بعد از هرفقدانی بدانید که زندگی شبیه جنگل است نه پارک!(۱۹)

خودسازی بعد از هر فقدان

 

گام هفتاد دو پنج: خود سازی فردی

شاید وقت تغییردر برخی چیزهایی باشد که میخواهید راجع به خودتان اجرا کنید(لطفاً یکی یکی نه یکجا!):

گرفتن رژیم غذایی

ترک سیگار

کنار گذاشتن مشروبات الکلی

آغاز یک برنامه ورزشی

اگر لازم است حتماً کمک تخصصی را بگیرید، و/ یا درگروهی شناخته شده عضو شوید. با خودتان مهربان باشید، اما هدف واقع بینانه ای تعیین کنید و بعد برای دست یافتن به آن تلاش کنید.

همزمان، برمثبت ها تکیه کنید. و بَر

مدارای بیشتر

اعتماد ورزی بیشتر

کمک بیشتر

بخشش بیشتر

علاقمندی بیشتر

دوست داشتن بیشتر

خودت

 

 

گام هفتاد و شش:  کلمات شما قدرت دارند

نباید ازکلمه “باید” استفاده کنید.

هرگز از “هرگز” استفاده نکنید.

آرزو میکنیم که از “آرزو” استفاده نکنی.

شاید بهتر باشد “بدون” شاید باشد.

اشیاء بندرت سیاه و سفید هستند. ما درجهان اغلب، گاهی اوقات، ندرتاً زندگی میکنیم. ازکلماتی استفاده کنید که به شما آزادی بیشتری میدهد، آزادی بیشتر به خود، به انسان بودن و حقیقی بودن.

و مطمئن بودن برای دادن آزادی مشابه به خودت.

 

راجع به  زندگی فراسوی معنای فردی زیاد شنیده ام.

بهرحال، آنچه مرا نگران می سازد، عادت کنونی ام به زندگی فراسوی معناهایم می باشد.

 

 

جنگل یا پارک

تلاش نکنید زندگی را مثل یک «پارک»تصورکنید،که در اینصورت رنج دائمی نصیب تان خواهد شد.

 

گام هفتاد و هفت: زندگی بیشتر شبیه جنگل است تا پارک شهرتان!

رابطه شما با هرکس یا هرچیزی که دوست داشتید، هم “خوب” بوده و هم “بد”بوده، همچون خود زندگی.

زندگی به فرم یا قالب خوب یا بد نیست. زندگی شامل خوب وبد هردو باهم میباشد.هیچ کس نمیتواند مثل میوه آن را سوا کند.

زندگی دو قطبی نیست که یک حد انتهایی آن در کشمکش برای حذف بُعد دیگر باشد. زندگی تداوم بین ابعاد است. زندگی درست شبیه طلوع و غروب خورشید می باشد. هر طلوعی بتدریج به زیبایی غروب میکند و هر غروبی به زیبایی طلوع شروع میگردد.

بعد از هرفقدان، خیلی از مردم فقط در قسمت  تاریک و شبانه زندگی ساکن می شوند و تا مدتی آنجا می مانند تا بلکه همه چیز طبق خیالشان، مجدداً ” کامل” شود.

زندگی هرگز کامل نبوده ونخواهد شد. زندگی همیشه درمسیرکامل بودن قرار دارد. همیشه از داشتن، و میل به داشتن ترکیب می شود. زندگی شبیه یک «جنگل» است، شاخ و برگ های ریخته و زرد و گل هایی که زیر دست و پای حیوانات له شده اند و گل هایی که به عطر افشانی مشغولند.

تلاش نکنید زندگی را مثل یک «پارک»تصورکنید،که در اینصورت رنج دائمی نصیب تان خواهد شد.هیچ کس نمیتواند همیشه گل ها و درختان زندگی را تر و تمییز و شسته و رفته نگهدارد!

به زندگی خوش آمدید.

 

 

لذت کامل واندوه کامل.

یکی بدنبال دیگری،

قطب ها، ابعاد، زندگی عاطفی، و …

همه چیز در بینابین قرار دارد.

یکی بدنبال دیگری،

به آرامی بالا رفتن، به آرامی فرود آمدن.

شبیه امواج اقیانوس درزیریک قایق.

 

ادامه دارد…

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!