اضطراب سلامتی چه آثار منفی روی شما دارد؟(۲)

اضطراب سلامتی به شیوه های  منفی بسیاری میتواند برما تاثیر بگذارد. به عام  ترین حوزه های متاثر از اضطراب سلامتی توجه کنید:

روی روابط شما با اعضای خانواده و/ یا دوستان تاثیر دارد:

وقت گذاشتن به نگرانی راجع به سلامتی تان یا جستجوی کمک از متخصصان میتواند برتوانایی شما برای مناسبات اجتماعی، و توجه به مسائل مهم خانوادگی اثر بگذارد. خانواده و دوستان ممکن است در نگرانی شما سهیم شوند، منجر به احساس آشفتگی و پریشانی در آنها بشود. بعبارت دیگر، آنها ممکن است راجع به وضعیت شما دچار یاس و نومیدی بشوند وقتی ببینند علیرغم نتایج آزمایشات پزشکی یا اطمینان های حاصل شده، همچنان به پیگیری  و دنبال کردن نگرانی ها هستید.  دربرخی موارد، از دست اعضای خانواده و دوستان تان دلخور و عصبانی می شوید که وضعیت شما را درک نمیکنند، یا در سعی و تلاش شما برای کشف بیماری، کمک تان نمی کنند.

بر روی کار یا تحصیل شما اثر میگذارد:

اکثر کسانی که دچار اضطراب سلامتی هستند برایشان بسیار مشکل است که نگرانی خود راجع به بررسی و چک کردن علائم بیماری را متوقف سازند. همه این نگرانی ها میتوانند بر توانایی شخص در تمرکز بروظایف موجود، اثربگذارند. وقت کار، مطالعه یا تحصیل آنها بخاطر جستجوهای اینترنتی یا  بوسیله قرارهای پزشکی گرفته می شود.

 

احساس رضایتمندی و لذت از زندگی را متاثر می سازد:

تمرکز نمودن بر مشکلات سلامتی بالقوه میتواند منجر به ایجاد تمایل به سوی چشم انداز های منفی و حتی  روحیه افسرده بشود. در برخی موارد، ممکن است چنان روی نگرانی های مربوط به سلامتی تان غرق شوید و برای کسب اطمینان قطعی راجع به سلامتی تلاش کنید که،  تمام کارهای لذت بخش زندگی، یا چیزهایی که به شما حس پیشرفت و ترقی را میدهند(مثل ورزش، یافعالیت های اجتماعی) را کناربگذارید. این نوع گوشه گیری که فرصت های شما برای تفریح و موفقیت را محدود می سازند، هرچه بیشتر به روحیه افسرده منجر می شود.

کیفیف ارتباط و تماس با متخصصان و پزشکان را خدشه دار می سازد:‌

سلامت رفت و آمد های مکرر نزد پزشک تان که بدون نتایج روشن همراه می شود، میتواند درهردونفر شما احساس ناخشنودی و نارضایتی  بوجود آورد. حتی ممکن است شما را نسبت به مراقبان بهداشتی و پزشک تان دچار نومیدی و عصبانیت بسازد یا اصلاً از سیستم بهداشت و سلامت قطع امید کنید! دربرخی موارد، ممکن است حتی این احساس را تجربه کرده باشید که پرستار یا پزشک تان شما را باور ندارند یا فکر می کنند شما دچار خود – بیمار انگاری(hypochondriac) شده اید. دربرخی موارد، حتی ممکن است پزشک تان این مطلب را عملاً به شما گفته باشد!

بدیهی است، این وضع نه برای شما و نه برای متخصص درمانگر شما مطلوب نیست. باید متوجه باشیم تیم پزشکی در بیمارستان یا مطب های خصوصی در پاسخ به نیازهای سلامتی ما، فعالیت میکنند و هدف اولیه همگی آنهاکمک به حفظ سلامت همه انسانهاست پس نباید نسبت به تلاش های آنان بدبینانه پاسخ بدهیم. اکثر مراقبان بهداشت و سلامت میخواهند به ما کمک کنند تا دلیل چنین احساسات درما تشخیص داده شود و برای حذف کردن، کاستن یا مدیریت نگرانی ما نسبت به سلامت مان و سایر مشکلات به ما یاری کنند.

شما را متحمل هزینه های مادی کزاف می سازد:‌

آزمایش های طبی تکراری یا مراجعات پزشکی و درمانگاهی پی در پی، شمن اینکه شما را از کار وزندگی  معطل می سازند، هزینه های درمانی و پزشکی سرم سام آوری را تا به سرانجام رساندن این وضعیت، برشما تحمیل میکنند.  درمورد برخی افراد، موضوع نگرانی، چک و بررسی  کردن و رفتارهای جستجو گرانه برای کسب اطمینان، بقدری مشغولیت آفرین و وقت گیر می شوند که  فرصتی برای کار کردن پیدا نمی کنند.

 

دچار شدن به نشانه های اضطراب ناخوشایند:

همانگونه که قبلاً بحث شد، هروقت شما راجع به سلامتی تان نگرانی دارید، پاسخ دفاع/گریز را بوجود می آورید. افرادی که اضطراب سلامتی را تجربه میکنند ممکن است درنتیجه آن دچار احساس بی قراری، تنش جسمانی، یا ناتوانی در کسب آرامش بشوند. آنها ممکن است اختلال و آشفتگی درخواب، دل آشوب و تهوع، تپش های قلبی، درد یا فشار سینه، عرق کردن، گیجی یا سرگیجه، حس خارش، و احساس از دست دادن بدن یا بخشی از آن دچار شوند.

 

خلاصه مطالب مدل  اول اضطراب سلامتی:

✅داشتن نگرانی راجع به سلامتی تان تجربه انسانی کاملاً نرمال و بهنجار است.

✅اضطراب سلامتی به نگرانی زائد یا اضافه ای اشاره دارد که ممکن است سلامتی شما را تهدید کند چنانکه پاسخ اضطراب(جنگ/ فرار) شما را تحریک کند.

✅اضطراب سلامتی هنگامی که زائد باشد، وخارج از حد و سهم فرصت های واقعی یک مشکل جدی باشد، پدیده افراطی است و علیرغم تست های منفی و کسب اطمینان از جانب متخصصان سلامتی پافشاری نماید، منجربه رفتارهای ناسالمی همچون چک کردن بدن و جستجوی اطمینان بخش می شود و درنتیجه به این نوع اضطراب، پریشانی و اندوه قابل ملاحظه دچار می شوید یا روی عملکرد و فعالیت های شخص تان اثرمنفی میگذارد.

✅اضطراب سلامتی درهر شخصی که “سالم” باشد، بوجود آید، درافرادی که مشغول تجربه واقعی هستند درعینحال نشانه های پزشکی توضیح ناپذیر دارند، و درکسانی که بیماری دارند و یا بیماری در آنها تشخیص داده شده است. در اضطراب سلامتی مسئله این نیست که نشانه های جسمانی تان واقعی هستند، اما موضوع مهم پاسخ دادن و معالجه نشانه های تان بشیوه ای سالم است یا غیر مفید و ناسالم.

✅اضطراب سلامتی میتواند بر روابط شما با خانواده و دوستان تاثیر بگذارد، و حتی با متخصصان. میتواند بر قابلیت شما برای تداوم فعالیت های درمانی یا مطالعات اثر بگذارد، و بر تخریب روحیه و منابع مالی تان.

✅هنگامی که نسبت به سلامتی تان نگرانی دارید، پاسخ جنگ یا گریز را تحریک می کنید. این موضوع نشانه های روانشناختی بیشتری را آشکار می سازد که ممکن است بعداً موجب شروع نگرانی بشود. و یک چرخه را بوجود آورد.

 

ادامه دارد…

ترجمه بهمن ابراهیمی

آیا شما هم اضطراب سلامتی دارید؟

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!