باورهایی که عواطف ناراحت کننده را تحمل ناپذیر می سازند-بخش چهارم

distress-tolerance-876257623478556435

عدم تحمل پریشانی چگونه تشگیل می شود؟
احتمالاً ترکیبی از فاکتورهای محیطی و بیولوژیکی باعث می شوند که برخی افراد نسبت به بعضی دیگر، در مقابل عواطف و هیجانات و ناراحتی و پریشانی، طاق تحمل و بردباری نداریند.

استدلال می شود که ازنظر بیولوژیکی برخی افراد نسبت به بعضی  عواطف منفی حساس تر هستند، احساسات و عواطف منفی را در سطح و اندازه شدیدتر و برای مدت زمان طولانی تری حس و تجربه میکنند.یعنی بعضی افراد عواطف منفی را بصورت دردناکتری نسبت به بقیه مردم تجربه میکنند، و از اینرو در کنارآمدن با اینگونه  تجربه ها، دشواری بیشتری دارند.
احتمال دارد تجربیات جریان کودکی، نوجوانی و حتی بزرگسالی، نحوه ارتباط و برخورد شما با عواطف را شکل داده باشد.
در برخی فرهنگ های خانوادگی و بومی و اجتماعی روش های مناسبی برای تحمل ناراحتی و پریشانی عاطفی  عرضه نمی شود و مردم فرهنگ مناسبی را کسب نمیکنند. بعنوان مثال بخاطر ابراز احساس طبیعی و نرمالی مثل گریه کردن درموقع غمگینی، شاید بوسیله دیگران سرزنش و تنبیه شده باشند.
برخی افراد هم هستند که واکنش های رفتاری بی فایده و مضری در هنگام مواجه شدن با عواطف منفی ازخود نشان میدهند، مثل فرد عاشقی که در مقابل احساس فقدان و دوری معشوق با نوشیدن الکل سعی دارد با عواطف و احساسات خود کنار بیاید.
و بالاخره اینکه به هردلیل برای کنارآمدن و مواجهه با عواطف ناراحت کننده، به استفاده از شیوه های بی فایده عادت کرده باشیم، شاید این روش ها در کوتاه مدت احساس بهتری در ما ایجادکنند، ولی  چون ازروشی بی فایده استفاده میکنیم،هیچ دلیلی ندارد که بدنبال روش های مفیدتری(مثل همین آموزش هایی که در اینجا ارائه می شود) برای رفع ناراحتی و پریشانی خودمان، برویم.
distress-tolerance-87625762347852860
باورهایی که عواطف ناراحت کننده را تحمل ناپذیر می سازند:
بدون درنظر گرفتن اینکه عدم تحمل پریشانی یک شخص چگونه ظهور و بروز پیدا میکند، در بسیاری از مردم به دلیل وجود یکسری باورهای ریشه ای این جوراین عدم تحمل و ناشکیبایی در مقابل عواطف و نارحتی را، حافظ زندگی و سلامتی تلقی میکنند.
البته میدانید باور ها نیز محصول دوران طفولیت و رشد انسان است و بواسطه تجربیات زندگی خود و اطرافیان شکل گرفته است. تجربه های بسیار زیاد و بیشماری که به انسان آموخته و تلقین کرده است عواطف را چگونه باید کنترل کرد.
مرکز ثقل همه باورها، این باورهاست که؛
«عاطفه منفی چیزبدی است»،
«تحمل ناپذیرو غیر قابل قبول است»
یا «تبعات مصیبت باری بدنبال خود دارد»
اگر این باورها در رابطه با هرنوع عاطفه منفی ساخته شود،آنرا یک تجربه عاطفی فوق العاده ناراحت کننده  و تحمل ناپذیر احساس خواهیم کرد
دراینجا میخواهم تعداد بیشتری از باور های عمومی راجع به عدم تحمل پریشانی و ناراحتی ذکر کنیم که شاید خود شما نیز در مواجه با یک عاطفه منفی، از این تفکرات و اندیشه ها کمک میگیرید:
•    نمی توانم  این را تحمل کنم
•    تحمل ناپذیر است
•    از این احساس بیزارم
•    باید از شر آن خلاص شوم
•    آنرا دور بیانداز
•    از عهده این احساس برنمیام
•    کنترلم را از دست خواهم داد
•    دیوانه خواهم شد
•    این احساس برای همیشه ماندگار خواهد بود
•    به این شیوه احساس کردن خطاست
•    احمقانه و غیر قابل قبول است
•    ضعیف است
•    بد است
•    خطرناک است


تمرین : لطفاً سعی کنید پرده از روی باورهای تحمل ناپذیرکننده ناراحتی خودتان بردارید.
نخست ببینید کدام یک از توضیحات فوق در مورد شما حقیقت دارد؟
اگر اینطوربود، توضیحات مرتبط با خودتان را یادداشت کنید.
ثانیاً، ازخودتان سئوالات زیر را بپرسید:
هنگامی که شروع میکنم به احساس کردن عواطف ناراحت کننده و پریشان ساز، چه معنایی را میخواهد به من برساند؟
اگر بگذارم که دچار احساس ناراحتی و پریشانی بشوم، درآنصورت فکر میکنم چه اتفاقی برایم افتاده است؟
هنگامی که پریشانی عاطفی را احساس میکنم، چه کاری باید انجام بدهم؟


ادامه دارد…

عدم تحمل عواطف منفی- بخش پنجم

 

ترجمه بهمن ابراهیمی

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!