به چالش کشیدن نتایج تعلل ورزی!(12)

تعلل ورزی، بهانه تراشی

کدام شاهد یا دلیل عینی وجود دارد که نشان بدهد در لحظه اکنون، کنارگذاشتن یا به تعویق انداختن این وظیفه یا هدف، مفید،ثمربخش و بهتر می باشد؟

 

موقعی که نتایج ودستاوردهای خود را به چالش می کشید، نقش یک محقق یا کاوشگر را بعهده میگیرید که میخواهد اعتبار واقعی نتایج بدست آمده را مورد پرسش قرار دهد. مثلاً،آیا این نتیجه گیری من متکی بر واقعیت و شاهد عینی می باشد؟ یا اینکه فقط نتیجه گیریهای ذهنی هستند که ابداً پایه و اساس عینی ندارند؟

در ادامه میخواهیم یکسری پرسش های چالش برانگیز را معرفی کنیم که به کاوشگری راجع به حقیقی بودن انواع نتیجه گیریهای بعمل آمده، کاربرد دارد. براساس همین سئوالات خواهید فهمید که آیا تعلل ورزی شما واقعاً قابل توجیه است یا خیر. این سئوالات را «پرسش های مباحثه ای و مجادله ای» می نامیم چونکه با استفاده از آنها تمام عذر و بهانه های تعلل ورزی خود را مورد بحث و مجادله قرار میدهید.

 

پرسش های مباحثه ای و مجادله ای
• کدام شاهد یا دلیل عینی وجود دارد که نشان بدهد در لحظه اکنون، کنارگذاشتن یا به تعویق انداختن این وظیفه یا هدف، مفید،ثمربخش و بهتر می باشد؟

• کدام شاهد یا دلیل عینی وجود دارد که نشان میدهد، بهتر است وظیفه یا هدفم را هم اکنون شروع کنم وآنرا به تعویق نیاندازم؟

• آیا واقعاً حقیقت دارد که تعلیق و تاخیر انداختن بلند مدت این وظیفه یا هدف، برایم بهتر است؟

• آیا حقیقت دارد که هم اکنون نمی توانم حتی یک گام خیلی کوچک درست برای شروع وظیفه یا هدفم بردارم؟

• آیا با وجود اینکه شرایط ایده ال فراهم نیست،میتوانم به قسمت هایی از وظیفه و هدفم دست بیابم؟

• آیا واقعاً حقیقت دارد که بعداً یا در آینده، زمان بهتری برای انجام وظیفه و هدف پیدا خواهد شد؟

• اگر هم اکنون درجهت انجام وظیفه یا بدست آوردن هدف، مختصری آنرا شروع کنم، چه اتفاقی می تواند بیفتد؟ چه احساسی ممکن است به من دست بدهد؟

• اگروظیفه یا هدف را هم اکنون شروع نکنم،چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟چه احساسی خواهم داشت؟

 

یک نمونه کاربرگ به چالش کشیدن عذروبهانه برای تعلل ورزی

 

 

 

حقیقت:
واقعاً خسته ام

 

نتیجه گیری کهنه بی فایده:

پس بهتر است بگذارم برای بعد از استراحت کافی

پاسخ به پرسش های مجادله ای
• اینکه هم اکنون خسته هستم حقیقت دارد و این کارها، به تلاش بیشتر نیاز دارد.
• ولی قبلاً هم با وجود احساس خستگی،کارهایی را انجام داده ام، و بخاطر همین شروع به کار کردن احساس بهتری بدست آوردم، و درپایان کار نیز کم و بیش انرژی خوبی داشته ام.
• اگردرانجام این کار تاخیرکنم،دائماً ذهنم را بخود مشغول خواهد کرد و دربلند مدت احساس بدی خواهم داشت، و بعداً انجام دادن کارها به مراتب سخت ترخواهد شد.
• حدس می زنم بهتر باشد که با مقدار و میزان کمی شروع کنم، شاید 30 دقیقه روی آن کار کنم.
• نمی دانم که بعد از استراحت کردن احساس خوبی خواهم داشت یا خیر، شاید فردا هم داستان مشابهی داشته باشم.
• اگر با کار کوچکتری شروع کنم میدانم که احساس بهتری خواهم داشت، و شاید برای انجام دادن بیشتر کارها احساس خوبی پیدا کنم.

نتیجه نهایی
حقیقت:
من واقعاً خسته هستم

نتیجه گیری جدید ثمربخش:

اما فعلاً میتوانم کمی از کار را پیش ببرم و ادامه آنرا بعد از استراحت دنبال کنم.

 

 

جدول خالی برای تکمیل شما


این جدول خالی به شما این امکان را می دهد تا عذر و بهانه های رایج برای تعلل ورزی درمورد خودتان را به چالش بکشید.

از این جدول استفاده کنیدوعذرو بهانه های مورد استفاده خودتان را یادداشت کنید که درتعلل ورزی برای انجام کار یا رسیدن به هدف تان، استفاده میکنید و قصد دارید در این پکیج آنها را شناسایی و برطرف سازید.

 

 

حقیقت:من واقعاً خسته هستم نتیجه:ولی با اینحال میتوانم کار را شروع کنم و سپس استراحت کنم.

 

نتیجه گیری جدید ثمربخش

پس در پایان روز هدف مانرا یافتن نتایج جدید ثمربخش قرار میدهیم که ما را برای عملگرایی فرا بخواند،و برای ما این حقیقت را معلوم بسازد که تعلل ورزی ما قابل توجیه نیست واینکه عذر و بهانه های معقولی برای آنها وجود ندارد، لذا بهتر است هم اکنون دست بکار شویم.

 

جدول چند نمونه از نتیجه گیریهای جدید ثمربخش

 

 

حقیقت  و نتیجه گیری ثمربخش جدید

ح.من واقعاً خسته هستم

ن.ولی با اینحال میتوانم کار را شروع کنم و سپس استراحت کنم.

 

ح.حالا نمی خواهم انجام بدهم ولی بعداً وضع بهتر نخواهد شد،

ن.پس همین حالا شروع کنم بهتر است.

 

ح.هم اکنون وقت تفریح و خوشی ام است، خرابش نمی کنم

ن.ولی اگر مقداری از کار را انجام بدهم، بعداً میتوانم با پاداش ناشی از کارم خوش باشم و تفریح کنم.

 

ح.تمام لوازم مورد نیازرا دراختیارندارم

ن.با همین میزان از امکانات اندک شروع میکنم

 

ح.وقت کافی در اختیار دارم (به اندازه کافی وقت دارم)

ن.قرار نیست که کار را تمام کنم، هرمقدار که وقت اجازه میدهد پیش می روم

 

ح.حس و حالش را ندارم

ن.اما اگر دست بکار شوم،اشتیاق هم بدنباش می آید، نمی توانم منتظر بمانم تا از دور و اطراف اشتیاق به سوی من سرازیر شود.

 

ح.کار دیگری در دست دارم

ن.اما کار مهمتری نسبت به این وظیفه و هدفم نیست.

 

ح.وقت کافی ندارم که تمام آن را انجام دهم

ن.اما قصد من هم انجام دادن تمام و کمال آن نیست.

 

ح.من تحت فشار بهتر کار میکنم

ن.شروع کردن آن در لحظه حاضر ارزش دارد، چراکه گذاشتن آن به دقیقه آخر میتواند ریسک بزرگی باشد و برعکس شود.

ادامه دارد…

حقیقت تلخی بنام تعلل ورزی یا کار امروز را به فردا گذاشتن(۱۱)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!