اختلال دو قطبی و سناریوهای کشف رابطه افکار و احساسات(۱۲)

سناریوهای کشف رابطه افکار و احساس

 

برای درک مفهوم پیوند بین افکار و احساسات، لازم است بعنوان مثال از چند سناریوی فرضی استفاده کنیم. از شما میخواهیم که خود را در چنین وضعیتی فرض کنید و نسبت به آن واکنش معمول خود را از نظر افکار، احساسات و رفتار ثبت نمائید.

در پایان وقتی فرایند انالیز و تحلیل افکار به پایان رسید، بطور کامل و دقیق در جریان تاثیر افکار روی احساسات روانی و جسمی و رفتارهایتان واقف خواهید شد.

بخش نخست

سناریوهای زیر را بخوانید و سپس احساساتی را که از خود- اظهاری ها(با خودحرف زدن یا فکر کردن) برمیخیزد، شناسایی کنید.

 

سناریوی ۱:

روز پرکار و خسته کننده ای داشته اید. در محل کار علاوه بر وظیفه معمول خودتان، مجبور شده اید به همکارتان هم کمک کنیدکه مشغول جابجایی لوزام وتجهیزات اتاق کارش بود. وقتی عصر به خانه برمیگردید، درآستانه درب آپارتمان متوجه می شوید پسرکوچک تان با کفش های گلی  وارد منزل شده و تا اتاق خوابش روی فرش ها رژه رفته است.

الف) بخودتان میگوئید(افکار):

« ببین تورا خدا یک روز تمام جون کندم وکار کردم، دلم خوش بود که منزل استراحت میکنم و خستگیی در میکنم، چه استراحتی! صد رحمت به کار اداره! ای خدا آخه من چه گناهی به درگاهت کرده ام که سزاوار این وضع هستم! همین هفته گذشته دادم این فرش ها شستند! ای پسر لعنتی! همش باید مواظب تو باشم که گند نزنی به این خونه و زندگی! واقعا بچه بی فکر و بی ملاحظه ای شده ای! دوسالته هنوز مثل نی نی کوچولوها رفتار میکنی!!»

 

احساسات احتمالی:

  گروه احساسی

احساسات

انتخاب
گروه یک خشم شادمانی ترس غم  
گروه دو دلسردی درماندگی خوشحالی کسلی  
گروه سه افسردگی جنون ازکوره در رفتن احساس خسران  
گروه چهار رنجش عصبی شدن حسادت ناراحتی  

 

ب) بخودتان میگوئید(افکار):

«هزار بار بهش گفته ام که موقع بازی با کفش وارد خانه نشه. این بچه های من اصلاً حرف به گوششان نمیره که نمیره! فقط کارخودشان را میکنند. شاید من یکی از بدترین مادران  دنیا باشم که نتوانسته ام بچه ام را درست تربیت کنم. اگرنتوانم این وضعیت را درست کنم وسروسامان بدهم، درآینده باید منتظر شکست های سختی باشم.»

احساسات احتمالی:

    گروه احساسی

احساسات

انتخاب
گروه یک خشم شادمانی ترس غم  
گروه دو دلسردی درماندگی خوشحالی کسلی  
گروه سه افسردگی جنون ازکوره در رفتن احساس خسران  
گروه چهار رنجش عصبی شدن حسادت ناراحتی  

 

 

سناریوی دوم:

یک روز عصر، پدر ومادر پیرتان تماس می گیرند و میخواهند که شب سری به آنها بزنید. وقتی به  منزل پدری می رسید می بینید چراغ ها خاموش است. زنگ می زنید ولی هیچ کس به صدای زنگ پاسخ نمیدهد.دستگیره درب را اندکی به جلو فشار میدهید، ناگهان درب باز می شود. قدمی به جلو برمیدارید و می بینید که تمام خانه درتاریکی مطلق است. ناگهان، صدای هورا کشیدن وتولدت مبارک با روشنایی چراغ همه جا می پیچد. می بینید همه برادر وخواهرها و داماد و عروس ها جمع هستندو به شما تولدت مبارک می گویند.

 

بخودتان میگوئید:

«خدای من! حتی یادم نبود که امروز سال روز تولدمه! واقعاً چه سورپرایز قشنگ و دلنشینی!  وای خداجون، عمو ناصر و خاله مریم هم از شهرستان زحمت کشیده اند و اومدن! معلومه که من براشان خیلی اهمیت داشته ام، به هرزحمتی شده خودشانرا به این مراسم رسانده اند!»

 

احساسات احتمالی:

    گروه احساسی

احساسات

انتخاب
گروه یک خشمگین شاد وشنگول ترسیده غمباد  
گروه دو دلسردی درماندگی خوشحالی کسلی  
گروه سه افسردگی جنون ازکوره در رفتن احساس خسران  
گروه چهار رنجش عصبی شدن حسادت ناراحتی  

 

بخش دوم

سناریوهای زیر را بخوانید و بخش خود- اظهاری را متناسب با احساساتی که تجربه میکنید، تکمیل نمائید.

سناریوی۱:

شما دانشجوی ترم سوم هستید و با یکی از همکلاسی هایتان، هم اتاق می باشید. یک  شب وارد منزل می شوید، یاد داشتی را روی میز می بینید ه  هم اتاقی تان نوشته و بدون اطلاع از اتاق شما رفته جای دیگر اتاق گرفته است. وقتی دور و اطراف اتاق  را ورانداز میکنید  می بینید، بله صحّت دارد، چون هیچکدام از وسایل مربوط به هم اتاقی تان سرجایش نیست. بعلاوه، سهم اجاره منزل و شارژ شانرا هم پرداخت نکرده اند.

الف):

چی بخودتان میگوئید احساس تان
 

 

عصبانیت وخشم

 

ب):

چی بخودتان میگوئید احساس تان
 

 

احساس خسران

 

 

سناریوی ۲:

بعد از کلی خرید کردن و با ذوق و شوق غذا پختن که غذای باب میل همسرتان می باشد، ایشان تماس میگیرند و می گویند که شب را دیر وقت به منزل خواهند آمد و شام را بایکی از همکارانش بیرون خواهد خورد.

 

الف):

چی بخودتان میگوئید احساس تان
 

 

ناراحتی و اوقات تلخی

 

ب):

چی بخودتان میگوئید احساس تان
 

 

نگرانی

 

ادامه دارد….

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!