زحمت زیاد آنرا اجرا کنید.

دراینجا کاربرگی معرفی شده تا بتوانید فرایند هوشیاری و آگاهی داشتن نسبت به عواطف  خود را درهر ساعتی  از روز ثبت و پیگیری نمائید.

میتوانید این رویکرد را  در جریان بروز عواطف روزمره تمرین کنید یعنی هنگامی پریشانی ندارید.

تجربیات خود را در دفتر ثبت روزانه یادداشت کنید.

البته درهنگامی که امکان  نوشتن و یادداشت کردن نیست، با یک ضبط یا رکوردر گوشی همراه تان برنامه هوشیاری نسبت به عواطف تان را ضبط کنید و بعداً بعنوان قسمتی از تمرین به آن گوش بدهید.

 

 

چطوری پریشانی عاطفی را بپذیریم و تحمل کنیم!(۷)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!