اضطراب سلامتی : مراحل پرورش توجه زنده (۱۳)

مراحل پرورش توجه زنده از طریق کار و وظیفه

گفتیم که کار یا وظیفه ای که هم اکنون انجام میدهیم بهترین فرصت برای پرورش توجه زنده می باشد. در این میان کارهایی که بصورت عادت انجام می شوند، مثل غذا خوردن،‌ رانندگی کردن،‌شستن ظروف، پیاده روی و فعالیت های تکراری ورزشی وغیره هر تک تک این فعالیت ها فرصت مغتنمیست برای پرورش توجه زنده شما.
اجازه بدهید با فرایند ساده این تمرین آشنا شویم و سپس آنرا بکار بگیریم.

دقت کنید یادداشت های شما باید روی کاغذ ثبت شود تا از یک نظم و انضباط و برنامه ریزی مشخصی برخوردار شود.

در دفترخود بخشی را به تمرین توجه ورزی اختصاص دهید و در آنجا یادداشت کنید.

گام نخست: یکی از کارهایی را که در تمرین قبل فهرست کردید، انتخاب کنید. سپس کار یا وظیفه، زمان و مکانی که میخواهید این تمرین توجه ورزیدن را انجام دهید، روی کاربرگ مخصوصاتان یادداشت کنید.

گام دوم:کبرای اینکه کارتان بصورت طبیعی باشد و خیلی ساختگی و مصنوعی نباشد، کارتان را بدون اینکه تعمداً بخواهید برای حفظ تمرکزوتوجه ورزی زنده اقدامی بکنید،شروع نمائید. بگذارید شرایط طبق معمول همیشه پیش برود.تا بتوانید میزان ودرجه«توجه زنده»ماقبل تمرین خود را شناسایی کنید. یعنی برای مدت مثلا ۵ دقیقه سعی کنید طبقه همیشه ظرف بشوییدوهیچ کاری به پریشانی و سرگردانی ذهن تان نداشته باشید.

گام سوم: درحالیکه به وظیفه و کارتان مشغول هستید، میتوانید بصورت رسمی تمرین توجه ورزی را شروع کنید. بعد از مرحله نخست، سعی کنید ۵ دقیقه نیز هوشیارانه و آگاهانه توجه خود را از پریشانی در ضمن ظرف شستن مانع شوید. هر وقت از لحظه اکنون جدا شد و به سراغ افکارتان رفت، آنرا به طرق یا شیوه های زیر به وظیفه دم دستی تان برگردانید:

• حس لامسه: روی حس لامسه خودتان تمرکز کنید. ازنظر احساس لمسی، این کار فعلی شما به چه کاری شباهت دارد؟ بافت و متن آن ازنظر نرمی، سفتی و یا زبری چطوریست، به چه چیزی شباهت دارد؟ کدام قسمت از بدن شما با این کار درگیر است یا تماس دارد؟ کدام بخش بیشترین درگیر یا تماس و کدام یک کمترین برخورد را دارد؟

• حس بینایی: روی حس بصری یا بینایی تان تمرکز کنید. راجع به کاری که انجام میدهید، چه چیزهایی را می بینید؟ چه قسمت هایی ازکار خارج از دید شما قرار دارد؟ ازنظر نور، سایه ها، رنگ ها، اشکال هندسی و غیر هندسی،وامثال اینها چطوری بنظر می رسد؟

• حس شنوایی: فعالیت هم اکنون شما چه نوع صدا یا صداهایی را تولید میکند؟آیا صدای آن نویز، آلودگی و اغتشاش صوتی دارد؟آیا هارمونی یا آهنگی در صدای آن وجود دارد؟ آیا گوشنواز است، یا باعث سردرد و ناراحتی خودتان و دیگران می شود؟

• حس بویایی: ازنظر حس بویایی این کار چه نوع بو یا رایحه را تولید میکند؟آیا بوی آن درجریان کار تغییر میکند، کم و زیاد می شود؟چند جور بو را متوجه شدید؟

• حس چشایی: این کار شما ازچه نوع طعم و مزه ای برخوردار است؟ آیا در جریان کار مزه آن تغییر میکند یعنی کم و زیاد می شود؟ کیفیت این طعم ها چگونه است؟

 

به این نکته دقت کنید که عملاً شما مجبور نیستید، پاسخ های خودتان به این پرسش ها را روی دفتر مخصوص بنویسید. فقط کافیست از پرسشها استفاده کنید تا لنگرتوجه خود را به لحظه اکنون بیاندازید. وقتی که سئوالی را در زمینه پنج حس تان از خودتان می پرسید، در واقع حضور ذهن دارید و توجه زنده تان به اکنون است.
اگر مدت زمان تمرین توجه هوشیارانه زیاد است،‌سعی کنید آنرا کمتر بسازید و گام به گام به پیشرفت خود ادامه دهید.

وقتی فعالیت توجه ورزی تان به پایان رسید. به خودتان اندکی استراحت بدهید و سپس تمرین دیگری را شروع کنید، با همان کار یا با کار دیگر. سعی کنید روزانه حداقل چندین مرتبه و با چند کار مختلف، تمرین توجه ورزی زنده را انجام دهید.

در پایان روز میتوانید، در دفتر یادداشت خود، میزان پیشرفت خودتان در توجه ورزیدن، موانع و مشکلات خود را یادداشت کنید. بررسی کنید که با هر بار تمرین، کیفیت توجه ورزیدن شما چگونه است؟

دقت کنید این کار برگ فقط برای یک وظیفه خاص و یک بار تمرین کردن است. یعنی همه تمرینات مختلف در کارهای مختلف را طی روز در این جدول نگنجانید چون باعث بهمریختگی و نابسامانی می شود. امکان مقایسه و پیشرفت صحیح را از دست میدهید.

ادامه دارد…

اضطراب سلامتی : پرورش توجه ورزی زنده روی وظیفه(۱۲)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!