ارتباط جسورانه و شیوه پاسخ انفعالی به انتقاد!(23)

پاسخ منفعلانه به انتقاد متاسفانه درجوامعی که تربیت سرکوبگرانه انجام شده، بسیار رایج است. و اگر انفعال ما قابل ملاحظه و جدی باشد،دادن پاسخ خوب و مناسب به انتقاد، بسیار مشکل می شود؛ چون ذهن ما انباشته از واکنش شرطی شده و عادتهایی کهنه می باشدکه وقتی مورد انتقاد قرار میگیریم، از موقعیت فرارکنیم، پنهان شویم، احساسات مان جریحه دار شود، دچارپریشانی، ناراحتی و تنش جسمی و روانی بشویم. ممکن است تمایل داشته باشیم با هرانتقادی موافقت کنیم اعم از اینکه معتبرباشدیا نباشد. و بعداً خودمان را بخاطرآن سرزنش و توبیخ کنیم.
«بله حق با شماست، تو راست میگی، من… من آدم بی مصرفی هستم، من آدم بی عرضه ای هستم، خدا منو بدبخت خلق کرده،هرچی بگی حق با توست،….»
ممکن است انتقاد از رفتارخودمان را از طریق «طرد خویشتن» دنبال کنیم؛ به افسردگی ودلمردگی پناه ببریم، نگرانی ها و اضطرابهای پیاپی را شارژ کنیم، عزت نفس مان ضعیف و ضعیف ترشود. فکرکنیم جهان جای بیرحمانه و ظالمانه، سرزنشگر، ضعیف کُش است وما چاره ای نداریم بجز اینکه در مقابل انتقاد قدرتمندان سرتعظیم فرود بیاوریم!
یا بعنوان یک راه حل دیگر برای انتقاد، به آن بخندیم، و ازخودمان انتقادکنیم، خویش را سرزنش نمائیم؛ چرا که نه، چون سرزنش کردن «خود» و «دیگری» یکی از مکانیسم های بقای سیستم جعلی و مصنوع ذهن می باشد نام آن «اگو» یا «منِ ذهنی» است. «اگو»دستگاهی شبیه ویندوز برای کامپیوتر می باشد. این نرم افزار که بهتر بگوییم، بدافزار، خود را بتدریج در طول عمر با نرم افزار اصلی که «هوشیاری» باشد، جایگزین ساخته است. از دهها و صدها خصوصیت و الگوهای عملیاتی و فرامین آن، فقط یکی «انتقاد یا سرزنش خود و دیگری می باشد. بقا و حیات اگو، به سرزنش کردن وابسته است. یعنی یکی از مواد غذایی حیات او، انتقاد و سرزنش کردن است، سوژه و ابژه اش تفاوتی نمیکند کیست و چیست.

پاسخ های تهاجمی به انتقاد
اگر به پاسخ تهاجمی تمایل داشته باشیم،در واقع انتقاد را عمداً یک حمله شخصی می شنویم وتلقی میکنیم. این تلقی حمله ما را به موضع دفاعی می کشاند و ممکن است به منتقد حمله ور شویم.مثلا، «چطوری جرات میکنی چنین حرفی را به من بزنی، من تاخیرنکردم. خود تو تنها کسی هستی که همیشه با تاخیر به شرکت میایی»
پاسخ هایی از این نوع میتواند به اختلاف و تهاجم فزاینده منجر شود، طوریکه بعداً باعث افسردگی و تضعیف عزت نفس باشد.

پاسخ جسورانه به انتقاد
هنگامی که به شیوه مثبت و سازنده به انتقاد پاسخ می دهیم میتوانیم تفاوت بین انتقاد سازنده و مخرب را شناسایی کنیم،بفهمیم و بطور مناسب به آن پاسخ بدهیم.مهارت های زیررا نگاه کنید که توصیف میکندچطوری بصورت سازنده به انتقاد پاسخ بدهید.وقتی واکنش را کنار بگذاریم خواهیم دیدکه انتقاد راجع به رفتارما، الزاماً هیچ چیزی جدی و مهمی در باره شخص ما،نمی گوید. بنابراین موضع دفاعی نمی گیریم، خشمگین نمی شویم، شرمنده نمی شویم،صدمه نمی زنیم یا فرار نمی کنیم.آرام می نشینیم، نگاه میکنیم و گوش میدهیم وانتقاد را بدون عواطف منفی می پذیریم.یعنی نسبت به اتفاق این لحظه از موضع پذیرش و تسلیم وارد می شویم.
وقتی در مقابل اتفاق(یا انتقاد) مقاومت نکردیم، ستیزه نکردیم، حرف های طرف مقابل را به ذهن نبردیم و تفسیر و قضاوت بوسیله «اگو» یا «ذهن خودمحور»انجام ندادیم، از درون این پذیرش هوشمندانه و خردمندانه، فضایی باز می شود که بهترین راه حل از آن خواهد جوشید.

ادامه دارد…

ارتباط جسورانه و شیوه پاسخ مناسب به انتقاد!(22)

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!