تاثیر قهرمانان مورد تقلید نوجوان

در ادامه مبحث مهارت های زندگی با نوجوان-بخش هفتم

 

teenager-23487658723467645

تاثیر قهرمانان مورد تقلید نوجوان

هنگامیکه خانه دراشغال پوسترهای جور واجوراست، یا در فضا آن صدای بلند وگوش خراش موسیقی موج میزند، وسوسه می شوید که پوستر ها را ازدرودیوارپاک کنید، یا ازخریدن سی دی های موسیقی خود داری کنید، یا با مشاهده آنچه بعنوان بی استعدادی، و هدرداد وقت بصورت بیهوده تلقی میکنید، نوجوان خود را مورد انتقاد وسرزنش قراردهید. این دقیقاً همان چیزیست که والدین شما نسبت به قهرمانهای شما فکرمیکردند، وشما مجبورمی شدید بگویید :” درسته مامان، حق با شماست! همین حالا جبرانش میکنم!”

بعید است انتقادها و حرفهای آمرانه شما درآنها احساس خوبی راجع به خودشان، شما ، یا قهرمانشان ایجاد کند. داشتن قهرمانی ازمیان زنان ومردان مشهور و ستاره های سینماو قهرمانان، که نوجوان آرزوی دستیابی به موفقیت قهرمانش را دارد،  جزوی از هویت  نرمال و سالم یک نوجوان است.

نکته قابل تذکردرباره داشتن قهرمان این است که،  قهرمان های خوب به نوجوان القاء میکنند برای بدست آوردن هدف بهتراست خود فرد دست بکارشود وتلاش کند، اما قهرمان بد بصورت مخرب یا اقتدارستیزیانه و ضد تمامی گرایش های محترم و ارزشمند شما وارد ذهن و روح نوجوانتان میشود، وازنوجوان بعنوان جانشین و نماینده خود سوء استفاده میکند؛ این قهرمان ها نوجوانان را به شورش فرا میخوانند، طوریکه زندگی روزمره آنها با انجام کارها وتکالیف القایی قهرمانشان سپری میشود.

 

 

نوجوان بدنبال کشف و ایجاد ارزش ها و باورهای خودش می باشد

نوجوانان درحالیکه  مشغول دست یابی به خود مسئولیتی واستقلال کامل ازوالدین هستند و برای پیوند ماندگاربا دنیای بزرگسالی وتشگیل  زندگی خانوادگی مستقل آماده میشوند، به استقرار نظام باورها وارزش های خودنیازدارند.

برای پرسش ازباورهای شما وسایربزرگسالان وقت زیادی میگذارندواحتمالاً بشکل خشن همه چیزهایی را که شما می پذیرید یا مدافعشان هستید، ازجمله باورهای متافیزیکی را، به چالش میکشند.

نوجوانان ازگرایش های سیاسی ومذهبی والدین فاصله میگیرند، نسبت به جناح چپ شما، جناح راستگرا میشوند ویا بالعکس. یا اینکه اعتقادات شما را می گیرند ویا آنرا رد میکنند و اعتقاد جدیدی را ابراز میکنند.

برخی ازوالدین ممکن است دوره نوجوانی خودشانرا بخاطر بیاورند که کارهای مشابهی در دوره نوجوانی انجام میدادند. لذا گاهی اوقات، احساسات خودتان درآن دوره را بخاطرمی آورید ، لبخند می زنید وعقب نشینی میکنید، وبه آنها اجازه میدهید درپی کشف خودشان باشند.

گاهی اوقات، ممکن است شرمساری خود شما بخاطرکاری که کرده ایدیا این واقعیت که نتوانید هرآنچه انجام داده اید را بخاطر آورید، شما را به بحث یا نیش زبان زدن برآنها، سوق دهد.

این واقعیت دارد که خانواده ها تمایل دارند باورها و رفتارها از نسلی به نسل دیگرمنتقل شوند. کودک شما محصول خود شماست، بنابراین به احتمال زیاد، آنها بیش ازآنکه به دستورالعملهای  اخلاقی مشابه شما خط بزنند، همانند شما زندگی خواهندکرد. سالهای نوجوانی درواقع دورانیست که نواجوانها آنرا به آشفتگی سپری میکنند، سعی و کوشش زیادی دارند، اگربتوانندبه  برخی برابریها و پیشرفتها، و اندکی تغییرسبک اقدام کنند. درجستجوی ایجاد سازگاری باآنها باشید.

teenager-23487658723467623

مناسک گذار ازکودکی به بزرگسالی

یکی از مشکلات پیش روی کودکان جوامع مدرن این است که آئین های رسمی گذار را برگزارنمی کنند که پایان دوره کودکی و گذار به بزرگسالی را بصورت روشن خبرمیدهند. آئین های گذار به کودک اجازه میدهد، نه فقط دوره کودکی را سپری کنند و وارد حوزه امتیازات و حقوق بزرگسالی شوند، بلکه همچنین مسئولیتهای تازه ای  که جایگاه جدیدی  به عهده آنها میگذارد را شناخته و بپذیرند.

درچنین وضعی که هیچ آئین رسمی گذار وجود ندارد، کودکان سعی میکنند چیزی برای خود ابداع کنند. مثلاً انجمن های اخوت کالج امریکا ، آئین های ” حَزینک” را برگزار می کنند که توام با تحمل رنج و درد ومشقت برای عضویت درانجمن میباشد. اعضای انجمن  افراد تازه وارد را کتک می زنند یا آنها را درمعرض جنگ و منازعه قرارمیدهند. یادگیری رانندگی، اولین تجربه سیگار کشیدن و نوشیدن الکل یا رابطه جنسی را  بعنوان بلیط ورود به گروه قرارمیدهند؛ یعنی بدست آوردن همزمان امتیاز بدون کسب مسئولیت پاسخگویی. اجرا نکردن  آئین های رسمی بدان معناست که تمایل نوجوان ها برای بزرگسال تلقی شدن مورد توجه نیست، وبدینسان نوجوانان غربی  دراخذ آنچه که نشانه های مضر و خطرناک بلوغ و بزرگسالی تلقی می شود، ازهمدیگرکوی سبقت می ربایند.

 

نکات اساسی

نوجوانان در طغیان علیه شما هدف دارند، وهدفشان یادگرفتن نحوه مستقل وتنها زیستن است. بطورمختصر، جدایی ازشما و روی پای خود ایستادن.

اگروالدین و نوجوانان هردو ضرورت مهارت های روابط جدید با همدیگر را بیاموزند، فرایند جدایی آسانترمیشود.

بخشی ازفرایند” کسب استقلال”، دادن مجوز به نوجوانان برای دانستن این مهم است که آنها میتوانند جستجو کنند و به حرفهای بزرگسالان دیگر هم گوش بدهند. البته بدان معنا نیست که آنها میتوانند مدت طولانی بی نیازازدیگران زندگی نمایند.  

 ادامه دارد….

 

مهارتهای زندگی با نوجوان-بخش ششم

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!