برای درمان افسردگی پزشک متخصص انتخاب کنید

انسان باید بداند که خوشی ها، لذائذ، خنده وتفریح،

اندوه، دلسردی و سوگ، ازجایی بجز ذهن برنمی خیزد

هیپوکریتیس

 

تحقیقات جدید موید وجودعدم توازن بیوشیمیایی دردرون مغز، بعنوان سنگرگاه افسردگی میباشد. کشفیات پزشکی اخیربه معالجات ودرمانهای موثرتری برای افسردگی برای اولین باردرتاریخ منجرشده است. در مطالبی که در ادامه مطالعه خواهید کرد، به عملکرد های فیزیولوژیکی مغز در افسردگی و به جستجوی تشخیص و درمان طبی افسردگی هستیم.

 

گام سی ونه: پزشک متخصص انتخاب کنید

متخصص باصلاحیت جهت تشخیص ومعالجه افسردگی ازجنبه طبی، پزشک دارای درجه دکتری یا  طبیب سلامت ذهن یا روانپزشک، میباشد. بیماریهای جسمانی ممکن است دارای نشانه های مرضی مشابه افسردگی باشند، یا ممکن است افسردگی را موجب شوند، یکی از وظایف روانپزشک جلوگیری ازاین گونه بیمارهاست.

روانپزشکان،کسانی هستند که برای تشخیص ودرمان افسردگی مطالعه و بررسی کاملی انجام میدهند. درانتخاب پزشک معالج، روانپزشکان مقدم بر پزشکان دیگرهستند. چرا که این افراد بیش ازچند سال درزمینه عملکردهای ذهن ومغز بطورخاص تعلیم دیده اند. بیشتر روانپزشکان اکنون درمعالجه افسردگی متخصص هستند.

مطابق پیمایش انجام شده توسط موسسه راند، اگر فردی بیماری افسردگی داشته باشد، بیش از نصفی ازپزشکان عمومی (پزشکان خانواده گی) برای تشخیص ومعالجه نشانه های افسردگی فردبیمار، کمترازسه دقیقه وقت میگذارند، درحالیکه تشخیص افسردگی بطورمعمول پنجاه ویکی دودقیقه زمان میطلبد،که دراینصورت،بدیهیست سه دقیقه،خیلی مختصرواندک است. این امرمیتواند توضیح دهد چرا پزشکان عمومی درتشخیص افسردگی عاجزند. آنها برای کشف افسردگی هنگامی که واقعاً فرد بدان مبتلا باشد، تمایلی ازخود نشان نمیدهند.

بهرحال، پزشکان عمومی  لازم است هرچه بیشتردرمعالجه افسردگی تبحرپیدا کنند و وقت لازم و کافی برای ارزیابی تشخیصی اختصاص بدهند. ودرنهایت روانپزشکان بطورقطع تنها اعضای پزشکی هستند که میتوانند افسردگی را بطورموفقیت آمیز تشخیص و درمان کنند.

حائزاهمیت است شما درپی یافتن پزشک حازق ولایقی باشید تابتوانید،ضمن برخورداری ازاحساس راحتی یا صمیمیت با پزشک مورد اعتمادتان، جزئیات خصوصی زندگی تانرا برایش شرح دهید. شما باید اطلاعات کامل وجامعی درباره همه ابعاد زندگیتان ارائه بدهید اگرمیخواهید پزشکتان  قادر به تشخیص صحیح و تجویزداروهای ثمربخش برای تان باشد. بعلاوه، پزشک انتخابی می بایست حمایت عاطفی، تشویقی، و راهنمایی لازم  را نسبت به شما فراهم کند، واینهم اهمیت دارد که شما بتوانید شفقت و دلسوزی پزشک تانرا درک کنید.

اگرپزشک خانواده گی شما یا متخصصان مراقبت های بهداشتی دیگردرتشخیص ومعالجه افسردگی فاقد تخصص هستند، احتمالاً میتوانند روانپزشکی را به شما معرفی کنند. هیچ نیازی نیست اولین فرد پیشنهادی را انتخاب کنید، گاهی اوقات لازم است با دویاسه روانپزشک گفتگو داشته باشید.

 

گام چهلم: تشخیص افسردگی

اگراین هسته بنیادی شخص(مغز) انکاریا مورد سرکوب قرارگیرد،

گاهی اوقات به بدیهی ترین روش ها، گاهی به شیوه های لطیف،

 گاهی اوقات فوراً ، وگاهی اوقات دیرهنگام، دچار بیماری میشود.

ابراهام مازلو

 

تشخیص افسردگی ازنقطه نظربیماری، رویه ای کاملاً ساده وفاقدپیچیدگی است.

احتمالاًدرابتدای تشخیص،فرمهایی جهت تکمیل کردن راجع به تاریخچه زندگی شخصی و درمانی به شما ارائه می شود. بدلیل اینکه افسردگی به سمت درگیرساختن اعضای خانواده پیش می رود، ممکن است نیاز باشد به چند پرسش اساسی راجع به تاریخچه درمان خانوادگی تان، پاسخ دهید.

پزشک معالج شما میتواند فرایند معالجه را با تشخیص طبی کلی شروع کند تا به این ترتیب بتواند بیماری جسمی را که ممکن است موجب ظهورافسردگی درشما میشود را، درمان نماید. بیماریهایی مثل کم کاری تیروئید، منونوکلوئیز،کم خونی، دیابت ها، ناتوانی غدد فوق کلیوی یا آدرنال، هپاتیت ها، وغیره که عمدتاً با یک آزمایش خون ساده شناخته می شوند.

ممکن است ازجانب پزشک متخصص درباره نسخه های داده شده برای شما، یا نسخه های درحال اجرا، سئوالاتی صورت پذیرد. برای مثال راجع به داروهای تجویزی خاص مثل، داروهای مخصوص فشارخون بالا، قرص های کنترل بارداری،یااسترویدها، وداروهای خارج ازنسخه مثل قرص وکپسولهای رژیم غذایی یا خواب آور، همگی ممکن است  گاهی اوقات موجب افسردگی بشوند.

همچنین معالجه وتشخیص جسمی شما، اطلاعات ارزشمندی راجع به وضعیت ویتامین ها، کانیها،  گیاهان دارویی، اسید امینه ها، یا داروهای تقویت کننده  فراهم می سازد.

آزمایشهای  پزشکی شما میتواند جنبه های فیزیکی  داشته باشد.

عملیات ورودی برای تشخیص میتواند با گفتگو شروع شود. دراین حالت شما میتوانید ازعلائم و نشانه های افسردگی که فکرمیکنید دارا هستید، رازگشایی کنید. پزشک نیزازشما خواهد خواست که بصورت صریح  وشفاف، وتا حد ممکن بطورکامل نسبت به سئوالات اوپاسخ دهید. خود شما هم میتوانید از نشانه ها و علائمی که تجربه میکنید سئوالاتی را بپرسید.

بعد ازمرورتاریخچه شخصی، خانوادگی وپزشکی، ونتایج همه آزمایش ها، پزشک شما میتواند افسردگی را تشخیص دهد.

بجای احساس وحشت وهراس، باتشخیص هرچه بیشتر، افراد احساس میکنند، افسردگی شان خفیف تر شده. علم پزشکی برای بخش اعظم  مشکلات عقیم کننده ، ناتوان ساز، توضیح کافی دراختیار دارد.

ونهایتاً اینکه، دراین مرحله، پزشک شما جریان معالجه را پیش گرفته و به توصیه هایی اقدام خواهد کرد که عمدتاً  شامل تجویزداروی ضد افسردگی و روان درمانی برای کوتاه مدت خواهد بود.

 

روان درمانی هنریست که روی پای خود ایستادن را تعلیم میدهد،

درحالیکه  روی تخت افتاده اید.

زیگموند فروید

ادامه دارد…

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!