اضطراب سلامتی : پرورش توجه ورزی زنده روی وظیفه(۱۲)

نگرانی و افکار

پریشانی و سرگردانی ذهن روی موضوعات مختلف مخصوصاً مسائلی که برای شما باعث نگرانی هستند، یک اتفاق کاملاً طبیعی و نرمال می باشد.

 

پرورش توجه ورزی زنده روی وظیفه

چطوری می شود تمرکز خودمان را از روی نگرانی راجع به نشانه های بیماری هایمان برداریم، وبر لحظه حال و فعالیت یا وظیفه هم اکنون تمرکز کنیم؟

پرورش توجه زنده درست شبیه پرورش اندام می باشد. برای اینکه عضلاتی ورزیده، ستبر و برچسته بسازید،باید طبق یک برنامه منظم و دقیق، تمرینات مرتب و مکرری را در طی روز، هفته، ماه و سالها داشته باشید. چنانچه تمرینات خود را ترک کنید، بدن شما افت میکند و عضلات شما کارایی و قابلیت خود را از دست میدهند.

دو روش وجود داردکه میتوانید توجه تان را بطورمنظم تربیت کنید. یکی ازآنها تمرین نگهداری توجه تان روی کاروفعالیتی می باشد که هم اکنون مشغول انجام آن هستید ودیگری تمرین مخصوص مدیتیشن می باشد.

یادآوری و تاکید روی این نکته نیز اهمیت داردکه بدانید پریشانی و سرگردانی ذهن روی موضوعات مختلف مخصوصاً مسائلی که برای شما باعث نگرانی هستند، یک اتفاق کاملاً طبیعی و نرمال می باشد. درواقع عملکرد ذهن اینگونه است. ذهن برای مدت اندکی برحسب عادت به سراغ خاطرات، نگرانی ها، حسیات و عوارض جسمی، تصورات، برنامه ریزی کردن، و خیالبافی می رود. هنگامی که اندکی هوشیاری بخرج بدهید، خواهید دید که در طول مدت کوتاه مثلاً یک دقیقه ذهن شما به چندین سفر سیاحتی رفته و برگشته است.

تحرکات ذهنی اصلاً حدومرزندارد و میتواند ازاعماق اقیانوس هاتاکهکشانها، از موضوعات بی ارزش وپیش پا افتاده تا بزرگترین و مهمترین مسائل بشر به سیر و سیاحت بپردازد در حالیکه جسم شما مثلاً به تایپ کردن مطلبی مشغول است، یا به گردگیری و شستن ظرف و ظروف مشغول است.

پس سرگردانی و به تعبیری هرزه گردی ذهن را شما بعنوان یک عادت مسلط بپذیرید. آنرا عجیب ندانید. آنرا غیر قابل کنترل تصور نکنید. به این جهت ذهن شما سرگردان شده و بر شما مسلط است که، ناظر آن نیستید.

بنابراین وقتی که بصورت یک ناظر یا تماشگر متوجه فعالیت های ذهن تان باشید، یعنی فقط سعی کنید نسبت به آن هوشیار باشید که الان ذهن من از کجا به کجا سفر کرد و روی چه چیزهای نشست و برخاست. وقتی دیدید که ذهن همانند مگسی می ماند که دائما از نقطه به نقطه دیگر در حال پرواز کردن است. هر لحظه روی چیزی می نشیند و بلند می شود.

این مهمترین گام در زندگی شماست برای رهایی از آشفتگی های ذهنی و اختلالات روانی مختلف و متعدد

این ویژگی ساخته شده و ثانوی ذهن است که در میان انواع افکار و خاطرات و تصورات به گردش درآید. فعلا همه چیز عادی و نرمال می باشد ولو اینکه در عرض یک دقیقه ذهن شما ۶۰ مرتبه سرگردان شده باشد.

مهمترین وظیفه شما در این مرحله نظارت کردن است. تماشاکردن است. فقط نگاه میکنید: آره، اکنون ذهن من به سراغ مطالب توهین آمیزی رفته است که چند روز پیش رئیسم به من زد…. آره الان ذهنم به سراغ رفتار مشکوک همسر رفته که با موبایلش بطور مرموز با یک نفر چت میکرد… آره الان ذهن من به سراغ فرزندم رفته که بجای درس خواندن، مشغول گیم و بازی در فضای مجازی است…..آره …ذهن من الان رفت به سراغ……

از اینکه همراه مگس ذهن تان دائما از این سو به آن سو بروید، خسته نشوید! گلایه نکنید! احساس یاس و ناتوانی به شما دست ندهد!

این حق شماست که صاحب یک ذهن اهلی و رام شده باشید. بدون ذهن رام شده و تربیت شما، هیچ کس نمیتواند احساس خوشبختی بکند، ولو اینکه تمام ثروت و قدرت جهان متعلق به او باشد.

و هیچ کس نیز از این آسیب در امان نیست،

هیچ درمان ثانوی که هم ندارد:‌

درمانهایی مثل کار شدید و سخت و پیچیده، تماشای پشت سر هم سریالهای تلویزیونی، مسافرت های طولانی، شهر به شهر، کشور به کشور، خریدن انواع لباس های و جواهرات، موفقیت های مالی، کسب رتبه و مقام های پی در پی ……

هیچکدام از اینها نمیتوانند درد و رنج ناشی از سرگردانی ذهن را درمان کنند!

گلایه کردن، شکایت کردن و غر زدن هم فایده ای ندارد!

توسل به اعمال مذهبی هم پاسخ گو نیست!

عرق خوردن و مست شدن هم جواب نمیدهد!

سیگار و قلیون کشیدن، مواد زدن و…. هم فایده ندارد!

شرکت در گروههای اجتماعی، فعالیت های عمومی و….هم جواب نمیدهد،

درد دل کردن با روانشناس هم فایده ای ندارد….

دارو خوردن هم شفا نمیدهد!

 

بجای همه اینها کارهابهتر است، این سرگردانی و آشفتگی ذهنی را به یک فرصت تمرینی خوب برای آرامش و شفا بخشی تبدیل سازید.

یعنی هروقت ذهن تان پریشان شد و از لحظه اکنون دور شد، فقط آنرا به لحظه حال برگردانید.

 

سرگردانی ذهن

از هرگونه سرزنش کردن خودتان بخاطر فرار مجدد ذهن، اکیداَ پرهیز کنید

 

از اینکه،‌چنین کاری را تکرار کنید، خسته نشوید. نومید نشوید. ممکن است در یک تمرین یک دقیقه شما مجبور شوید ۱۰۰ بار و شاید بیشتر ذهن تان را به لحظه اکنون برگردانید.

ولی هربار که به این کار موفق می شوید، ذهن تانرا به لحظه اکنون برمیگردانید، یک درجه پیشرفت میکنید. یک پله بالاتر می روید. درعمق وجود خودتان یک درجه بیشتر ریشه می دوانید.

از هرگونه سرزنش کردن خودتان بخاطر فرار مجدد ذهن، اکیداَ پرهیز کنید. چون دلیلی برای احساس گناه یا احساس ضعف در زمینه این عملکرد ذهن وجود ندارد.

همانطور که وقتی یک دمبل را با صرف انرژی بلند میکنید و مجددا به حالت اول برمیگردانید، باعث تقویت عضلات بازوی شما می شود، دقیقا به این حالت ‌عضله توجه زنده شما هم وقتی که به سراغ ذهن می رود و آنرا از روی افکار، تخیلات و توهمات به لحظه اکنون برمیگرداند، باعث تقویت و قویتر شدن آن می شود.

متاسفانه در حال حاضر قدرت توجه زنده شما خیلی کم و ناچیز است، به همین خاطر، افکار به راحتی ذهن شما را می دزدند و با خودشان می برند.

اما فراموش نکنید که معجزه اصلی و قدرت اصلی توجه زنده شما،‌به همان حضور می باشد. به محض اینکه متوجه شدید ذهن تان به سراغ فکر خاصی رفته است، در حقیقت، سحر و جادوی آن فکر و توهم را از بین می برید.

هدف اصلی ما از تمرین توجه ورزی زنده به اکنون،‌آن است که بتوانیم خودمان را برای شرایط و موقعیت های بسیار چالش برانگیز و خطرناک در زندگی آماده بسازیم. گاهی اوقات در موقعیت های مختلف اجتماعی، خانوادگی و شغلی و تحصیلی با محرک های بسیار تند و تلخ از بیرون مواجه می شویم که نیازمند، برخورداری از توجه و هوشیاری زنده ماست.

بسیاری ازما چون این توجه زنده را تربیت نکرده ایم،‌در چنین مواقعی از الگوهای ذهنی شرطی شده و از روی عادت، بطور خودکار و اتوماتیک و بدون تامل و درنگ، واکنش نشان میدهیم. چه بسا با همین واکنش های شرطی شده،‌فجایع جبران ناپذیری خلق میکنیم. بسیار از بگومگوها، نزاع هاو ناراحتی های بین مردم ناشی از همین عدم حضور توجه زنده در لحظات سخت و بحرانی می باشد.

رفتن ذهن شما به سراغ نشانه های بیماری، افکار نگران کننده و ترسناک، درهمین چارچوب قابل شناسایی و درمان می باشد.

 

تمرین نظارت بر ذهن و شناسایی توجه زنده خود:
لحظاتی مکث کنید و به فعالیت های روزمره ای فکر کنید که با درگیر شدن به آنها ذهن تان میتواند بطور مکرر سرگردان شود: مثل شستن ظروف، باغبانی کردن، رانندگی، گردگیری و نظافت خانه، جاروکشیدن وحتی غذاخوردن که بشدت در این خصوص حفظ تمرکز و هوشیاری را توصیه میکنیم. چون فرصت های بسیار ارزشمندی برای تمرین توجه ورزی هستند. به تمام مواردی بیاندیشید که درجریان اجرای آن ذهن تان پریشان می شود. آنها را فهرست کنید تا در هنگام برنامه ریزی برای تمرین توجه ورزی،بتوانید از آنها استفاده کنید.

ادامه دارد….

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!