برای تغییر تعلل ورزی به تغییر چه چیزی نیاز داریم؟(۱۰)

در ادامه مبحث مدل سوم برای تغییر تعلل ورزی

برای تغییر تعلل ورزی به تغییر چه چیزی نیاز داریم

 

برای تغییربه چه چیزی نیاز داریم؟

تا اینجا فهمیدید که درجهت تغییر تعلل ورزی تان چه چیزی ذخیره کنید. این نکته حائز اهمیتی است که انسان قبل از سوار شدن به «کشتی تغییر»یکسری سئوالات ازخودش بپرسد:چقدرمیخواهم تغییرکنم؟ یا درباره این مشکل فقط فکرکنم،مطالعه کنم و حرف بزنم، یا اینکه میخواهم برای رفع آن عملا دست به کاری بزنم؟ آیا برای ایجاد تغییرات درزندگیم، می خواهم تلاش لازم و کافی بعمل بیاورم؟ آیا میخواهم با انجام کاری متفاوت شروع کنم؟

اگرشما همیشه مشغول انجام دادن کار مشخص ومعینی هستید،نتیجه ای هم که بدست خواهید آورد مثل همیشه خواهد بود. بنابراین تغییرمستلزم انجام دادن کارهای متفاوت از قبل می باشدوالبته گاهی اوقات انجام دادن کاری متفاوت ممکن است سخت و چالش برانگیز باشد؛

ازاینرو ازخودتان سئوال کنید: آیا هم اکنون برای انجام تغییر متعهد هستم؟                      بله             خیر

 

برای اینکه بدانید چقدر و به چه میزان می خواهید تغییرکنید، طرح سئوالات زیر در باره روشن شدن جنبه های مختلف موضوع حائز اهمیت است:

بعنوان یک فرد تعلل ورز، اگر همه رفتارهای تعلل ورزانه خود را کنار بگذارم چه عواقب و تبعات منفی ممکن است داشته باشد؟یا چه ضررهایی در پی دارد؟آیا ممکن است به من صدمه ای بزند؟چطوری؟

بعنوان یک فرد تعلل ورز، کنار گذاشتن یا ترک عادت های تعلل ورزی، چه تبعات مثبت و سازنده ای ممکن است برایم داشته باشد؟چه ثمرات یا چه منفعتی به من می رساند؟

اگرمن تغییرکنم و مدت طولانی تعلل ورزی نکنم، چه خیری در این کار وجود دارد؟ چطوری زندگی من بهتر می شود؟منافع تغییر برای من چی خواهد بود؟

برای تغییر تعلل ورزی به تغییر چه چیزی نیاز داریم

 

اگرمن تغییر کنم و مدت زمان طولانی تعلل ورزی ننمایم، چه بدی برای من خواهد داشت؟ چه چیزی ازدست میدهم؟هزینه این تغییر برای من چی خواهد بود؟

تعلل ورز کردن …

چطوری به من صدمه می زند؟

 

 

چطوری به من کمک میکند؟

 

اگرمن تغییرکنم و مدت طولانی تعلل ورزی نکنم…
چه خیر و خوبی خواهد شد؟

 

 

 

چه بدی خواهد داشت؟

 

 

خوشبختانه وزنه آسیبی که تعلل ورزی به شما وارد می کند و خیر و ثمری که بنظرتان از تغییر برایتان حاصل خواهد شد، نسبت به کمکی که تعلل ورزی برایتان میکند و ضرر و ناراحتی که بنظرتان از تغییر کردن بوجود می آید، سنگین تر است.

این نکته مهم را بخاطر داشته باشید که وقتی در طول راه که میزان پایبندی شما به تغییر دادن عادت های تعلل ورزی، اندک اندک سست و ضعیف می شوند، بعنوان یک شیوه انگیزه بخش، آسیب ها و صدمات تعلل ورزی را به خودتان یاد آوری کنید و به دستاوردهای خوبی که از تغییر حاصل خواهد شد بیاندیشید تا در این راه ثابت قدم بمانید.

با اینهمه، اگر فکر میکنید که روش های تعلل ورزی به شما کمک میکنند و در ایجاد تغییر، انتظار اتفاقات بدی را دارید، پیروزی به انتظار شما ننشسته است!

مبارزه با تعلل ورزی مثل هر اقدام مهم دیگری در زندگی، نیازمند درک این واقعیت است که تغییر دادن عادت واقعاً سخت است و شما ممکن است برای این فرایند آمادگی نداشته باشید.

لازم است که راجع به این تغییر بیشترفکر کنید و به روش  های غلبه بر این موانع بیاندیشید.

به مثال زیرنگاه کنیدکه نشان میدهد شما چطوری می توانید برموانع  پیش رویتان که بین شما وتغییر عادت به تعلل ورزیتان واقع شده،غلبه کنید. ازستونهای جدول زیر برای رفع راه بندان ها استفاده کنید.

 

برای تغییر تعلل ورزی به تغییر چه چیزی نیاز داریم

همان موضوعاتی که پیش ازاین مطرح کردیم را شناسایی کنید:«چطوری به من کمک میکند» و«چه بدی خواهد داشت».

برای هرکدام از راه بندان ها به انواع چیزهایی فکر کنید که نیاز دارید به خودتان بگوئید(یعنی با خود حرف زدن)و انواع کارهایی که می توانید انجام دهید(یعنی فعالیت) تا برموانع سوار شدن برکشتی تغییر تعلل ورزی، غلبه نمائید.

موانع و راه بندان ها باخود حرف زدن(فکرکردن) اعمال
مثال:

 تغییر دادن عادت به تعلل ورزی  باعث می شود که توقع مردم  از من بالا برود.فشار زیادی برمن خواهد آمد و مسئولیتم در انجام کارها دو چندان خواهد شد.

مثال:

میتوانم  انتخاب کنم که مسئولیت کدامیک ازکارها را بپذیرم و کدام یک را نپذیرم. مردم غالبا متوقع هستند و من نمیتوانم انتظار مردم را تغییر بدهم.

مثال:

دست به کار شدن را بیشتر از کنار گذاشتن ترجیح میدهم. اگر برخی به من فشار می آورند تا برای انجام کاری که آمادگی اش را ندارم ملزم بشوم و تعهدی به گردن بگیرم، راجع به این قضیه با آنها صحبت میکنم.

مثال:

برای دنبال کردن وظایفی که اکنون درگیرش هستم، مورد انتقاد  قرار میگیرم.

مثال:

فکر نمیکنم حتی ذره ای انتقاد در کار باشد.هرچند اگر انتقاد سازنده بشود اهمیت دارد و تنها روش بهبود در کیفیت کارهاست. معمولا ازسایرین هم انتقاد می شود وآنها وظایف شان را ترک نمی کنند، پس من هم میتوانم و ظرفیتش را دارم.

مثال:

با دوستم تماس میگیرم و میگویم که درحال تلاش برای غلبه برتعلل ورزی خودم هستم، مطمئنم که کمکم میکند.اگر انتقادی هم بشود،آنرا با دوستم صحبت میکنم تااز همان چشم انداز کمکم کند.

     
     

 

ادامه دارد….

معرفی مطالب مدلهای درمان تعلل ورزی!(۹)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!