اختلال تعلل ورزی: صحبت های انگیزه بخش با خود(۱۶)

 

بجای سرزنش و انتقاد، خود را هرچه بیشترتشویق کنید
اکنون که به بحث بهانه تراشی و عذرآوردن برای تعلل ورزی پرداختیم،بگذارید نوع دیگری از تفکر یا با خود حرف زدن را که در فرایند غلبه برتعلل ورزی لازم است مطرح شود،یعنی سرزنش خویشتن را بحث کنیم. هنگامی که بخاطرتعلل ورزی ازخودتان انتقاد میکنید،فقط باعث می شوید که بیرون آمدن از سلطه تعلل ورزی برای شما سخت تر بشود.هرچقدربیشترخودتان را تضعیف کنید، سخت تر می توانید به عقب برگردید و کارتان را از نوشروع کنید.

دراینجا میخواهم برخی از خود انتقادیها یا خویش خوار شماری معمول و متداول، و همچنین گفتگوی برانگیزنده را که میتواند جایگزین آن مورد استفاده قرار گیرد، معرفی کنیم. توجه کنید که چیزی در خودحرف زدن برانگیزنده اهمیت دارد این است که رفتار شما را نسبت به کاری که انجام نشده از خودشما بعنوان یک شخص ودارای کیفیت های شخصیتی خاص، کاملاً مجزا می سازد(یعنی رفتار شروع نکردن برای انجام وظیفه، بدان معنا نیست که شما بعنوان یک شخص فاقد کیفیت شخصیتی یا تنبلی می باشید).

همچنین، خود حرف زدن برانگیزنده، روی کاری که از این لحظه به بعد میتوانید انجام بدهید تمرکز میکند، بجای اینکه به سراغ کاری که انجام نگرفته است برود. یقیناً نه شما و نه هیچ کس دیگری قادر نیست گذشته را تغییربدهد، ولی میتوانیم اکنون وآینده را تغییربدهیم.

نهایتاً، با خود حرف زدن برانگیزنده بجای عبارت هایی مثل “من باید…”، “من مجبورم…”، “هر طورشده باید…” از جایگزین های آنها استفاده میکند؛ “من انتخاب میکنم…”، “من ترجیح میدهم….”، “من میخواهم….”

 

 

 

ا با خود حرف زدن انتقادی

ب باخود حرف زدن برانگیزنده

ا من باید این کار را انجام می دادم. ریزش میکنه و از دست میره!

ب کار روی این برنامه را انتخاب میکنم. میدانم که می توانم آنرا تمام کنم فقط بشرطی که در هر زمان روی یک کار تمرکز کنم.

 

ا باید تا حالا تمام میکردم. اگر نتوانم این را هم انجام بدهم واقعاً باید آدم کودنی باشم!

ب ترجیح میدادم که تا حالا تمامش میکردم. اما بگذار بر روی چیزی که میتوانم انجام بدهم تا نزدیک تر شوم و به خط پایان برسم، تمرکز نمایم.

 

ا من باید این کار را تمام کنم. دست بکار شو خنگ…فکرکن!

ب من تمامش خواهم کرد. فقط نیازمند اندکی وقت بیشتراست.برنامه ریزی میکنم تا چگونه آنرا تمام نمایم.

 

ا نمی توانم باور کنم که چرا تاکنون شروع نکرده ام. حتماً آدم تنبل و تن پروری هستم.

ب فقط برروی شروع تمرکز کن.درست بدلیل اینکه قبلاً شروع کرده ام، همه چیز راجع به من بد نیست.

 

ا برو! بقیه توانستند خیلی زودتر از این تمام کنند.

ب من باید پیش از آنها به اتمام برسانم آنچه دیگران انجام میدهند نگرانی ندارد. تمرکز داشتن بر روی کاری که انجام میدهم وظیفه من است خیلی مفید و یاری کننده است.
خوب حالا وقتش رسیده تا دقایقی مکث کنید و موارد خود-انتقادی معمول و مرسوم خودتان را روی کاغذ بیاورید.

یعنی، به سراغ ثبت کردن و نوشتن حرف هایی بروید که بخاطر دست نیافتن به چیزی به خودتان گفته اید، مخصوصاً هدف یا کاری که انتخاب کرده اید تا در مباحث این کتاب روی آنها کار کنید و ولی تعلل کرده اید.

میدانم که رفتن به سراغ این افکار و حرف ها، ناراحت کننده و گزنده است، ولی وقتی با هدف تغییر و اصلاح آنها دست به این کار بزنید بهتر خواهید شد. هر بار که متوجه می شوید مشغول سخن گفتن انتقادی با خود یا سرزنش کردن خویش هستید، روش های انگیزه بخش بیشتری را جهت حرف زدن با خویش پیدا کنید و آنها را یادداشت کنید.

از مثالهایی که زدیم برای بدست آوردن ایده های خوب استفاده کنید. همچنین اگر با این فکردرتضاد و کشمکش هستید که حرف تشویق کننده به خودتان بزنید، تصورنمایید که یکی از دوستان شما بخواهد از یک چنین کلمات و عبارت های سرزنش آمیز و خود انتقادی راجع به خودش استفاده کند.

بنویسید که به دوست تان چی خواهید گفت تا او را برای دست به کار شدن تشویق نمائید و انگیزه بدهید. معمولاً ما عادت داریم که دیگران را تشویق و تحسین کنیم ولی وقتی به خودمان می رسیم کمتر ازاین سخنان تحسین آمیزوانگیزه بخش استفاده میکنیم. به این ترتیب هدف ما تمرین گفتگووسلوک با خودمان، بعنوان یک دوست می باشد نه یک دشمن!
با خود حرف زدن انتقادی و سرزنشی باخود حرف زدن برانگیزنده

دفعه بعد که متوجه شدید با خودتان با استفاده از کلمات سرزنش کننده حرف می زنید، ازخودتان سئوال کنید: “اینطور حرف زدن انتقادی با خودم برای دست بکار شدن و دنبال کردن هدفم، چه کمکی به من میکند؟” و “چه شیوه و طریقه انگیزه بخش برای صحبت کردن با خودم وجود دارد تا کمک نماید که کار زمین مانده را شروع کنم؟” سپس احتمال دارد با عبارت ها و کلمات انگیزه بخش با خودتان صحبت کنید طوریکه خود را برای دست بکار شدن نیرو و انرژی بدهید. اگر خود را بیش از حد سرزنش و انتقاد می کنید، نیاز است کلمات تشویق کننده را روی کارت های کوچک بنویسید و همراه تان داشته باشید و بطور مکررآنها را بخوانید و با خودتان تکرار کنید.

ادامه دارد…

شناخت و معالجه تعلل ورزی: ترک بهانه جویی؟(۱۵)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!