تحمل درد فقدان،ناز خود را بکشید!(۱۴)

تحمل درد فقدان،ناز خود را بکشید

گام چهل و ششم معالجه فقدان:ناز خود را بکشید

اگر پایتان شکسته باشد و دربیمارستان بستری شوید، دوستان وبستگان برایتان گل، شیرینی و میوه می آورند. وشما روی تخت دراز کشیده مشغول مطالعه یا تماشای تلویزیون می شوید، پرستارها پشت تانرا ماساژمیدهند، با دلگرمی دادن و تشویق پزشکان و پرستاران مواجه می شوید.

خلاصه اینکه نازپرورده می شوید.

اگر قلب تان شکسته باشد، ازدوستان توقع دارید با همان«خود» قدیمی شما بگو وبخند داشته باشند. ازخویشان واقربا توقع دارید همه تعهدات خانوادگی شما راانجام دهند.انتظاردارید بموقع سرکارخود حاضرباشید ومثل همیشه پرانرژی و ثمربخش کارکنید.

بطورمختصر، شما باید با دنیا درتعامل باشید که این واقعیت را نمی پذیرند که جراحت عاطفی نه فقط آسیب می رساند، بلکه میتواند ناتوان کننده نیز باشد.

چاره چیست؟ ناز خودت را بکش.

بعلاوه بنا به پیشنهاد های صفحات بعدی، هرکاری را که والدینت بعنوان یک کودک برای راحتی و آسایش تو انجام میدادند، خودت برای خودت انجام بده.

پیشنهاد برای نازکشیدن ازخودت:

حمام داغ بگیر. مهم نیست چه احساسی داری، سی دقیقه پس از دوش گرفتن احساس خیلی بهتری پیدا خواهی کرد.

مشت ومال بده و بگیر. سخت و خشن یا آرام و حساس.

مختصری شیر داغ و بسکویت قبل از خواب بخور.

برای خودت چیزی را خریداری کن که واقعاً دوست داری.

خودت را به بستنی مخلوط و میوه ای میهمان کن.

به انجام مانیکور، پدیکور و یا هرمعالجه دیگری بپرداز.

ترتیب رفتن به یک مسافرت را فراهم کن.

حمام آفتاب بگیر.

یک کتاب خوب بخوان.

یک فیلم خوب تماشا کن.

برای خودت وقت صرف کن.

ترمه یا هرچیزی دوست داشتنی برای خودت خرید کن.

دریک رستوران مورد پسندت غذا بخور.

به سینما، تئاتر یا مسابقه اسبدوانی برو.

از یک موزه بازدید کن.

برای خرید، خریدن دسته گل برای خودت.

مجوز اندکی هوسرانی را صادر کن.

لذت ببر!

 

خواب

گام چهل و هفتم: رویاها میتوانند شفا بخش باشند

معالجه فرایندی تمام وقت،۲۴ ساعته است،حتی بهنگام خواب نیزجریان دارد. برخی می گویند مخصوصاً هنگامی که شما خواب هستید، معالجه بهترجواب میدهد.

ممکن است پیامها، اطلاعات، بینش یا درس هایی در رویاهای خود بدست آورید.با آنها گشاده روباشید. ممکن است بخواهید دفترچه یاد داشتی تهیه کنید و این پیام ها را روی آن بنویسید.

کابوس میتواند فرایند بدنی برطرف سازی مسائل خیلی دردناک یا مختل کننده درمواجه هوشیارانه باشد. میدانید که معالجه درحال انجام پذیرفتن است. همینکه تصورات را دررویای شبانه می شناسید نمی توانند برای شما صدمه ای بزنند، شما میتوانید آنها را مانند یک فیلم تماشا کنید( یک فیلم ترسناک)

قبل ازرفتن به خواب، بطور هوشیارانه خودت را در حلقه نور روشن بینی وآگاهی قرار بده،وبدان تنها چیزی که بالاترین درجه خیروخوبی را برای شما دارد، بدون اهمیت دادن به آنچه که دررویای شما واقع می شود.

قبل از رفتن به خواب تعمداً خودت را درون فضای نیکی ومهربانی ونورانیت وارد ساز. بدان که تنها همین فضاست که بالاترین میزان خیررا برای شما پدید می آورد. بدون اینکه اهمیت داشته باشد دررویای شما چه چیزی واقع می شود.

 

ادامه دارد…

درهنگام فقدان شدیدا مواظب اعتیاد به غذا و مواد باشید!(۱۳)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!