اختلال دو قطبی و روش های شناخت و بهبود آن-بخش نخست

do-gotbi-87164871326488654534

مباحث مربوط به شناخت و معالجه اختلال دو قطبی طی یک فرایند منظم و در قالب چندین مدل علمی ولی به زبان و با اصطلاحات همه فهم تقدیم حضور می شود. امیدواریم شما خواننده گرامی بتوانید با مطالعه و انجام تمرینات پیشنهادی در کنار مراجعه به روانشناس متخصص سی بی تی  و در صورت لزوم دریافت دارو به درمان این اختلال و رهایی از آسیب های آن موفق شوید.

اختلال دو قطبی که اصطلاحاً افسردگی- شیدایی نامیده می شود، یک نوع اختلال روحیه وخلق  وخو می باشد. این اصطلاح بیان تجربیات احساسی وعاطفی شخص راجع به نوسانات روحیه او بین دو حد افراطی افسردگی شدید و شیدایی یا سرخوشی عالی می باشد.
این اختلال یک نوع بیماری مثل هربیماری دیگری میباشد که مطابق آن فرد دارای اختلال دوقطبی، یا دارای روحیه فوق العاده عالیست یعنی سرخوش، شاد و شنگول، بگووبخند، دراوج نشاط و امید و است، ویا روحیه اش بشدت ضعیف، درهم شکسته وغمگین بوده، بیحال وبی رمق، بی میل و بی رغبت و برایش خیلی سخت و دشوار است که بخواهد فعالیت و اقدام لذت بخشی را انجام دهد.
روحیه عالی چنین فردی را اپیزود شیدایی یا مانیک  و روحیه ضعیف او رااپیزود افسردگی می نامند. این اپیزودها میتوانند در درون یک دامنه ملایم ونرم تا شدید و افراطی گسترش یابند.

do-gotbi-871648713224520

شخص دچار اختلال دو قطبی به راحتی هیجانزده، تحریک شده و زود رنج است.

و بر روی نحوه تفکرات، احساسات، و اعمال شخص کاملاًاثرگذار هستند.
اشخاص مختلف الگوهای متفاوتی از این اختلال را تجربه کنند. برای مثال، برخی اشخاص هستند که فقط یکباراپیزود مانیا یا شیدایی را تجربه کنند ولی اپیزود افسردگی شان زیاد تکرار میشود.

یعنی بیشتر مواقع افسرده حال و غمگین و بی انگیزه هستند.
ازمیان کسانی که به اختلال دو شخصیتی یا دو قطبی مبتلا می شوند فقط ۱% نیازمند به بستری شدن و مراقبت های مداوم درمانی می باشند، ولی بقیه با استفاده از همین شیوه ی معالجه شناختی و رفتاری می توانند این بیماری را درمان کنند یا بهبود ببخشند.
این بیماری در مردان و زنان بطور مساوی بوجود می آید ، و نوعاً از اوایل ۲۰ سالگی آشکار میشود.

اپیزود قطب مانیک یا شیدایی

قطب  مانیا یا شیدایی وضعیت روحی فوق عالی و اوج نقطه پرواز و شنگولی شخص دچار اختلال دو قطبی است. این شخص:
•    انرژی فوق العاده دارد، فعال و بدون استراحت، افکارش درحال مسابقه ازهم هستند و بسرعت حرف می زند.
•    منکر آن است که چیز خطا و اشتباهی در زندگی وجود دارد
•    به راحتی هیجانزده، تحریک شده  و زود رنج است.
•    احساس میکند برقله جهان ایستاده است و هیچ چیز ازجمله بدترین اخبار و حوادث هولناک و تراژیک نمیتواند این خوشبختی و خرسندی را تغییر بدهد.
هایپو مانیا یا مانی خفیف. برای توصیف حالت روحی متوسط و نشاط معمول میباشد.

مشکلی به حساب نمی آید. هرچند خیلی ساده و آسان ممکن است فردی از حالت هایپو مانیا به اپیزود مانیا، عبور کند و روحیه اش تغییریابد.

توصیف مختصر حالات روحی شخص مانیا:
گردش سریع افکار فرد دچار اختلال دو قطبی:
بیشتر مردم هنگامی که صاحب روحیه عالی هستند، جریان سریع و زودگذرافکار و ذهنیت ها را تجربه میکنند.
قطار افکار آنها بسرعت درحرکت است و درهیچ ایستگاهی توقف ندارد. فکر پشت سر فکر. بعد از اینکه ایده یا فکری را بزبان می رانند، طولی نمی کشد که موضوع دیگری را پیش میکشند و به آن می پردازند.

حتی قبل از اینکه مردم موفق شوند آنرا بشنوند یا بفهمند، ایده دیگری را به جریان می اندازند. گاهی این افکار بقدری سریع اتفاق می افتد که اصلاً مجال فهمیدن برای شنونده وجود ندارد، پیام هایش آشفته تر، بی ارتباط بهم، نوعی سردگمی وجولان بین افکار مختلف دچاراست.

گویی ماموریت دارد دریک فرصت کوتاه حجم عظیمی از ایده ها و افکار بی مغشوش و بی ارتباط را به دیگران تحویل بدهد.
والبته دیگران هم باید با تمام حواس آنها را گوش بدهند، درغیر اینصورت نوعی توهین تلقی خواهد شد.

بدلیل این چرخش سریع افکار، وقتی می بینند ظاهراً مردم افکار و ایده های آنها را درک نمیکنند یا شوق و حرارتی برای برخی طرح ها  وافکارآنها نشان داده نمیشود، سریعاً عصبانی می شوند.
تحمل انتقاد معمولی را ندارند. زود ازکوره درمیرند و جوشی می شوند. وخیلی زود خاموش و آرام می گیرند.

 

کاهش میل به خواب
یکی از شایع ترین نشانه های مانیا بی خوابی یا اختلال درخواب طبیعی است. این حالت بخاطرافزایش زیاد انرژی و عدم نیاز به خواب بوجود می آید.

جریان سریع افکار  و ایده ها باعث می شودکه شخص بیداری بکشد و مشغول کشف و طراحی ایده ها و طرح های جدید بشود.
ایده های بزرگ و عالی شخص دچار اختلال دوقطبی
خودشانرا نسبت به دیگران فردی با استعدادتر، لایق تر و برتر میدانند. خود را صاحب امتیازات وخصائل  خاص و منحصربفرد می شناسند.

هرچقدر روحیه شخص بیشتر افزایش می یابد و بهتر می شود، این باورها میتوانند روند طبیعی تفکرات و ادرکات ذهن را دچار توهم و به سمت جنون سوق دهند.

کم نیستند کسانی  که مدعی اند شخصیت مشهور و برجسته درتاریخ میباشند. آنها خود را دارای نجات بخش در روی سیاره خاکی میدانند

 

do-gotbi-871648713264889765
قضاوت های سست، ضعیف و مبهم
توانایی این شخص برای تصمیم گیریهای منطقی بشدت آسیب می بیند و قادر نیست تصمیمات مناسب و منطقی بگیرد.تحت تاثیر توهمات وادراکات خطا و کاذب ذهنی قرار دارد.

درهردو وضعیت مانیا و افسردگی بخاطر شرایط روحی افراطی تصمیم گیریهای غیر متعارف میگیرد.

یا برای تحول ودگرگونی اساسی درزندگی خود وجهان تصمیم میگیرد(شیدایی ومانیا)و یا برای یک تغییر ساده درزندگی وامور فردی قادر به تصمیم گیری نیست(افسردگی)
افزایش میل جنسی شخص دچار اختلال دو قطبی
هنگامیکه آنها درحالت مانیا هستند میل جنسی یا لیبیدو آنها افزایش می یابد، و ممکن است در ارتباط با شریک جنسی یا همسر روابط صمیمانه عجیب و کنترل ناپذیر داشته باشد. گرم و پرحرارت گویا که همسر دیگری شده است.

ادامه دارد….

ترجمه بهمن ابراهیمی

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!