تحمل پریشانی عاطفی : استراتژی حل مسئله (۱۲)

استراتژی حل مسئله

همینکه توانسته باشید بجای گریز ازعواطف تان آنرا تحمل کنید و پریشانی خود را تا حدودی بکاهید،

ارزش آنرا دارد ازخودتان بپرسیدکه آیا پریشانی که در مواجهه با یک موقعیت هم اکنون تجربه میکنید، عملاً در خصوص آن کاری میتوانید انجام دهید؟یعنی، آیا پریشانی شما مربوط به چیزیست که تا حدودی امکان کنترل برآن را دارید، و میتوانید برای بهبودکیفیت احساس تانرا، کاری انجام دهید؟

اگر پاسخ تان «نه»است،پس لازم است که همچنان به مطالب مدلهای دوم و سوم درجهت پرورش قابلیت تحمل پریشانی بپردازید و تمرینات آنرا بیشتر انجام دهید.

اما اگر پاسخ تان بله است، بنابراین همینکه توانسته باشید پریشانی را بقدری کاهش بدهید و کم رنگ بکنید،‌میتوانید جهت بکارگیری شیوه حل مسئله، نسبت به موقعیتی که پریشانی شما را تحریک کرده است، در مرحله مناسب تری قرار بگیرید.

حل مسئله، در برگیرنده فعالیتی است که شما بصورت سازمان یافته، گام به گام وسیستماتیک آنرا اجرا میکنید.یعنی پس از شناسایی مسئله پریشان کننده شما، به همه گزینه های حل مسئله می اندیشید، مزایا و مضرات هرکدام از مطلوب و مناسبت ترین گزینه های خودتانرا، و طراحی یک نقشه عملی برای بکار بستن هرکدام از گزینه ها را بررسی و ملاحظه میکند.نهایتا، ضرورت ایجاب میکند تا برای عملی سازی نقشه خودتان دست به کار شوید،

سپس نتیجه را بررسی و ارزیابی کنید که آیا مسئله شما مرتفع شده یا حل گردیده است و یا اینکه مستلزم اقدامات بیشتری می باشد. همانطور که متیوانید تصور کنید،‌حل مسئله هنگامی که براثر پریشانی تضعیف شده اید، مشکل می باشد ولی تاثیر مثبت این تلاش ها آن است که متوجه شوید، پریشانی را میتوانید مدیریت کنید.

در ادامه چند نمونه حل مسئله را درعمل ارائه میدهیم. اگر حل مسئله بنظر می رسد در مورد رفع پریشانی شما مفید است، در کاربرگ مخصوص امکان ثبت و کنترل مراحل حل مسئله برای شما مهیا شده است.

حل مسئله یک فرایند سازمان یافته، نظام مند وگام به گام می باشد، یعنی؛

۱٫ در قالب فرایند «حل مسئله» به آن بیاندیشید،

۲٫ مشکل پریشان کننده خودرا شناسایی و تعریف کنید،

۳٫ مزایا و مضرات مرجح ترین گزینه های انتخابی را درنظر می گیرید،

۴٫ یک یا چند مورد از گزینه ها را انتخاب می کنید،

۵٫ فهرست گام های ضروری برای اجرای این گزینه ها را می نویسید،

۶٫ برای برداشتن گام نخست و تمام گام ها، نقشه می کشید یا طرح ریزی میکنید،

۷٫ گام عملی لازم را برای اجرای نقشه برمیدارید،

۸٫ پیامد یا نتیجه را بررسی و آنالیز میکنید،

۹٫ مجدداً ارزیابی میکنید که آیا مشکل بر طرف گردید یا خیر؟ یا اینکه مستلزم کار بیشتری می باشد؟

 

گام اول حل مسئله: شناسایی/ تعریف مسئله
مسئله را تا آنجائیکه می توانید بصورت شفاف توضیح بدهید، یا توصیف کنید. توصیف تان عینی باشد نه ذهنی.

یعنی مشکل را همانطور که هستی و می توانید مشاهده کنید، بیان نمائید، از روی احساسات یاخیال بافی، و فرضیات ذهنی راجع به مشکل یا موقعیت نظر ندهید، قضاوت نکنید(خوب و بد نکنید).

توضیحات شما می بایست شامل رفتارهایی که از شما سر زد، موقعیت، زمانبندی، و شرایطی که مشکل را بوجود می آورد بصورت خیلی جزئی،خاص و عینی نوشته شود.

همانند دوربین فیلمبرداری هرآنچه را که می بینیدیاد داشت می کنید.

یا شبیه آئینه خواهید بود، همانطور که آئینه در واکنش به قیافه های زشت یا چهره های زیبا، کاملا بیطرف است.

 

تعریف مسئله
قبض های برق،گاز و تلفن بطور هم زمان و یکجا بدستم رسیده است.
پول کافی ندارم تا بتوانم هر سه قبض را هم زمان و بصورت یکجا پرداخت کنم.

 

گام دوم حل مسئله: ایجاد راه حلها یا گزینه های احتمالی
همه راه حلهای ممکن را فهرست کنید.خلاقانه فکر کنید.محدود نباشید. اصلا به کیفیت راه حل هایی که به ذهن تان خطور میکند، فکر نکنید؛ چون اگر بخواهید به کیفیت راه حل تمرکز کنید،ذهن تانرا مسدود و محدود میکنید و در نتیجه خلاقیت خود را از کارمی اندازید.

بنابراین کیفیت راه حل در این مرحله اهمیتی ندارد. اگرخودتان را درارائه راه حل خلاقانه آزاد بگذارید، ممکن است با گزینه هایی مواجه شوید که درشرایط دیگر نمی توانید به آنها فکرکنید.

 

فهرست همه راه حل ها

• به شرکت های مذکور زنگ می زنم تا ببینم امکانش هست بصورت اقساطی، قبوض را پرداخت کنم

• اولویت بندی میکنم،بدون تلفن هم میتوانم برای مدتی زندگی کنم ولی بدون برق و آب نمی شود.پس نخست پول آب وبرق را می پردازم.

• از همکاری،دوستی،فامیلی، همسایه ای موقتاً پول قرض بگیرم

• با یک نفر مشاوره کنم که چطوری میتوانم هزینه های این خدمات را کاهش بدهم

• شغل دومی را پیدا کنم

• بعضی از لوازم غیر ضروری منزل را میفروشم تا قبوض را پرداخت کنم

• این قبوض را پرداخت نمی کنم، می روم خانه پدری برای مدتی زندگی میکنم

 

گزینش راه حل ها، به ترتیب اولویت و اهمیت شان برای من، عبارتند از:
اکنون وقت حذف کردن همان راه حلهایی می باشد که بنظرتان غیرمعقولتریا ناپسندیده می رسند. باقیمانده راه حلهای خود را، براساس «اولویت» فهرست کنید:

۱٫ تماس با شرکت های مذکورکه بتوانیم قبوض را بتدریج پرداخت نمایم

۲٫ تماس با یک کارشناس مشاور

۳٫ اولویت بندی پرداخت قبض ها.

۴٫ یافتن شغل دوم

 

 

گام سوم حل مسئله: ارزیابی راه حلهای جایگزین

راه حلهای ۱تا ۴ را بر اساس امتیازات و مضراتشان بررسی میکنیم

 

راه حل بالقوه اول

اگربتوانم قبض های تلفن و گاز را هم زمان پرداخت کنم، احساس بهتر و احساس گشایشی را تجربه خواهم کرد. دچار احساس خفت می شوم که به شرکت زنگ بزنم

 

ممکن است چیزی را که میخواهم بدست نیاورم

 

بازهم ناچار باشم که همه مبلغ را پرداخت کنم

 

راه حل بالقوه دوم

کارشناسان شرکت تجربه دارند و میدانند چکار کنند. بالاخره یکی از آنها به من کمک میکند.
احتمالاً شرکت ها به حرف این کارشناسان توجه میکنند لازم است که جستجوی زیادی داشته باشم تا بتوانم چنین فردی را بیابم، وقت و تلاش قابل توجهی می طلبد.

 

راه حل بالقوه سوم

داشتن گاز ضروی است و باید قبض آنرا پرداخت کنم. میتوانم بدون استفاده از تلفن نیز زندگی کنم. اینطوری بخش مهمی از مشکلم برطرف می شود. اگراتفاقی بیفتد و کار فوری پیش بیابید، امکان تماس تلفنی نخواهم داشت. ممکن است در صورت قطع تلفن، برای وصل مجدد آن در آینده مشکل پیدا کنم و هزینه های قطع و وصل را هم بپردازم.

 

راه حل بالقوه چهارم

پول بیشتر خواهم داشت خیلی سرم شلوغ خواهد شد، وقتی برای استراحت باقی نخواهد ماند. مشکل فوری و فعلی مرا برطرف نمی سازد.

 

گام چهارم: تصمیم گیری برای طراحی نقشه

روی یک،دویا چندگزینه تصمیم گیری کنید.

مشخص کنید که چه کسی اقدام میکند،

چه موقعی اقدام خواهد شد،

وچطوری این نقشه عملی می شود،

 

گام های عملی چه کسی چه وقت

تماس با شرکت گازومخابرات برای کسب اطلاع از روش های تخفیف و پرداخت اقساطی قبوض خودم صبح روز شنبه

اگرمشکل برطرف نگردید، با کارشناسان مربوطه تماس میگیرم برای کمک گرفتن خودم ظهر روز شنبه

رفتن به یکی از مراکزپرداخت وام و… خودم صبح روز دوشنبه

اگرمشکل برطرف نگردید،قبض گاز را پرداخت میکنم و تلفن را فعلاً دست نگهمیدارم. همسرم صبح روز سه شنبه

 

گام پنجم حل مسئله: اجرای نقشه
نقشه را مطابق آنچه که نوشته اید و مشخص کردید، اجرا کنید.

گام ششم حل مسئله: نتیجه را ارزیابی کنید
• پس ازاجرای نقشه،کیفیت اثربخش بودن و نبودن آن را بررسی یا سبک وسنگین کنید. تصمیم میگیریدکه آیا نقشه فعلی نیاز به تجدیدنظرداردیایک نقشه جدید لازم است تا بتوانم مشکل را بطور موثرتری برطرف سازم.

اگراز نتیجه بدست آمده راضی نبودید، به گام دوم برگردید، تا با استفاده از نتیجه حاصل و بازتاب آن، گزینه جدیدی را انتخاب کنید یا درنقشه فعلی تجدید نظر کنید وگام های باقیمانده را از نو تکرار کنید.

• اثر بخشی طرح و نقشه فعلی چه میزان می باشد، بصورت درصد بنویسید؟

• آیا نقشه فعلی نیاز به تجدید نظر دارد یا باید نقشه جدیدی را بکشم تا بتوانم مشکل را برطرف سازم.

ادامه دارد…

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!