ارتباط جسورانه :‌ تعامل با انتقاد مخرب (۲۶)

پاسخ جسورانه به انتقاد از طریق تعامل با انتقاد مخرب

متاسفانه همه ما در بعضی از موضوعات زندگی مان به سمت انتقاد مخرب کشیده می شویم. این امر میتواند تعامل با انتقاد سازنده را بسیارسخت بسازد. اگرتکنیک های زیررا تمرین کنید،برای تعامل با چنین موقعیت های دشوار صاحب مهارت خواهید شد.

در اینجا نیزدرست مثل کسب هر مهارتی، می بایست تمرین کنید و با استفاده از این مهارت گاهی اوقات احساس اعتماد به نفس بکنید.درهنگام مطالعه متوجه باشید که برخی از تکنیک های مواجه با انتقاد سازنده، شبیه هم هستند:

۱- مخالفت با انتقاد
اولین تکنیک برای تعامل با انتقاد مخرب، مخالفت ساده با آن است. حفظ آرامش و تماشای رفتارهای غیرکلامی تان، ازجمله تُن و لحن کلام در این موقعیت اهمیت زیادی دارد، چون وقتی که مخالفت میکنید ممکن است به سهولت به سمت رفتارهای انفعالی یا خشن و تهاجمی کشیده شوید. به آرامی صحبت کنید و تماس چشمی مناسب و خوبی برقرار سازید. بطور مثال:

انتقاد:«همیشه تاخیرداری»
پاسخ:«البته، ولی نه همیشه!گاهی اوقات این اتفاق می افتد، اما قطعاً تاخیرهای من تکراری و همیشگی نیستند.»

 

۲- تحقیق منفی
چنانچه قبلا توصیف کردیم، اگر کسی اظهار نظری میکند، شاید بلحاظ سازنده یا مخرب بودن آن انتقاد، اطمینان نداشته باشید. بنابراین لازم است در چنین مواقعی منظور واقعی اوراچک کنید.اگرانتقاد مخرب است پس ما میتوانیم با مخالفت(که توصیف شد) یا «تکنیک های گسست» که در پی می آید، پاسخ سازنده بدهیم

 

۳- پرهیز از ابهام و عدم قطعیت
پرهیز از موقعیت مبهم تکنیکی است برای پرهیز ازخشونت بالقوه یا موقعیت دشوار و سخت. شما میتوانید از این سبک زمانی استفاده کنید که انتقاد نه سازنده است، نه دقیق است و نه صحیح. میل اغلب مردم درهنگام مواجه شدن با چنین انتقادی، واکنش های انفعالی، خشن و تهاجمی می باشد. درحالیکه هیچکدام از این شیوه ها، مفید نیستند.

کارکرداساسی تکنیک آن است که با بخش کوچکی ازگفتارفردانتقادکننده، بنحوی موافقت میکنید. باحفظ آرامش وپرهیزازتحریک وخشمگین کردن یا آشفته و مضطرب ساختن فرد منتقد، می توانید انرژی یا قدرت مخرب انتقاد را ازآن بگیرید.

سه نوع تکنیک اجتنابی وجود دارد؛

تاحدودی موافقت کنید

موافقت احتمالی انجام میشود

یا در اصول موافقت می کنید

 

الف) تاحدودی موافقت کنید
در این تکنیک درمی یابید که فقط بخشی از آنچه فرد منتقد میگوید صحت دارد و باآن موافقت میکنید.

بطور مثال:
انتقاد:«توآدم قابل اعتمادی نیستی. فراموش کردی که بچه ها را سوار کنی، … من نمیتوانم درموقع لزوم و نیاز روی تو حساب کنم.»
پاسخ: «قطعاً حق با شماست که هفته پیش بعد از جلسه آموزش شنا، فراموش کردم بچه ها را سوار کنم.»

مثال دوم:
انتقاد: «هنوز نتوانسته ای شغلی برای خودت پیدا کنی، کلاً آدم بی عرضه ای هستی.»
پاسخ: «بله، این حقیقت داره که من هنوز شغلی نیافته ام.»

 

ب) موافقت مشروط و احتمالی،
با این تکنیک شما میتوانید هنوز چیزی را بگویید که شانس آن بسیارکم ولو اینکه بنظرتان درحدیک میلیونم باشد. پس بطور محتمل و مشروط موافقت میکنید.

مثلا:
انتقاد:«اگردندان های خود را مسواک نزنی، دچار بیماری لثه خواهی شد و مابقی عمرت را در حسرت و پشیمانی سپری میکنی.»
پاسخ: « از این نظرکه احتمالا دچار بیماری لثه بشوم، حق با شماست.»

 

ج) موافقت در اصول
در این تکنیک منطق شخص منتقد راتایید میکنید بدون اینکه با آنچه او می گوید، موافقت کنید.

مثلا:
انتقاد: « ابزار اشتباهی برای این کار برداشته ای. این قلم اسکنه ای لیزخواهد خورد و چوب را خراب میکند. بجای آن باید از مته قاشقی استفاده کنی.»
پاسخ:«حق با شماست؛ اگر اسکنه بلغزد واقعاً چوب را خراب میکند.»

 

ادامه دارد….

ارتباط جسورانه : پاسخ های جسورانه به انتقاد(۲۵)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!