برنامه سلامت من و شما

خواب کافی داشته باشید،

اول صبح چند نفس عمیق بکشید،

یک لیوان آب خنگ را جرعه جرعه بنوشید،

مدیتیشن یا عبادت صبحگاهی داشته باشید،

 ودرهنگام غروب به خویشتن یابی وتفکر مشغول شوید.

IMG_20160207_191257

⭐️درنگ کنید!

⚙وقت بگذارید

? وتعهداتی را برای خودتان  بوجود آورید:

 

?از انتخاب های مطابق عادت پرهیزکنید.

?طرح تغذیه ای سالم داشته باشید.

?خود را محدود بسازید

?ورزش و فعالیت جسمی انجام دهید

?خود مراقبتی داشته باشید

?بادیگران رابطه بهتر و صمیمانه برقرار کنید

?احساسات خود را به شیوه سالم تخلیه کنید یا ابراز نمائید.

 

خدا و زندگی  همیشه با شما و همراه شماست. شکر و سپاسگزاری کنید بخاطر اینکه:

  • خدایا ترا سپاسگزارم بخاطراینکه …..
  • خدایا ترا سپاسگزارم بخاطراینکه ….
  • خدایا ترا سپاسگزارم بخاطر اینکه …..

 

❤️?خدا را شکر میکنم که بی هیچ عذروبهانه ای هر روز برنامه سلامت (عبادت صبحگاهی یا مدیتیشن، ورزش، برنامه غذایی، و ارتباط اجتماعی…) خود را دنبال میکنم، وبدون هیچ شرط و شروطی یا بدون هرگونه  معامله ای، نسبت به خودم مهر می ورزم وازکم وزیاد شدن درجه پایبندیم به برنامه سلامت ، دچارحب و بغض نسبت به خویشتن نمی شوم.

IMG_20160207_190207

⚡️دائماً چشم تان به دنبال کشف کمبودها و نیازهای دنیای بیرون نباشد،

 

?بنگرید ببینید که حقیقتاً خود شما برای زندگی شاد وانسانی به چی نیاز دارید،

و همان را به خودتان اعطا کنید،

چون هرآنچه دنیا نیاز دارد، این چیزهاست:

?«انسانهای حقیقتاً زنده و پویا و سالم»?

و شما سهم خودتان را به جهان  هدیه کنید!

هارولد تورمن وایتمن

 

?خودتان باشید

زندگی  همانگونه که هست، گران بهاست.

همه اجزاء و عناصر این عالم  فقط برای

خوشبختی و سعادت شماست

وازقبل دراینجا مهیا گشته است

مبارک تان باشد.

?نیازی نیست: بدوید، بجنگید، جستجو کنید، یا تقلا نمائید.

فقط همینطور که هستید باشید. Thich Nhat Hanh

 

صبح نزدیکست خامش کم خروش

من همی کوش پی تو تو مکوش

حضرت مولانا

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!