اصول آموزشی و تربیتی کودکان یک تا ۲ ساله(۱۰)

تغذیه کودک

اصول اولیه و ضروری برای کودکان یک تا دو ساله:

داشتن حق انتخاب فرصت های متعلق بخود:‌” فنجان قرمز را میخواهی یا فنجان آبی را ؟”

داشتن حدود وثغور روشن و معقول

فرصت هایی برای بکار گرفتن عضلات بزرگ دست وپا

فرصت هایی برای استفاده کردن ازعضلات کوچک برای دستکاری کردن اشیاء‌کوچک، همچون پازل ها و اسباب بازیهای توده ای یا کومه ای شکل

بکار گرفتن پنج حس: فعالیت هایی که به آنان اجازه میدهد چیزهای تازه ای را لمس کنند، بچشند، بو کنند، بشنوند و ببینند

فرصت آموختن «علت ومعلول» را داشته باشند، یعنی اینکه یکسری اشیاء سبب می شوند برای اشیای دیگراتفاقی بیفتد(برای مثال، بلوک های خیلی بلند سبب می شوند بقیه بلوک ها بریزند).

فرصت هایی برای رشد و تمرین مهارت های زبانی شان

فرصت هایی برای بازی با حروف الفبا و اعداد

فرصت هایی برای آموختن درباره کتابها و نشریات.

فرصت هایی برای پیشرفت هماهنگ دستها: نگهداشتن مداد رنگی ومدادها،کنارهم گذاشتن پازل ها یا نخ کردن دانه های درشت

انجام خیلی ازکارها توسط خودشان، ‌مانند پوشیدن لباس

حرف زدن، آواز خواندن و توسعه مهارت های زبانی شان

بازی کردن با کودکان دیگر و رشد مهارت های اجتماعی شان

شیوه های مختلف به حرکت درآوردن اندام هایشان

یادگیری بیشتر در باره زبان چاپی وکتابها و نحوه کار باآنها

انجام کارهایی برای ساختمان لغوی و دانش ویادگیری بیشتردرباره جهان، نظیررفتن و بازدید کردن ازکتابخانه ها، موزه ها، رستورانها، پارک ها و باغ وحش ها.

 

خرید از فروشگاه همراه کودک

چند نمونه فعالیت کودکان نو پا

 

گردش در فروشگاه

خریدکردن از فروشگاهها یکی از کارهای متداول روزمره است که شما میتوانید ازآن بعنوان یک فرصت یادگیری برای فرزندتان کمک بگیرید. خریدن کردن مخصوصاً  برای تعلیم دادن کلمات تازه به کودک بسیار مناسب است و برای اومکانها و افراد تازه ای را معرفی میکند.

دراین جهت چه فعالیت هایی باید انجام دهید:

وقتی را انتخاب کنید که نه شما و نه فرزندتان گرسنه و تشنه نباشید.

درفروشگاه خواربار فروشی، کودکتان را داخل چرخ دستی خرید بگذارید طوریکه صورتش به طرف شما باشد. وقت را فراموش نکنید، یعنی مدت زمانی را که داخل راهروهای فروشگاه بالا وپایین می روید را فراموش نکنید.

اجازه دهید لوازمی را که خریداری میکنید فرزندتان احساس کند، برای مثال قوطی خنک یا پوست یک پرتغال را لمس کند. با کودکتان راجع به مواد صحبت کنید:«ببین چقدر پوست پرتغال زبرِ، اینجا را دست بزن حسش میکنی؟»

درمورد صحت اسامی اشیایی که در قفسه ها می بینید مطمئن شوید و درباره آنچه شما می گویید و انجام میدهید صحبت کنید:«اول، ما میخواهیم مقداری حبوبات بخریم. ببین، آنها داخل بسته های قرمز و آبی بزرگ قراردارند. میتوانی بسته را تکان بدهی؟ حالا میخواهیم برویم به قسمت پرداخت پول خواربار فروشی. وقتی که میخواهیم پول اجناس را حساب کنیم باید آنها را روی میز بگذاریم. حسابدار برایمون خواهد گفت که پول جنس هایی که برداشته ایم چقدر می شود.»

قبل از آنکه فرزندتان خسته شود یا بدخلقی را شروع کند به منزل برگردید.

کودکتان را تشویق کنید کلمه«بای بای» یا خدا حافظی گفتن به کارکنان و دیگر افراد در فروشگاه را تمرین کند.

 

ادامه دارد…

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!