بعد از فقدان، علائق تازه ای را کلید بزن!(۱۸)

بعد از فقدان، علائق تازه ای را کلید بزن

گام هفتاد و یک : پای آدم های تازه ای را به زندگیت بازکن

اکنون وقت یافتن دوستان، انجمن ها ، همصحبت های تازه فرارسیده.

به نشست ها، کنسرتها، بازیها، رخدادهای اجتماعی تمایل نشان بده . هرجایی که روح دوستی و محبت درآنجا جمع باشد، نسبت به تنهایی قابل مقایسه نیست.

با همسایه ها دیدار وملاقات، رفت و آمد کن.

بخودت جسارت بده تا خودت را به یک نفر معرفی کنی، حتی بکلی غریبه.

آشنایان تازه فراهم کن، ازآنها سئوالاتی بپرس که جوابی بیش از بله یا خیر بطلبد.

از سئوالهای چطوری، چرا بیشتر استفاده کن تا سئوال چی و کی.

آنها را برای صرف یک لیوان چای و قهوه به منزل خودت دعوت کن و یا پیش آنها برو.

کاغذ و خودکارهمراه داشته باش تادرموقع آشنایی تلفن ها را یاد داشت کنی.

 

من کلاً غریبه نیستم.

من غریبه کاملم.

 

 

گام هفتاد و دو:  علائق تازه ای را کلید بزن

اکنون وقت ساختن و پرداختن علائق تازه است.

آیا کمان انداز مثل همیشه برایت افسونی دارد؟ راجع به واترپلوچطور؟ مارکوپولو؟ تک نوازپیانو؟ هرآنچه یا هرکجا را میخواهی کشف کنی، کشف کن، خواه روی ویدئو یا شخصاً.

وقت داشتن کامپیوتر شخصی است.

یک زبان تازه؟ آیا دانش کهنه خود راجع به زبان (شاید انگلیسی)را تجدید میکنی؟ با کار دفتر داری چطور، میانه ای داری، با زنبورداری چی؟

باغبانی؟ دوزندگی؟ گل دوزی؟ تعمیرکار ماشین؟ کت و شلوار دوز؟ خوراک پز؟ آهن فروش؟

کتابی را بخوان. درکلاسی شرکت کن. بیاموز ومهمترازهمه کار تازه انجام بده.

بله،ما میتوانیم یک کتاب درزمینه کامپیوتر پیشنهاد کنیم! ولی خودت میتوانی به فروشگاههای کتاب رجوع کنی وآنرا تهیه کنی.

 

بعد از فقدان، علائق تازه ای را کلید بزن

 

گام هفتاد و سه : … ولی علائق گذشته را فراموش نکن

علائق و فعالیت قدیمی را که پشت سرگذاشته ای ، فراموش نکن.

مواردی که به شما حس خاصی از پیشرفت، هیجان و لذت را می بخشید،ازنو اجرا کن.

در گزینش علائق تازه و قدیمی، درتقسیم فعالیت هایی که انجام دادنشان نیازمند افراد دیگراست و فعالیت هایی که خودت تنهایی به بهترین وجه انجام میدهی، اطمینان حاصل کن.

 

گام هفتاد دو چهار: گروهها

شاید برای برقراری ارتباط تازه احساس شرم میکنی و یا اصلاً خواهانش نیستی. اگراینطور است، شرکت درگروهها میتواند پاسخ شما باشد.

ازلحاظ عملی میتوانی درصدها گروه عضویت داشته باشی. میتوانی برای یادگیری، برای مسافرت، دیدار وملاقات با مردم، برای گرامیداشت علائق مشترک، وفرصت ها و امکانهای بسیار زیاددیگری که وجود دارند، درگروهها شرکت کنی.

گروههای مذهبی همیشه مهیای سرویس هستند.

گروههای زیادی هستند که مخصوصاً افراد تازه را به عضویت می گیرند. شامل

والدین بدون همسر

منحصربفردها

کلوب قرار مجردها

 

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!