باورهای راست و دروغ در باره ازدواج(۱۰)

 باورهایی در باره ازدواج اسنطوره هایی در باره ازدواج روانشناسی ازدواج

شما شوخی ها و سرزنش های زیادی  راجع به “دام” های ازدواج می شنوید، اما با وجود همه این حرفها، تعداد بیشماری از افراد همچنان جذب “طعمه” های این دام می شوند؛ اکثرما به دلایل خوبی، مشتاق ازدواج کردن هستیم.دوست داشتن و عشق ورزیدن به یک نفرازلذت وهیجان وصف ناپذیروتسکین بخش برخورداراست.

حتی ممکن است ازاین هم رمانتیک تروخیال افزاترباشد. هرچند که بعداً یک ازدواج ناموفق میتواند تلخ کامی و رنج های بیشمار خلق کند. ازدواج نسبت به افراد مختلف، ابعاد متفاوت بسیاری پیدا میکند. با وجود تمامی مطالعات و بررسیها هنوز چیز چندان زیادی راجع به ازدواج نمیدانیم، وهمین میزان اندک  دانسته هایمان نیز به افسانه ها وتوهمات آمیخته است.

 

هیچ رابطه انسانی، به فردی حق تصرف وتملک دیگری را نمیدهد.هردو ازروحی مطلقاً ‌متفاوت برخوردارند. دررابطه رفاقت و عشق، آندو پهلو به پهلوی هم، دست دردست هم  برای یافتن چیزی که به تنهایی قادربه اکتسابش نبودند، پیش می روند.

کابیل گیبران

 

 

اسطوره ها وباورهای عامیانه راجع به ازدواج

قبلاً برخی ازباورهای اسطوره ای راجع به عشق را نام بردیم، درباره ازدواج نیزباورهایی ازاین نوع وجود دارد که بعضی ازحقیقت برخوردارند وبرخی عاری ازحقیقت هستند.

قطعاً آموختن نحوه یادگیری زدایی ازپنداشتهای نادرست، مانند خودیادگیری حقیقت قاطعی است.

ما تصورات غلط بسیاری راجع به ازدواج داریم که نیازمند یادگیری زدایی هستند. متاسفانه ما تصمیمات مهم زندگی مانرا برمبنای این باورهای  گمراه کننده می گیریم.

 

نمونه هایی از باورهای نادرست راجع به ازدواج:

افرادازدواج میکنند چون هوس آلود”عاشق میشوند”.

افرادمتاهل”عاشق” همدیگرند. (بازهم بمعنی هوس وحشی)

حفظ ومراقبت ازرابطه عاشقانه رمانتیک، کلید رمزخوشبختی زندگی زناشویی است.

بطورکلی داشتن یک ازدواج خوشبخت و رضایتمندی از زندگی زناشویی، عمدتاً به شریک زندگی مربوط میشود.

ازجنبه عاطفی، مردان و زنان کاملاً‌متفاوت هستند.

متضادها همیشه همدیگررا جذب میکنند.

 باورهایی در باره ازدواج اسنطوره هایی در باره ازدواج روانشناسی ازدواج

ازدواج علاج درد بی کسی وتنهایی است.

“باهمدیگربودن” اعضای خانواده، تعیین کننده ترعنصراست.

شرکای زندگی باید کاملاً‌راست گوبوده و همه چیز را بی پرده به همدیگرفاش کنند.

ازدواج اعتماد تمام و کمال را ضروری میسازد.

درازدواج خوب، زوجین روی همه مسائل تفاهم دارند و هیچوقت باهمدیگراختلاف ودعوا ندارند.

زوج های ناسازگار، نمی توانند اساساً ازدواج موفقی داشته باشند.

ازدواج های هوس آلود و سبک سرانه، هرگز ماندگارنیستند و پیوندهای آنان برای همیشه خاموش خواهد گشت.

داشتن رابطه جنسی یا سکس خوب، بمعنی یک زندگی زناشویی خوب است.

شریک خوب هرگزبفکرخودش نیست.

شغل شوهرخیلی مهمترازحرفه زن است.

مردانی خوشبخت هستند که زنان شان خانه دار باشند.

چشم همچشمی بین زوجها طعم زندگی را بیشترمیکند.

درهر بحث وجدلی حتماً یکی ازطرفین مرتکب خطایی شده است، لذا فهمیدن اینکه خطا کارکیست، اهمیت زیادی دارد.

بیشترازدواج ها نمی توانند دردوره نفرت باقی بمانند.

درازدواج خوب، سکس ازخودش مواظبت خواهد کرد.

افراد متاهل بدون صحبت همدیگررا درک میکنند.

ازدواج های خوب خیلی ساده اتفاق افتاده اند(درآسمانها بسته می شود) وبه توجه یا انجام کاری نیازمند نیست.

بعد ازازدواج محبت عاشق به معشوق ازحد میگذرد.

همه میدانند چه چیزی برای دست یابی به شوهرخوب وزن خوب لازم است.

 

 باورهایی در باره ازدواج اسنطوره هایی در باره ازدواج روانشناسی ازدواج

داشتن فرزند ازدواج را بهتر کرده وتثبیت میکند.

خانواده “نرمال” امروزی خوشبخت است و هیچ مشکل واقعی ندارد.

ازدواج های ضعیف هم، بخاطرفرزند تحمل پذیرمیشود.

بعدازچند ماه اولیه “عالی”، ناسازگاریها شروع می شوند.

شعله عشق ازدست رفته را نمی شود ازنو برافروخت.

باید نسبت به همسرخویش احساس داشته باشی قبل ازآنکه رفتارت را نسبت به اوتغییر بدهی.

اگرازدواجی درکارنباشد، عشق بازی میتواند یاری کننده باشد.

طلاق گرفتن ویافتن یک نفر دیگر، بیشتر مشکلات را حل خواهد کرد.

 

شاید باورتان نشود، که تمامی این”باورها” تاحدودی نادرست هستند! ولی عاری ازهرنوع حقیقتی نیستند.

واقعاً باوجود اینهمه  کج فهمی هایی که ما نسبت به عشق وازدواج داریم، چه جای تعجب است، هنوزدرزمینه عشق ورزی و زندگی مشترک، اینقدر ضعیف وناتوان باشیم.

اما با وجود اینکه  نادانی وغفلت ما منجر به ایجاد ناسازگاریهایی با همسرمان می شود، اما شعله های عشق همچنان هیجانبخش بوده و ومصاحبت وهمنشینی بایار ومعشوق چنان رضایت بخش است که روابط رمانتیک را جزو حیاتی ترین بخش زندگی ما ساخته است.

موضوعی که شاید مورد توجه ما نبوده و تصورش را هم نمیکردیم این است که:

 همه چیز راجع به عشق ورزی  قابل آموختن است،

وبه همین دلیل ما اصرار داریم که تحقیقات وظیفه دارند روشن سازند ما به دانستن چه چیزی دراین زمینه نیازداریم تا زندگی عاشقانه خوبی داشته باشیم.

 

نه فقدان عشق،

بلکه فقدان رفاقت است که زندگی زناشویی را تلخ می سازد.

فردریش نیچه

 

ادامه دارد…

 

موقعیت و شرایط تاثیر قابل ملاحظه برعشق دارند!

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!