به چالش کشیدن افکار نگران کننده در اختلال نگرانی

به چالش کشیدن افکار نگران کننده

به چالش کشیدن افکار نگران کننده

درمدل ششم میخواهیم  شیوه فعالانه برخورد یا روبرو شدن  با نگرانی های خاص را بیاموزیم که با «چالش کشیدن نگرانی» انجام می شود. درعینحال تکنیک کاملا متضاد و انفعالی را نیز بصورت کاملا هوشیارانه بکار خواهیم گرفت که «رخصت دادن یا اجازه دادن می باشد»!

یعنی در برخورد با یک نگرانی خاص و فقط در همان لحظه ای که دچار نگرانی می شوید، به جای اینکه مقاومت  کنید یعنی سعی کنید آنرا پس بزنید و یا به تعویق بیاندازید،‌ بصورت هوشیارانه و بصورت یک ناظر هوشیار کنار می کشید و فکر کننده و احساسات ناشی ازآنرا تماشا میکنید، به حال خودش رها میکنید و اجازه میدهید کار خودش را بکند!!

هردوی این تکنیک ها سودمند هستند. برخی افراد ممکن است یکی ازآنها را بردیگری ترجیح بدهند، و برخی شاید دوست داشته باشند درزمان های متفاوت، ازهردو تکنیک استفاده کنند. تصمیم گیری به عهده شماست.

موضوع اساسی این است که شما از دو تکنیک کاملا موثر و حمایت کننده در مقابله موثر با نگرانی های خاص برخوردارهستید و میتوانید در هرزمان که دچار کشمکش های ذهنی نگران کننده شدید، میتوانید به تشخیص و ضرورت آن لحظه به انتخاب خود از این تکنیک ها استفاده کنید.

 

پیوند میان  تفکرو احساس

چیزی که به آن فکر میکنید، وافکاری که درمغز شما به چرخش می افتند، احساس خاصی را نیز بدنبال خود در بدن تان بوجود می آورد. در واقع فکر نقش خیلی مهمی در ایجاد احساساتی که تجربه میکنیم،ایفا میکند.

اکنون برای لحظاتی در این موضوع دقت کنید وشناسایی کنید که:وقتی احساس خوبی دارید، چه نوع فکری درذهن شما به چرخش افتاد؟ و متقابلاً، هنگامی که احساس بد دارید، چه جورفکری به ذهن تان خطور کرد؟

براساس این فرض و تجربه ای که خودشما آنرا مشاهده کردید، میتوانیم به این اصلی بنیادین دست یابیم که:

دیگران، اتفاقات، موقعیت، وضعیت یا شرایطی که در آن قرار دارید، کیفیت احساس شما را تعیین نمیکنند، بلکه فقط طرزتفکر،توقع و پیش بینی و تفسیرهای شما هستند که درآن موقعیت خاصی احساسی خاصی را بوجود می آورد.

 

دراینجا مثالی درتوضیح معنای مطلبی که گفتم می آورم: تصورکنید، یکی از دوستانتان به شما زنگ زده و شما را به یک میهمانی و دورهم نشینی دعوت میکند که درآن معمولا شرکت کنندگان «مسابقه چیستان» برگزار میکنند.

در این مسابقه میهمانان به دو گروه تقسیم می شوند و باطرح سئوالاتی  از گروه مقابل دانش عمومی خودشان را می سنجند و در پایان گروهی که نفراتش جواب صحیح بیشتری به سئوالات داده باشد، برنده می شود.

اکنون شما را به یک چنین میهمانی دعوت کرده اند. درواکنش به این دعوت ممکن است افکار مختلفی به ذهن شما خطور کند که طبیعتا بدنبالش با یکسری واکنش های احساسی و هیجانی و حتی واکنش بدنی در شما منجز خواهد شد. ممکن است این واکنش ها بسیار خفیف باشند و یا بسیار شدید، همه چیز بستگی دارد به باورهای شما که در اعماق ذهن تان ریشه دوانده اند.

 

یادداشت کردن نگرانی

 

درجدول زیر صورت و اشکال مختلف واکنش ذهنی یا تفکر نسبت به این وضعیت همراه با عواطف، رفتارها، احساسات، و واکنش های جسمی متفاوت مرتبط به  هرفکر، آورده شده است:

 

رخداد(مثال):  دعوت به سابقه چیستان»

فکر واکنش احساسی واکنش رفتاری واکنش جسمی
تفکر۱

من  عاشق مسابقه هستم! ازاین برنامه اطلاع کاملی دارم، فکر میکنم خیلی خوب ازعهده سئوالات بربیام.

احساس خوشحال  مرور کردن نمونه سئوالات قبلی مسابقه چیستان آرامش کامل
تفکر ۲

من اصلا اطلاعات عمدمی ام صفر است. هیچی نمیدانم.حتمامی بازم

احساس اضطراب

احساس ناراحتی

بشدت سعی میکند تا درمدت زمان باقیمانده برای مسابقه کتابها و مجلات مختلف و سئوالات مسابقات قبلی را بخواند و یاد بگیرد. اما قدرت تمرکز خود را از دست داده و یادگیری او به حداقل رسیده است. خستگی

دردمعده

تفکر۳

جای نگرانی نیست. اصلاً موضوع حائز اهمیتی نیست، یه دورهمی  شبانه با دوستان است.مسابقه هم بخشی از این تفریح و خوشگذرانی می باشد!

احساس عادی و طبیعی بدون تلاش و مطالعه کاملاً ریلکس

یعنی در آرامش کامل

 

با یک نگاه گذرا میتوانید مشاهده کنید که طرزتفکرما چگونه روی نحوه احساس، واکنش جسمی، ورفتار یا کنش های ما اثر میگذارد  درحالیکه موقعیت یا وضعیت در هر سه مورد فکر، یکسان است، ولی واکنش های روانی و بدنی و رفتاری کاملا متفاوت می باشد.

همانطور که قبلاً هم توضیح داده ایم، نگرانی یک نوع فرایند ذهنی است یعنی از اقلام فکر می باشد. در این نوع تفکر ذهن غوطه وردرجریان افکار منفی  وسیاهی  می باشد که  راجع به رخدادی در آینده می باشد. یعنی فقط تفکر پیشگویانه می باشد. یا یک نوع پیش بینی منفی می باشد.

هنگامی که دائماً با چنین سبک تفکر منفی درگیر باشید،  نتیجه احتمالی آن میتواند تشگیل عواطفی چون احساس اضطراب و دلتنگی ، ناراحتی  های جسمی و حتی بیماریهای مزمن و دست زدن به رفتارهای گریز و پرهیزی باشد.

یکی از روش های ترک  عواطف منفی و عوارض جسمانی ناراحت کننده وحتی بیماریها و برگشت به انجام فعالیت های معمول زندگی، به چالش کشیدن افکارسیاه و منفی می باشد که پرورنده نگرانی هستند.

پس نباید این نوع افکار یا پیش بینی های منفی را بعنوان یک حقیقت باور کنید.

بلکه درست همانند یک دانشمند یا یک کارآگاه پلیس، صحت و سقم (درست و غلط) بودن این تفکر را مورد تحلیل وآنالیز قرار دهید تا حقیقت آشکار شود.

 

ادامه دارد….

آزمایش کردن باورهای مثبت راجع به نگرانی!(۱۱)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!