تاثیرذهن خوانی یا طالع بینی در حمله پانیک(۱۲)

افکار پیش گویانه

اکثرما این عبارت را شنیده ایم که؛«توخیلی زود نتیجه گیری میکنی!» یعنی بدون شناخت کافی و کسب اطلاعات واقعی از اینکه شاهد و مدرکی وجود دارد یا خیر،  قضاوت یا نتیجه گیری می کنی.

مثلاً کسی که در انجام نخستین گام برنامه درمانی خود دچار مشکل می شود، به این نتیجه گیری می رسد که این روش درمانی در مورد من بی فایده است. وقتی دائماً به چنین نتیجه گیریهایی دست می زنیم درواقع ازنظر روانی باعث می شویم تا حدودی احساس پریشانی ما کمتر شود.

 

اساساً ما انسان ها عادت داریم وقتی به چیزی«گرایش یا سوق پیدا میکنیم» اینطور فکر کنیم که همیشه درست باشد، ولی درست یا غلط ازآب درآمدن اتفاقات بیرون از ما، مقتضیات خودش را می طلبد و چون خارج از اختیاروکنترل ماست، گرایش ذهنی یا نتیجه گیری اولیه ما اغلب اوقات منفی از آب در می آید.

اغلب مردم به دوشیوه از «نتیجه گیری زود هنگام» استفاده میکنند: الف) ذهن خوانی ب) تفکرپیشگویانه.

 

ذهن خوانی

الف)ذهن خوانی

همچنانکه از اسم آن پیداست، به خواندن ذهن یا تفکر شخص دیگر مبادرت می ورزیم. یعنی افکار شخص دیگر را میخوانیم و میگوئیم که او به چه چیزی مشغول فکر کردن است، یا فکر میکرد، یا فکر خواهد کرد.در واقع از طریق ذهن خوانی پشتوانه منطقی رفتارهای یک شخص را بزعم خودمان میدانیم و  راجع به آن نتیجه گیری میکنیم.

ذهن خوانی یک سبک تفکر بسیار رایج  در بین اکثر مردم می باشد. احتمالا این تجربه را داشته اید که؛ وقتی مشغول صحبت و گفتگو با یک شخص هستید، متوجه می شوید گاه گاهی به اطراف نگاه میکند، یا به ساعت خود نگاه می اندازد و تمام حواس او به شما و سخنان تان نیست.

در این وضعیت ممکن است افکار مختلفی به ذهن شما خطور کند؛

«حتماً فکر میکنه من آدم سمج وگنه ای هستم»،

یا«مثل اینکه دارم روده درازی میکنم، رفتارش نشون میده که نمیخواد بیش از این با من همصحبت باشه»،

اگر شما از این واقعیت بطور مستدل و مستند مطلع و آگاه نباشید که این شخص؛« درانتظار یک تماس تلفنی فوری وخیلی مهم می باشد»

احتمالا گمانه زنی و ذهن خوانی های مختلف بیشتری راجع به رفتار او بعمل آورید.

نکته اساسی و اصلی ذهن خوانی در آثار و تبعات افکاریست که به ذهن تان خطور میکند و آنها را می سازید. چون براساس نوع افکاری که به ذهن تان خطور میکند، یقینا دچار احساسات و هیجانات متفاوتی خواهید شد، از رنجش و ناراحتی و خشم گرفته تا ترحم  و دلسوزی نسبت به او.

 

اجازه دهید مثال دیگری بیاورم:

رئیس اداره میخواهد شما را ببیند، فوراً این فکر به ذهن تان خطور میکند:

« حتماً مرا احضار کرده که بگوید، به فکر جای دیگه ای باشم و بیشتراز این به کارمن نیازندارد»

یا «حتماً بخاطر اشتباهات کاری که انجام داده ام، ناراحت و عصبانی شده است.»

بنظر شما واقعا با این طرزتفکر و ذهن خوانی که انجام دادید، دچار چه نوع احساسی خواهید شد؟ آیا اضطراب و ترس و ناراحتی بر بدن شما مستولی نمی شود؟!

متاسفانه در بیشتر مواقع اینگونه نتیجه گیریهای زود هنگام و بدون شاهد و مدرک، بازتاب طرزتفکر ما «راجع به خودمان» می باشند. اکثر این نوع نتیجه گیری زودهنگام وعجولانه به این دلیل صورت میگیرد که ما خودمان را  فردی ضعیف وحقیر تلقی میکنیم، از عزت نفس ضعیف برخورداریم، حرمت نفس کمی داریم، بجای اینکه دیگران راجع به ما اینگونه تصور یا تلقی داشته باشند.

برای مثال:

«من فکر میکنم آدم سمج و پیله ای هستم»

«فکرمیکنم آدم خیلی خوب ونرمالی نباشم»

«همیشه کارها را خراب میکنم»

طالع بینی و اضطراب

ب) تفکر پیش گویانه یا طالع بینی

وقتی شروع میکنیم به پیشگویی کردن راجع به برخی اتفاقات احتمالی درآینده، میتوانیم دست به نتیجه گیری زود هنگام بزنیم.یعنی اتفاقات را پیش بینی میکنیم واین فرض بدون پشتوانه و مدرک خود را «باور کنیم».   این نوع تفکر را «طالع بینی» هم می گویند. طالع بینی عمدتا بر اتفاقات منفی و ناگوار استوار است. به این معنی که شخصی اعتقاد دارد اتفاق ناگواری بوقوع خواهد پیوست، ولو اینکه قرائن و شواهد از این پیش بینی حمایت نکنند.

این شیوه تفکر نقش بسیار مهم و گسترده ای در ایجاد اضطراب و استرس درخود شخص و کسانی که حرف های او را باور کنند، یعنی مریدانش ایجاد میکند. چون اینگونه پیشگوها عمدتا مریدان مستاصل و درمانده بسیاری را دور خودشان جمع میکنند. این پیشگویی ها اغلب درجایی واقع می شوند که شما در آستانه یک تجربه عاطفی منفی قرار دارید وآنرا بیش ازاندازه غلو یا بزرگ می سازید.

به چند نمونه توجه کنید:

ازشما بعنوان یک متخصص برای سخنرانی در یک کنفرانس دعوت شده است. ممکن است اینطور فکرکنید،«میدونم وقتی به آنجا برسم هرچه را که میخواهم بگویم فراموش میکنم، دست و پایم به لرزش می افتند یا تپغ میزنم یا اصلاً متن واسلاید های سخنرانی  را درمنزل جا میذارم».

همه این افکار درحالیست که میدانید این تصورشما برخلاف واقعیت است چون درموارد بسیاری پیش از این، توانسته اید اجرا ها ومباحث وسخنرانی های کاملاً موفقیت آمیزوبدون هرگونه اتفاق منفی را برگزار کنید.

یا مثلاً شخصی بعنوان یک دانشجو یا دانش آموز ممکن است پیش بینی کند که درامتحان شکست خواهد خورد،اگرچه خود را برای این امتحان کاملا مهیا کرده ودرامتحانات قبلی خود نیزموفق بوده است. این نوع استنباط شکست یا پیش بینی منفی نسبت به آینده را  هیچ حقیقتی پشتیبانی نمیکند.

تمرین:

اکنون با اندکی درنگ بررسی کنید که شما در خصوص این نوع طرزتفکر اخیرا چه تجربیاتی داشته اید. سعی کنید طبق جدول زیر تجارب خود را یادداشت کنید.

 

آیا میتوانید موقعیت هایی را بخاطربیاورید که از یک چنین طرزتفکری  استفاده کردید؟ چه جورافکاری در ذهن تان جریان داشت؟ بدنبال این فکر چه نوع احساساتی را تجربه کردید؟
     
     
     
     

 

ادامه دارد…

 

تاثیر طرز تفکر «فیلتر ذهنی» روی حمله پانیک!(۱۱)

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!